časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Pojistkový systém firmy M. Schneider

číslo 6/2003

inovace, technologie, projekty

Pojistkový systém firmy M. Schneider

Ing. Blahoslav Mikolášek,
M. Schneider CZ, s. r. o.

V čísle 4 časopisu ELEKTRO jsme představili společnost M. Schneider CZ, s. r. o., která má současné sídlo a výrobní prostory v Sezemicích u Pardubic (obr. 1). Úvodní informace se týkala části výrobní produkce společnosti, a to pojistkových lištových odpínačů MULTIVERT. Na tento článek chceme v tomto pojednání navázat a představit další část výrobní produkce, kterým je pojistkový systém firmy, konkrétně pak výrobní sortiment pojistkových tavných vložek.
Pojistkový systém firmy M. Schneider zabezpečuje ochranu před přetížením a zkratem venkovních a kabelových vedení, motorů a spínacích přístrojů, ale i tyristorů, polovodičů a distribučních transformátorů.
Pojistkový systém splňuje požadavky druhého vydání technické normy ČSN EN 60269-1 „Pojistky nízkého napětí – Část 1: Všeobecné požadavky (35 4701)„ z prosince 2000 a norem ČSN EN 60269-2, ČSN 35 4701-2-1, které stanovují doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (tavné vložky těchto pojistek jsou přístupné jen oprávněným osobám a smějí být vyměňovány pouze těmito osobami) a ČSN EN 60269-4 stanovující doplňující požadavky pro pojistky pro ochranu polovodičových prvků.

Obr. 1.

Tavné vložky s nožovými kontakty

Celá základní řada jmenovitých proudů tavných vložek pojistek s nožovými kontakty (nožové pojistkové vložky) kategorie užití gG se vyrábí v normalizovaných hodnotách střídavých jmenovitých napětí 400 V, 500 V a 690 V a s jmenovitými hodnotami proudu od 2 A do 630 A.

Nožové pojistkové vložky gG určené pro všeobecné užití s plným rozsahem vypínací schopnosti se používají pro jištění vedení, kabelů a dalších zařízení před nadproudy – přetížením a zkratem. Vyznačují se vysokou vypínací schopností, velkou proudovou omezovací schopností a nízkými hodnotami přepětí vzniklého během působení tavné vložky – jejího tavného vodiče. Jsou vhodné pro použití v pojistkových odpínačích, pojistkových lištách a v pojistkových spodcích. K dispozici jsou tavné vložky všech normou uvažovaných velikostí – od velikosti 000 (dříve C00) po velikost 4a.

Pojistkové vložky jsou vyráběny ve čtyřech verzích:

  • typ N s vodivými čely a s ukazatelem stavu řešeným plochou pružinou – standardní typ (obr. 2),
  • typ MM s vodivými čely a s ukazatelem stavu, tj. výsuvný terčík v tělese tavné vložky (obr. 3),
  • typ MI s izolovanými čely a ukazatelem stavu v tělese tavné vložky,
  • typ I s plastovými izolovanými čely a ukazatelem stavu řešeným plochou pružinou.

Přednosti uvedených výrobků jsou zejména nízký ztrátový výkon při optimální konstrukční velikosti a odolnost proti stárnutí, které je dosaženo použitím speciální legované pájky. Díky této úpravě tavných vodičů může být pojistková vložka zatěžována dlouhodobě 1,15 násobkem jmenovitého proudu, případně rázy do hodnoty 80 % proudu odpovídající tavné charakteristiky, aniž by se tato charakteristika změnila.

Obr. 2.

Neméně důležitá je selektivita pojistkových vložek – poměr 1 : 1,25, kterého dosahují výrobky firmy M. Schneider zaručuje možnost optimálně odstupňovat a jistit průřezy vodičů. Další výhoda – vysoké omezení proudu – umožňuje nízké mechanické dimenzování elektrických přístrojů, neboť při zkratech jsou elektrodynamické proudy značně omezeny. Důležitá vlastnost spolehlivosti pojistkových tavných vložek firmy M. Schneider je vypínací schopnost 120 kA, která je ověřená v laboratořích.

Pojistkové tavné vložky kategorie užití aM/gM jsou určeny pro jištění motorových obvodů a spínacích přístrojů, a to jak v částečném rozsahu vypínací schopnosti (aM), tak v celém rozsahu vypínací schopnosti (gM).

