časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Pozvedněte svůj business na vyšší úroveň ještě dnes

Murrelektronik CZ, spol. s r. o. | www.murrelektronik.cz

Jakou získáte konkurenční výhodu díky spojení s Murrelektronik? Snížíte své náklady až o 30 procent díky řešením systémových technologií.

Tlaky představované náklady a konkurencí se neustále zvyšují. Integrované automatizační systémy poskytované společností Murrelektronik vám dokážou ušetřit čas, peníze a starosti.

Přihlaste se o svoje výhody

Elektroinstalace, které zastaraly, dokážou vše zpomalit a představují pro inženýrské firmy v oblasti strojů a zařízení nevýhodu ve srovnání s jejich konkurenty. Koncepce konstrukcí a strojů, které byly během let vyvíjeny, jsou často pro současnou nákladově efektivní výrobu překážkou. Značný počet nesynchronizovaných komponent vede k vyššímu pracovnímu zatížení při zapojení a aktivaci a často znamená potřebu provádět zpětná rozšíření a úpravy. K tomuto zmatku přispívají ještě navíc nedostatek prostoru v řídicí skříni a problematická rozhraní s několika různými dodavateli.

Zní to povědomě? Pak pozvedněte svůj business s Murrelektronik ještě dnes. Jako specialisté na automatizační technologie bez řídicích skříní a na decentralizovaná instalační řešení předefinujeme přenos energií, signálů a dat a navrhneme řešení, která budou odpovídat vašim požadavkům. Naši specialisté se zaměřují na nevyužitý potenciál v elektroinstalacích strojů a zařízení, který znamená úsporu nákladů až o 30 procent.

Samostatná řešení jsou jako včerejší zprávy

Zastaralé elektroinstalace výstavbu strojů a zařízení neúměrně zpomalují. Klasická instalační řešení vždy umisťují celou řídicí technologii do řídicích skříní, které jsou propojené se senzory a akčními členy na strojích prostřednictvím velkých svorkovnic. Díky velkému počtu jednotlivých komponent je tento systém náchylný k chybám a vyžaduje značné pracovní úsilí při montáži a uvádění do provozu.

Dalším krokem bylo přesunutí klasického paralelního zapojení z řídicí skříně na místo instalace se samostatně montovanými svorkovnicemi pro distribuci energií a dat v periferním prostoru stroje. Tím se sice poněkud snížila pracnost při instalaci, ale dále narostl počet zdrojů možných chyb. Ukázalo se, že odstraňování závad v případě zkratů a přepětí je zvlášť časově náročné a že běžně dochází k poruchám zapojení mezi řídicí skříní a periférií. A důsledek? Dlouhé prostoje a výpadky ve výrobě.

Jakou získáte konkurenční výhodu díky spojení s Murrelektronik? Snížíte své náklady až o 30 procent

Systém na vaší straně

Jako součást výzkumného projektu zvaného DESINA porovnávali vědečtí pracovníci na Technické univerzitě v Mnichově klasické instalační koncepce se systematickými decentralizovanými koncepcemi s cílem vypočítat případné úspory nákladů, které by bylo možné přechodem dosáhnout. Praktické zkušenosti získané společností Murrelektronik během referenčních projektů s firmami všech velikostí v různých průmyslových odvětvích výsledky této studie potvrdily.

Pro dosažení úspor nákladů až o 30 procent jsou zásadní zejména dva faktory:
– Decentralizovaná automatizační technologie
Komponenty nejsou instalovány ve skříni, ale přímo v blízkosti procesu.
– Systematická instalační technologie
Používají se koordinované systémové moduly namísto řady jednotlivých komponent.

Pět hlavních argumentů

Instalační řešení od Murrelektronik poskytují konkurenční výhodu díky:
1) kratším dobám realizace od výstavby do spuštění,
2) úsporám nákladů v instalačních technologiích,
3) budoucí provozuschopnosti s využitím revolučních technologií,
4) kompaktním automatizačním systémům s optimalizovanou diagnostikou,
5) systémům, které pracují společně a generují úspory ve všech oblastech.

