časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Představujeme novinky 45. mezinárodního strojírenského veletrhu

číslo 8-9/2003

Mezinárodní strojírenský veletrh

Představujeme novinky 45. mezinárodního strojírenského veletrhu
75 let brněnského výstaviště 1928 - 2003

Mezinárodní strojírenský veletrh je již od svého prvního ročníku v roce 1959 vítanou příležitostí k uvádění nových výrobků na trh. Výjimkou nebude ani letošní 45. MSV. Někteří z jeho vystavovatelů předem informují o tom, co zajímavého na jejich stáncích návštěvníci uvidí. Výběr z novinek avizovaných v elektrotechnických oborech jsme pro Vás připravili již dnes.

Obr. 1.

Energetika a silnoproudá elektrotechnika

Až 25% úsporu montážního času proti klasickému spojování má zajistit kabelový žlab KZI, který je novinkou firmy KOPOS Kolín. Jedná se o kabelový žlab s integrovanou spojkou, takže odpadá nutnost montovat spojku klasickou.

Nové multifunkční wattmery SINEAX A2xx pro rozváděče bude vystavovat GMC – měřicí technika, s. r. o. Digitální přístroje měří všechny významné velečiny třífázové sítě, přičemž každé dvě měřené veličiny mohou být monitorovány prostřednictvím dvou impulsních výstupů. I ta nejjednodušší varianta může být vybavena schopností komunikace nebo modulem paměti dat.

Precizní pracoviště pro výměnu a pájení mikroBGA a BGA obvodů si prohlédnete v expozici ECS TOOLS Čerčany. Předností novinky je mikroprocesorem řízený průběh teplotního profilu, komunikace s PC i autonomní provoz.

Murrelektronik CZ spol. s r. o. Plzeň bude představovat Cube 67 - nový modulární systém I/O pro průmyslové sběrnice (PrifiBus-DP, Device Net).

Wonderware Industrial Application Server IAS je moderní software nové generace pro aplikace v průmyslové automatizaci. O jeho výhodách Vás přesvědčí na stánku firmy Pantek (CS) Hradec Králové. Přínosem IAS je integrace různých řídicích systémů, prodloužení využitelnosti stávajících výrobních zařízení a rychlý vývoj.

Obr. 2.

Společnost FCC průmyslové systémy představí novinku FIELD BARIÉRA F2DO-FB-Ex4 – napájení a oddělení sběrnice Foundation Fieldbus a Profibus PA.

S 3000 je nový laserový skener pro mobilní nebo stacionární zabezpečení pracovního místa nebo nebezpečného prostoru při velikosti chráněného pole až 7 m v úhlu 190°. Skener nabízí společnost SICK Praha, chráněné pole lze rozdělit až na osm varovných polí a snadnou diagnostiku umožňuje integrovaný display.

Společnost OLYMPUS C&S Praha bude prezentovat novou digitální kameru DP 70 pro pořizování mikrofotografií.

V expozici společnosti ATG (Advanced Technology Group) Praha nalezneme nový videoskop OLYMPUS IPLEX IV7635A – kompaktní integrovaný systém pro vizuální kontrolu nepřístupných míst. Jeho předností je vysoká rozlišovací schopnost a barevná věrnost, nejtenčí inspekční trubice s možností stereo měření a možnost záznamu video-foto-audio.

ScopeCorder Yokogawa DL 750 je nový měřicí přístroj, který v sobě kombinuje funkce osciloskopu pro zachytávání rychlých jevů a data rekorderu pro dlouhodobé monitorování pomalých jevů. Vystavovat ho bude NBN Elektronik s. r. o. Týn nad Vltavou.

Obr. 3.

V expozici firmy MICRO-SENSOR Bechyně si budete moci prohlédnout přístroj eddyNCDT 3300 pro bezdotykové měření vzdálenosti na principu vířivých proudů s měřicím rozsahem do 80 mm, přesností až 0,2 % a rozlišením 0,01 %.

Novinkou společnosti RENISHAW Brno bude kompaktní měřicí a skenovací sonda SP25M pro souřadnicové měřicí stroje. Její unikátní systém kinematického uložení a optického snímání je zcela variabilní, zejména ve spojení s výměníkem FCR 25.

Nové stolní odrazové/průsvitové spektrofotometry X-RITECOLOR PREMIER představí společnost X-RITE GmbH, pobočka CZ Vyškov. Referenční stolní zařízení s kulovou geometrií má svou přesností a funkčností překonávat dosud uznávané standardy. Široká multifunkční komora pro měření transmise poskytuje prostor pro umístění vzorků, držáků i kyvet. Měřit je možné ve vertikální i horizontální poloze, což je výhodné pro měření práškových či kapalných produktů.

