časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Pojmy v online komunikaci

redakce ELEKTRO |

Současná doba s sebou nese rozšířené využívání online komunikace. Uvádíme přehled alespoň těch nejčastěji užívaných pojmů.

Webinář je druh online vzájemné komunikace, ve které se spojuje skupina zájemců s lektorem v reálném čase za pomoci internetového připojení, bez nutnosti sdílet společný prostor (učebnu). Tento druh komunikace slouží především jako nástroj celoživotního vzdělávání a osobního i profesního růstu. Jednotlivé webináře se soustředí na jedno vymezené téma, které rozvedou, a na rozdíl od webcastů mají možnost okamžité zpětné vazby prostřednictvím chatu nebo mikrofonu. Webináře zpravidla trvají přibližně jednu až dvě hodiny, podle toho, jak složité téma lektor pro zájemce připraví. Slovo webinář vzniklo spojením slov web a seminář.

Webcast je mediální, plošně vysílaná (angl. broadcast) prezentace distribuovaná po internetu z jednoho zdroje více příjemcům. Dává přístup vzdálenému uživateli k událostem běžícím v reálném čase. Na rozdíl od webináře u webcastu jde o neinteraktivní jednosměrné proudění informace k příjemci. Webcast může být vysílán živě (streaming), liší se tak od podcastingu, nebo na požádání jako běžné youtube video. Webcast lze využít např. pro prezentace firem svým dceřiným korporacím, v e-learningových online seminářích a k dalším aktivitám využívajícím streamingové technologie.

Podcasting je slovo vzniklé spojením názvu přehrávače iPod se slovem broadcasting (vysílání). Název se vžil, přestože je zavádějící, k využívání podcastingu není iPod potřeba ani nejde o vysílání v tradičním slova smyslu. Tento způsob šíření informací vznikl v roce 2004 a poněkud konkuruje rozhlasu. Výraz se užívá ve významu „způsob šíření audioinformací“ čili zvukových informací, „způsob šíření informací zvukem“, „převod textu na zvuk“. Výraz podcast, popř. audio RSS (Rich Site Summary) se používá pro sadu jednotlivých navazujících audiozáznamů (audiosouborů).

Technologie RSS, resp. audio RSS umožňuje sdružovat (audio)příspěvky na webových stránkách (syndikace obsahu), doplňovat je a aktuálně zpřístupňovat. Uživatelé internetu se mohou přihlásit k odběru novinek z webu, který nabízí RSS zdroj (RSS feed), RSS kanál (RSS channel). RSS zdroj využívají většinou weby, na kterých se často mění obsah (zpravodajské nebo rozhlasové servery atd.). Zvukové či videozáznamy v podcastu jsou vloženy na internet jako soubory, např. MP3, a odkazuje se na ně na webových stránkách s RSS zdrojem. Program (podcatcher, podcast receiver) průběžně monitoruje zdroj RSS, stahuje nové soubory a nahrává je do uživatelova přehrávače.

E-learning nebo elektronické vzdělávání či učení je vzdělávací proces využívající informační a komunikační technologie (ICT). Problém definice je v tom, že je příliš široká a vešlo by se do ní např. i používání kalkulačky v operačním systému PC při hodinách matematiky. O e-learningu lze hovořit až od jisté míry nasazení ICT, přičemž se tato míra neurčuje snadno. E-learning zahrnuje teorii, výzkum a jakýkoliv reálný vzdělávací proces, v němž jsou v souladu s etickými principy používány ICT, které pracují s daty v elektronické podobě. Způsob užívání těchto prostředků a dostupnost učebních materiálů jsou závislé především na vzdělávacích cílech, obsahu a charakteru vzdělávacího prostředí a na potřebách a možnostech aktérů vzdělávacího procesu.

Zdroje:
https://wikisofia.cz/wiki/Webcast 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podcasting