Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2017 vyšlo
tiskem 5. 9. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 9. 2017. 

Téma: 59. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně; Elektrotechnika v průmyslu

Hlavní článek
Palivové články
Renesance synchronních reluktančních motorů
Návrh aktuátoru pracujícího s magnetickým polem

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Od 1. září začne ve společnosti ČEZ fungovat nová divize Jaderná energetika Šest jaderných bloků, přes dva tisíce zaměstnanců včetně týmu, který zodpovídání za…

FOR ARCH 2017 přinese řadu zajímavých soutěží a konferencí Osmadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve…

Premiér navštívil hlavní sídlo provozovatele přenosové soustavy Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se přímo na…

Generační změna ve skupině LAPP S účinností od 1. července 2017 odstoupila Ursula Ida Lapp, spoluzakladatelka skupiny…

Více aktualit

Použití svodičů v zapojení 3 + 1

číslo 5/2004

ochrana proti přepětí, bleskosvody

Použití svodičů v zapojení 3 + 1

RNDr. Jozef Dudáš, CSc.,
SALTEK s. r. o.

V sítích TN a IT se běžně zapojují svodiče přepětí a svodiče bleskových proudů mezi pracovní vodiče a ochrannou zem PE v zapojení 3 + 0 (L1, L2, L3 × PE), popř. 4 + 0 (L1, L2, L3, N × PE). V sítích TT se zapojují tři svodiče mezi fáze a nulový vodič a jeden svodič typu jiskřiště s nulovým klidovým proudem se zapojuje mezi nulový vodič a ochrannou zem PE. Tímto zapojením je zajištěna bezpečnost sítí TT.

Obr. 3

Zapojení 3 + 1 je možné použít i v sítích TN tehdy, kdy je zapotřebí snížit příčné zbytkové přepětí (ochrannou napěťovou úroveň). V tomto případě může jít zejména o 2. a 3. stupeň svodičů, protože 1. stupeň slouží především k potlačení podélného přepětí vznikajícího mezi pracovními vodiči a ochrannou zemí při blízkém a přímém úderu blesku.

Pro 1. stupeň je možné použít kombinaci tří svodičů bleskových proudů (třída B) SALTEK FLP-A35 (obr. 1) a svodiče pro N-PE typu FLP-A100 N (obr. 2). Svodiče SALTEK FLP-A35 v tomto případě zajišťují ochranu proti příčnému přepětí (tj. mezi pracovními vodiči) a svodič FLP-A100 N zaručuje ochranu proti podélnému přepětí, tj. mezi pracovními vodiči a ochrannou zemí.

Jestliže se jedná o objekt, kde nelze dodržet předepsanou vzdálenost 10 m mezi 1. a 2. stupněm ochrany, je možné pro 1. stupeň použít svodiče bleskových proudů s ochrannou napěťovou úrovní 900 V typu FLP-A35-0.9. Ten zajišťuje koordinaci mezi 1. a 2. stupněm bez předepsané vzdálenosti i bez použití rázových oddělovacích tlumivek. Mezi vodiče N a PE se opět zařadí svodič FLP-A 100 N. V tomto případě je možné sadu svodičů 1. a 2. stupně umístit v jednom rozváděči v bezprostřední blízkosti, jak ukazuje obr. 3. Zde je 1. stupeň (FLP-A35-0.9) i 2. stupeň (SLP-275 V/3+1) instalován v zapojení 3 + 1. Svodiče N-PE je nutné koordinovat pomocí rázové oddělovací tlumivky RTO dimenzované na proud vodičem N.

Kombinované svodiče 1. a 2. stupně (třídy B + C) typu FLP-B+C se používají zejména v obytné zástavbě (rodinné domy bez hromosvodu, řadová zástavba apod.). U přípojky 3L + PEN lze běžně vystačit se třemi svodiči tohoto typu zapojenými mezi fáze a vodiče PEN.

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 4 Obr. 5

V poslední době se vyskytují případy, kdy je vodič PEN rozdělen na samostatný vodič N a PE již mimo objekt ve sloupku, v němž je umístěno měření. V těchto případech se instaluje mezi vodiče N a PE nový typ svodiče s uzavřeným jiskřištěm SALTEK FLP-G. Tento svodič zajistí vyrovnání potenciálu mezi N a PE i v případě blízkého, popř. přímého úderu blesku. Uvedené řešení, které je primárně určeno pro sítě TT, lze použít i v sítích TN-S. Zejména se objevuje v situacích, kdy se bod rozdělení PEN nachází v blízkosti objektu.

Jako 2. stupeň se zapojením 3 + 1 nabízí společnost SALTEK kombinaci varistorových svodičů a uzavřeného jiskřiště pod typovým označením SLP-275 V/3 + 1 (obr. 4). Tato kombinace je primárně určena pro sítě TT. Je však možné ji bez problémů zařadit i v sítích TN-S tehdy, kdy jsou chráněny spotřebiče zvlášť citlivé (tj. málo odolné) na příčné přepětí.

Ochrany 3. stupně (třída D) vyrábí společnost SALTEK vesměs v zapojení 3 + 1 (popř. zapojení jednofázové aplikace 1 + 1) pro sítě TN-S i pro sítě TT.

Svodiče třídy D navazují na svodiče třídy B řady FLP-B+C. Svodiče třídy C řady SLP-275 jsou dodávány pod typovým označením DA-275 V/3 + 1 (obr. 5), popř. DA-275 V/1 + 1. Svodiče 3. stupně jsou určeny k ochraně spotřebičů předurčených obzvláště jejich funkcí ochran proti příčnému přepětí, které je následkem především spínacích jevů.

Obr. 6

Všechny varistorové svodiče třídy B+C, C i D jsou osazeny lokální optickou signalizací stavu s možností dálkové signalizace stavu pomocí bezpotenciálových přepínacích, popř. rozpínacích kontaktů. Typy s dálkovou signalizací jsou označeny písmenem S, např. SLP-275 V/3S+1.

Na obr. 6 je schéma zapojení komplexní třístupňové ochrany 3 + 1, již lze použít nejen pro sítě TT, ale i pro sítě TN-S. Jak bylo dříve uvedeno, takto zapojené ochrany přednostně potlačují příčné přepětí, tj. přepětí mezi vodiči L a N. V běžných sítích TN-C-S se proto i nadále dává přednost zapojení 3 + 0, popř. 4 + 0 pro 1. a 2. stupeň a zapojení 3 + 1 pro 3. stupeň. V této podobě se aplikuje ochrana proti podélnému (atmosférickému) a příčnému (spínacímu) přepětí. Kombinace ochrany rozvodů TN-C-S typu 3 + 0 pro 1. stupeň (řada FLP), 4 + 0 pro 2. stupeň (řada SLP) a 3 + 1 pro 3. stupeň (řada D) je mnoho let zkoušena v aplikacích v průmyslu i v administrativních a obytných objektech. Proto ji lze i nadále doporučovat.

Mnohdy v praxi nastávají nestandardní situace, které nelze řešit typově. Proto společnost SALTEK nabízí technickou podporu on-line, kdy technici firmy pomáhají řešit nestandardní situace ekonomicky nejvýhodnějším způsobem. Stovky tisíc instalovaných svodičů a dnes již tisíce projektů a studií vytvořily základ, na kterém společnost buduje své know-how a pomáhá zákazníkům řešit jejich problémy.