Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo
tiskem 12. 2. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 3. 2020. 

Téma: Elektrické přístroje; Internet věcí; Zdravotnická technika

Hlavní článek
Monitorování obsazenosti prostor inteligentní budovy

Aktuality

Týmy Formula Student z ČVUT budou mít premiéru na okruhu Formule 1 Yas Marina v Abú Dhabí Týmy mezinárodní soutěže Formula Student z Českého vysokého učení technického v Praze se…

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Více aktualit

Použití svodičů přepětí nízkého napětí v malých objektech

číslo 5/2005

Použití svodičů přepětí nízkého napětí v malých objektech

V poslední době se na trhu objevily nové typy svodičů přepětí s vlastnostmi, které přesně neodpovídají třídám B, C a D všeobecně známé německé normy DE 0675-1.
Nové svodiče byly vyvinuty podle požadavků technické praxe, která je různorodější, než předpokládal původní návrh zmíněné normy.

RNDr. Jozef Dudáš, CSc., SALTEK s. r. o.

Zóny bleskové ochrany

Přiřazování částí mnohých objektů do jednotlivých zón bleskové ochrany (LPZ – Lightning Protection Zone) nedává v některých případech smysl, resp. je obtížně proveditelné. Jde zejména o malé objekty, jako jsou menší rodinné domy a některé malé průmyslové objekty, např. měřicí domky produktovodů, regulační stanice, základnové stanice GSM apod.

Obr. 1.

Obr. 1. Kombinovaný svodič přepětí FLP-B+C VE

Tyto objekty bývají vybaveny jedním rozváděčem nízkého napětí, a proto postupné osazování ochran třídy B (třídy I podle IEC 61643-11, SPD typu 1 podle ČSN EN 61643-11) a třídy C (třídy II podle IEC, SPD typu 2 podle EN 61643-11) do hlavního a podružného rozváděče není možné. V jednom rozváděči je tudíž nutné zajistit odvedení bleskových proudů, ale i dostatečné omezení přepětí na následujících rozvodech nízkého napětí – vývodech k jednotlivým spotřebičům a zásuvkových okruzích.

Při stanovování velikosti odváděných bleskových proudů je určující velikost a umístění objektu, jeho postavení vzhledem k okolní zástavbě, typ přívodních vedení a instalací, typ hromosvodní ochrany a struktura vnitřních metalických instalací. Dále je třeba vzít v úvahu typ objektu z hlediska rizik ohrožení osob pobývajících v něm, popř. v jeho okolí, a typ zařízení umístěných v objektu z hlediska škod, které může výpadek jejich funkce, popř. jejich zničení, způsobit uživateli či investorovi.

Posouzení všech těchto faktorů bývá často zdlouhavé, nákladné a výsledek může obsahovat značnou míru neurčitosti. Jinými slovy, může být, a – vzhledem k tomu, že využívá statistická data a teorii pravděpodobnosti, také je nepřesný a neurčitý, zejména uváží-li se relativně krátká doba morálně-technické životnosti některých průmyslových zařízení.

Na základě zmíněných skutečností společnost SALTEK vyvinula a dodává na trh různé typy svodičů nízkého napětí vhodné pro typizované zapojení, které zajišťují vysokou míru ochrany proti přepětí daného typu objektu. V dalším textu je uvedeno několik příkladů.

Malé objekty

Typickým příkladem jsou malé průmyslové objekty o ploše několika čtverečních metrů, umístěné ve volné krajině a využívané k měření, regulaci nebo k přenosu signálu (stanice katodické ochrany, regulační stanice, základnové stanice GSM a rádiových sítí). Tyto objekty v podstatě nevyžadují ochranu proti blesku a přepětí z hlediska ohrožení osob, ale pouze z hlediska zajištění jejich bezporuchové funkce. Jejich porucha může provozovateli způsobit citelné finanční ztráty, např.:

  • výpadek stanice katodické ochrany – zhoršená koroze,
  • nutnost oprav, resp. výměny potrubí,
  • ztráta fakturace za přenos a dodávku média,
  • výpadek GSM nebo rádiové stanice – ztráta fakturace za neuskutečněné hovory a přenos dat (u dat navíc často i smluvní pokuta).