V oblasti zkušebních zařízení připravuje na veletrh novinky LABIMEX s. r. o. Praha. Patří k nim šoková teplotní komora pro testování odolnosti elektronických výrobků vůči teplotním šokům. Druhou novinkou je komora pro simulaci slunečního záření pomocí xenonové výbojky. Ta umožňuje měření odolnosti materiálů a výrobků proti degradaci způsobené slunečním zářením.

Transport a Logistika

Novinky jsou ohlášeny také na 2. mezinárodním veletrhu dopravy a logistiky konaném paralelně s MSV. Například lákadlem expozice RIKO, s. r. o., Praha se stane manipulátor s lidskou tváří. Premiérově se v Brně představí také modulární programy pro dopravce, speditéry a autoservisy DOPRAVA 2000 a Doprava 3K vystavovatele KSH-Data s. r. o. Lanškroun. Programy obsahují moduly Doprava, Spedice, Sklad, Povolení a Autoservis, Součástí je fakturace a exporty i importy dat. Doprava 3K je nová generace software-aplikace typu Client/Server.

Historické exponáty

Elektrotechnika bude na letošním MSV rovněž důležitým tématem doprovodného programu (kompletní doprovodný program – strana 8 a 9 ELEKTRO). Vedle odborných seminářů se připravuje také výstavka, která v kontrastu se současnou vyspělou technikou představí slavnou minulost české elektrotechniky. Aby návštěvníci mohli ocenit úroveň inovací dnešních vystavovatelů, je společně s Národním technickým muzeem v Praze připravována expozice, která připomene českou tradici a takové osobnosti, jako byl Emil Kolben, Emil Škoda či František Křižík.

Soutěž Zlatá medaile MSV

I v letošním roce Veletrhy Brno a. s. vyhlašuje tradiční soutěž ZLATÁ MEDAILE MSV 2003 při 45. mezinárodním strojírenském veletrhu. Je to prestižní soutěž pro špičkové exponáty a může se jí zúčastnit i Vaše společnost.

V letošním roce bude soutěž o Zlatou medaili organizačně zajišťovat Kongresové centrum Brno, a. s., dceřiná společnost World Trade Center Brno, a tedy „vnučka„ a. s. Veletrhy Brno. Věříme, že tato změna organizátora soutěže bude výhradně ku prospěchu všech zúčastněných.

Oproti minulým ročníkům je změnou i termín oficiálního vyhlášení výsledků soutěže o Zlatou medaili MSV – slavnostní večer a předání cen pro vystavovatele bude v den zahájení veletrhu 15. 9. 2003.

Od prvního dne budou v expozicích označeny přihlášené i nominované exponáty, které se pak všem představí i při slavnostním večeru ve videozáznamu nominovaných exponátů. Ocenění vystavovatelé tak budou mít možnost využít svého úspěchu již od samého začátku veletrhu.

Projekt Česká hlava

Další novinkou je možnost postoupení exponátů firem sídlících na území ČR soutěžících o Zlatou medaili MSV do projektu „Česká hlava„, kategorie Industrie, a to na základě doporučení hodnotitelské komise. Firmy přihlášené do soutěže o ZM MSV mohou také samy přihlásit své zaměstnance podílející se na výzkumu, vývoji či inovacích do kategorií Invence nebo Patria.

Projekt „Česká hlava„ na podporu vědecké a technické inteligence byl vyhlášen v březnu 2002 a koná se pod oficiální záštitou 5 ministerstev, např. Ministerstva průmyslu a obchodu. Cena je dotována finanční odměnou 100.000,- Kč. Další informace najdete na www.ceskahlava.cz

Mediální partneři soutěže zveřejní informace o přihlášených, nominovaných i oceněných exponátech a samozřejmě také na slavnostním večeru pro vystavovatele MSV spojeným s udělením medailí udělí ceny redakcí. Po ukončení soutěží dále mediální partneři představí oceněné exponáty.

Stanovy, další podrobnosti a přihláška do soutěže jsou k dispozici na webových stránkách. www.bvv.cz. Ve stanovách také najdete podrobnosti o průběhu soutěže a hodnocení exponátů.

POZOR - vzhledem k výrobním lhůtám časopisu však letošní soutěž můžete stihnout pouze k datu její konečné uzávěrky - 5. 9. 2003 - , protože oficiální uzávěrka byla již 15. 8. 2003. Po srpnovém termínu se přihlašovací poplatek zvyšuje o 10%. Je to však výzva k zamyšlení pro příští rok.

Další informace jsou k dispozici na www.bvv.cz/msv.