Pojistkové vložky kategorie užití aR pro ochranu polovodičových prvků jsou určeny k jištění polovodičů, diod, tyristorů a AC/DC frekvenčních měničů. Označení „R„ pochází z anglického slova „rectifier„, tj. usměrňovač. Jmenovité proudy těchto pojistkových vložek jsou v rozmezí od 2 A do 630 A, ve zvláštních případech až do 4 000 A.

Nožové pojistkové tavné vložky kategorie užití gTr jsou určeny k jištění distribučních transformátorů vn/nn na straně nízkého napětí 400 V, popř. 420 V, což odpovídá ČSN 33 3051 „Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení“.

Obr. 3.

Pojistková vložka musí snést zatížení o velikosti 1,3 násobku výpočtového proudu po dobu nejméně 10 hodin. Při zatížení vyšším, než je 1,5 násobek výpočtového proudu, musí být vložka přetavena během 2 hodin (výpočtový proud je jmenovitý proud tavné vložky, který vychází z přepočtu jmenovitého výkonu chráněného transformátoru, pro který je pojistková vložka navržena).

V ČSN EN 60269-1 (35 4701) není kategorie užití pojistkových vložek gTr uvedena.V lednu 1999 byla vydána podniková norma energetiky PNE 35 4701 „Pojistky gTr pro jištění distribučních transformátorů vn/nn„, jejímž předmětem bylo stanovení ampérsekundových charakteristik gTr, určených pro jištění distribučních transformátorů vn/nn, doplnění a případné modifikace příslušných článků platných technických norem pro pojistky nn.

Na pojistkových vložkách s označením gTr je přímo uvedena hodnota jmenovitého výkonu transformátoru v kV·A, pro jehož hodnotu je vložka určena.

Pojistkové vložky jsou dodávány ve třech velikostech:

  • velikost 2 pro jmenovitý výkon transformátorů 50 až 250 kV·A,
  • velikost 3 pro výkony transformátorů 50 až 400 kV·A,
  • velikost 4a pro výkony transformátorů od 160 do 1 000 kV·A.

Výjimkou je možnost jištění transformátoru 630 kV·A pojistkou velikosti 3 o jmenovité hodnotě proudu 909 A. Z důvodu vyloučení záměn pojistkových vložek je potisk označení proveden hnědou barvou. Tyto pojistkové vložky jsou vhodné pro použití v pojistkových lištových odpínačích MULTIVERT.

Válcové tavné pojistkové vložky

Válcové pojistkové vložky pro jmenovité proudy nepřevyšující 125 A a pro střídavá jmenovitá napětí do 690 V jsou zajímavou součástí nabízeného sortimentu tavných vložek.

Pro lepší orientaci při rozlišení jmenovitých hodnot pojistkových vložek vyvinula firma M. Schneider barevný systém rozlišení, tzv. COLOR-SYSTEM. Barevné označení jednotlivých hodnot jmenovitých proudů odpovídá barvám používaných běžně u závitových pojistek ve znění dříve platné ČSN 35 4701, část 3.

Pojistky typu D

Součástí nabídky firmy M. Schneider jsou také typy pojistek používaných v okolních státech, například D0 systém a D systém, používaný např. v Německu či Rakousku.

Požadavky na pojistky typu D v rámci ČR řeší ČSN EN 60269-3 a ČSN 35 4701-3-1. Uvedené normy stanovují doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu, pro pojistky převážně pro domovní a podobné použití.

Pojistkové tavné vložky pro napětí nad 1 000 V

V oblasti vysokého napětí dodává firma pojistkové tavné vložky vn, které odpovídají normě ČSN EN 60282-1 „Pojistky vysokého napětí – Část 1: Pojistky omezující proud (35 4720)„.

Jmenovitá napětí dodávaných tavných vložek (to se rovná nejvyššímu provozovacímu napětí pro dané zařízení) jsou 12 kV, 24 (25) kV a 36 kV.

Podrobnější technické informace o pojistkových vložkách a dalších produktech společnosti lze získat na kontaktní adrese:

M. Schneider s. r. o.
Pardubická 437
533 04 Sezemice
tel: 466 931 580-2
fax: 466 931 487
e-mail: msoffice@mschneider.cz
http://www.mschneider.cz