Pro vyloučení rizika značných ztrát je zapotřebí instalovat spolehlivé zabezpečení technologie proti přepětí. SALTEK nabízí spolehlivou sadu koordinované ochrany třídy B typu FLP-A35-0.9 a třídy C typu SLP-275/3. Uvedená sada zajistí odvedení bleskových proudů až 100 kA (10/350) a ochranný potenciál nepřekračující 900 V. Je-li osazena do rozváděče objektů, zajistí naprostou bezpečnost rozvodů nízkého napětí v objektu a v kombinaci se svodiči SALTEK třídy D (třída III, SPD typu 3) dostatečnou ochranu citlivých zařízení s mikroprocesory. Pro tato zařízení se doporučuje svodič kombinovaný s vysokofrekvenčním odrušovacím filtrem typu DA-275 DF16. Svodiče nízkého napětí se doporučuje doplnit svodiči v měřicích a regulačních obvodech a v anténních svodech, jak ukazuje obrázek základnové stanice CSM, resp. bodu rádiové sítě.

Rodinné domy

U rodinných domků je situace odlišná. Při ztrátě funkčnosti většiny zařízení nehrozí žádné následné ztráty. Výjimkou je jednotka řízení vytápění v zimě, centrála EZS v době opuštění objektu apod. Rodinné domky navíc bývají umístěny v husté zástavbě a přívodní instalace jsou většinou vedeny zemí.

Obr. 2.

Obr. 2. Schéma ochrany řadového rodinného domu

S ohledem na tyto skutečnosti vyvinula společnost SALTEK kombinované ochrany třídy B+C dvou typů: FLP-B+C (v pevném provedení) a FLP-B+C VE (v provedení se dvěma výměnnými moduly – obr. 1). Tyto svodiče jsou zkoušeny podle požadavků na třídu B (třída I, typ 1) i podle požadavků na třídu C (třída II, typ 2).

Typ FLP B+C svede bleskový proud až 10 kA (10/350) a zajistí ochranný potenciál 1,5 kV. Je vhodný pro přízemní rodinné domy bez hromosvodu a s kabelovou přípojkou nízkého napětí a pro ochranu nájemních bytů ve vícepodlažních objektech.

Ochrana typu FLP-B+C VE svede až 15 kA (10/350) a zaručí ochranu na úrovni 1,5 kV. Je vhodná pro řadové rodinné domy s kabelovou přípojkou nízkého napětí. Na obr. 2 je znázorněn příklad ochrany rodinného domku s použitím kombinovaného svodiče FLP-B+C a adaptéru pro ochranu televizního přijímače obsahujícího svodič nízkého napětí třídy D a ochranu anténního svodu.

Někteří dodavatelé v současné době nabízejí ochrany třídy B+C+D. Technicky každý svodič třídy B+C vyhoví i zkouškám podle požadavků na třídu D. Záleží pouze na projektantech, aby nepodlehli neúplným informacím a nezapomněli projektovat ochrany třídy D na vstupu jednotlivých chráněných zařízení. Toto opomenutí zvláště u zařízení připojených k datovým, popř. jiným slaboproudým vedením vede k tomu, že přepětí indukované ve smyčce uvnitř objektu způsobí poruchu, popř. i zničení přístroje bez ohledu na popis uvedený na svodiči, často umístěném ve velké vzdálenosti.

Společnost SALTEK věnuje značné úsilí i prostředky na popularizaci použití svodičů přepětí a na technickou podporu projektantů. Tato snaha i vložené prostředky se vracejí výrobci i zákazníkům v podobě dlouhodobé spolehlivosti ochrany proti přepětí zajištěné svodiči SALTEK.

SALTEK s. r. o.
Arkalycká 1
149 00 Praha 4
tel.: 272 942 470
GSM: 602 473 633
fax: 267 913 411
e-mail: obchod@saltek.cz
http://www.saltek.cz