Malé úsilí, velké výsledky

Pokud jde o optimalizaci nákladů, používá Murrelektronik holistický přístup: Například fáze výstavby tvoří pouze deset procent celkových nákladů stroje. Avšak ve stadiu výstavby je určováno sedmdesát procent celkových nákladů, protože jsou zde přijímána důležitá rozhodnutí a jsou zde definovány trasy vedení napájení, dat a signálů.

Odborníci z Murrelektronik přesně vědí, které prvky v každé pozici hodnotového řetězce omezit a dosáhnout tak optimalizace instalačních technologií strojů a zařízení:
– Během výstavby je definována instalační koncepce, která má hlavní dopad na nákladovou efektivitu stroje v pozdější fázi.
– Správná instalační řešení omezují složitost dílů pořizovaných nákupem. Další výhody: ověřená kvalita, spolehlivé dodávky, globální prodejní síť a menší počet dodavatelů.
– Decentralizovaná, úsporná a bezchybná instalace je naší základní kvalifikací. Standardizované konektory šetří obrovské množství času a snižují poruchovost.
– Systémy Murrelektronik jsou založeny na inteligentním softwaru. To snižuje čas strávený při programování, usnadňuje standardizaci a aktivně podporuje integraci se softwarovými systémy vyšší úrovně.
– Decentralizované I/O systémy pomáhají zrychlovat aktivaci. Možná je také průběžná aktivace dílu. Modulární diagnostický systém minimalizuje pracovní zatížení při odstraňování závad.
– Snadný servis. Průmyslová kvalita, spolehlivý design a elektronika odolná vůči elektromagnetickému rušení zaručují dlouhé provozní doby, a to i v náročných prostředích. Díky modulární koncepci se snadno realizují následné úpravy a rozšíření.
Výroba těží z přesných diagnostických informací, což zvyšuje provozuschopnost stroje. Možnost připojení k IIoT poskytuje nový potenciál produktivity. S decentralizovanou instalační technologií je zapotřebí méně prostoru, což uvolňuje cenný prostor pro výrobu.

Příběhy úspěchů z reálného života

Instalační koncepce pro sladší stránky života

Pro zpracování čokolády přeměnila švýcarská technologická společnost Bühler AG své válcovací tratě z centralizovaného systému řízení strojů s klasickým bodovým zapojením na decentralizovanou instalační koncepci s funkcí plug and play. Díky předmontovaným kabelům a plug-in konektorům a přemístěním inteligence na senzory a akční členy došlo ke snížení počtu svorek a tím i velikosti řídicích skříní na polovinu. Čas potřebný k připojení stroje byl zkrácen koeficientem 2,5. Provedením retrofitu sběrnicového systému Cube67 od Murrelektronik došlo k výraznému zkrácení doby instalace potřebné pro aktivaci, což platí pro více než sto padesát strojů ročně.

Jakou získáte konkurenční výhodu díky spojení s Murrelektronik? Snížíte své náklady až o 30 procent

Úhledný balíček připravený společností Murrelektronik

Somic, německý výrobce balicích strojů, využívá flexibilní modularitu svých funkčních jednotek a modulární systém. Instalační technologie od Murrelektronik splňuje všechny požadavky na systémové technologie: Připojení modulů je jednoduché, standardizované a otevřené.

Velké zlepšení pro výstavbu strojů

Přechod z koncepce jednotlivého zapojení v jednotlivých svorkovnicích na decentralizovanou instalaci strojů přineslo společnosti SN Maschinenbau se sídlem ve Wipperfürthu úsporu na materiálech a čase ve výši až 70 %. A navíc díky zavedení předinstalovaných funkčních modulů došlo ke zrychlení výstavby a montáže.

Pro další informace se můžete obrátit na experty ze společnosti Murrelektronik. Rádi připraví koncepci, která bude ušita na míru vašim potřebám, a ukáží, kde můžete ušetřit své peníze.