časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Pojistkový lištový odpínač MULTIVERT

|

číslo 4/2003

Amper 2003

Pojistkový lištový odpínač MULTIVERT

Ing. Blahoslav Mikolášek, M. SCHNEIDER CZ, s. r. o.

Společnost M. Schneider CZ, s. r. o., působí na českém trhu od roku 1993. Jedná se o dceřinou společnost firmy M. Schneider GmbH, sídlící ve Vídni. Mateřská firma, založená v roce 1946, má více než padesátiletou tradici ve vývoji, výrobě a dodávkách pojistkových systémů nízkého napětí, neboť její první pojistkový materiál byl vyroben a uveden na trh již v roce 1948.
Česká dceřiná společnost, se sídlem a výrobními prostory v Sezemicích u Pardubic, byla od svého vzniku zaměřena zejména na výrobu nožových pojistkových tavných vložek nízkého napětí, včetně navazujících pojistkových spodků a pojistkových lišt. Sortiment nabízených výrobků je soustavně rozšiřován. Firma při tom využívá konstrukční poznatky a zkušenosti mateřské firmy, které umocňuje zručností a tvořivým přístupem českých zaměstnanců. Obr. 1.
Produkty společnosti jsou předváděny na výstavách, různých prezentacích a pravidelně i na veletrhu AMPER.
V roce 2001 zahájila společnost M. Schneider CZ, s. r. o., práce na vytvoření a zavedení systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 900:2001. Vynaložené úsilí bylo v květnu 2002 završeno udělením certifikátu systému jakosti podle uvedené normy.

Pojistkový lištový odpínač MULTIVERT

Odpínač MULTIVERT – generace 2002, je výrobní novinkou firmy. Svým provedením plně odpovídá platné ČSN EN 60947-3 Spínače a řídicí přístroje nn. Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace (35 4101) z roku 2000.

Odpínač je určen pro osazení pojistkovými tavnými vložkami nízkého napětí podle ČSN EN 60269-2 (35 4701) a ČSN 354701-2-1.

Odpínače MULTIVERT 2002 (obr. 1) se oproti předchozím typům odpínačů vyznačují tímto konstrukčním a technickým zdokonalením:

 • zvětšená jmenovitá zkratová zapínací schopnost 50 kA při 690 V s pojistkovými vložkami;
 • řešení vestavěných měřicích transformátorů proudu tak, aby transformátory používané pro měření mohly být integrovány v základně odpínače beze změn jeho montážní hloubky (obr. 2);
 • vývody sekundárního vinutí měřicích transformátorů proudu jsou integrovány v základně odpínače;
 • přímá montáž měřicích přístrojů, jako je ampérmetr nebo voltmetr (obr. 3);
 • přímá montáž na systémy sběrnic pomocí upevňovacích svorek bez nutnosti vrtání přípojnic (obr. 4). Upevňovací svorky RK velikosti 1 až 3 umožňují upevnění odpínače na přípojnice tloušťky od 5 do 10 mm při minimální výšce izolátoru 20 mm;
 • instalace elektronického monitorovacího systému je možná pomocí předem připraveného systému uchycení a kabeláže v základně odpínače;
 • snadné připojení kabelů umožněné zvětšením prostoru pro kabelové přívody nebo vývody (velikost 1, 2 a 3 ).
Obr. 2.

Konstrukční provedení odpínače umožňuje řešit připojení kabelových přívodů (vývodů) podle potřeby – jako vrchní nebo spodní připojení. Odpínač je uzpůsoben pro přímou montáž na systém přípojnic s roztečí 100 nebo 185 mm. Ovládání odpínače lze požadovat jako jednopólové nebo trojpólové.

Typové provedení pojistkového lištového odpínače MULTIVERT je členěno podle čtyř velikostí (00, 1, 2, 3) od 160 A, 690 V po 630 A, 690 V.

A dále jako:

 • dvojitý lištový odpínač 800 A a 1 260 A, 690 V AC;
 • lištový odpínač pro dělení přípojnic 400 A a 630 A, 690 V AC;
 • lištový odpínač pro jištění transformátorů o výkonu 630 kV·A/910 A při použití pojistkových vložek typu gTr;
 • napájecí lišta 1 000 A.

Základní vlastnosti odpínače MULTIVERT

 • rychlá, přesná a kompaktní montáž,
 • možnost montáže na přípojnice pod napětím,
 • variabilnost připojení kabelových přívodů, vývodů,
 • snadné plombování krytu odpínače,
 • parkovací poloha krytu odpínače,
 • hlásič stavu odpínače – polohy krytu odpínače,
 • stranově umístěné větrací otvory zabraňující přeskokům mezi sousedními lištami,
 • použité plasty bez halogenů: teplotně stálé, nehořlavé, označené pro tříděnou recyklaci.
Obr. 3.

Základní informace o konstrukci a funkci odpínačů typového provedení 00, 1, 2, 3

Pojistkové lištové odpínače MULTIVERT generace 2002 se vyznačují moderním designem. Základna vrchního dílu je plně izolována. Je vyrobena z tepelně vysoce odolného, samozhášivého duroplastu se skleněným plnivem, bez použití halogenů. Kromě kontaktního systému neobsahuje žádné kovové prvky. Kontakty jsou odolné proti korozi, jsou galvanicky niklovány nebo na přání zákazníka stříbřeny. Zdvojené pružiny kontaktů se zhotovují z korozivzdorné oceli. Jednodílný vrchní kryt, vyrobený z tepelně vysoce odolného termoplastu bez halogenů, je upevněn v základně odpínače. Při montáži není nutné vrchní kryt demontovat.

Ovládací kryt je zhotoven rovněž z tepelně vysoce odolného termoplastu bez halogenů. Trojpólový ovládací kryt lze vybavit pevným držadlem nebo sklopným držadlem, umožňujícím menší montážní výšku 159 mm.

V ovládacím krytu jsou průhledná plastová okénka pro kontrolu stavu pojistkových vložek. Okénka jsou posuvná a konstrukčně umožňují kontrolu stavu napětí. Po vyjmutí měřicího hrotu je zaručen stupeň ochrany krytem IP30.

Trojpólový ovládací kryt může být v zavřeném stavu zaplombován. Ovládací kryt lze vyklopit do tzv. revizní polohy, ve které je možné jej uzamknout.

Zapínání, vypínání, odpojení

 • bezpečné zapnutí do zkratu s pojistkovými vložkami do 80 kA;
 • zkratová vypínací schopnost s pojistkovými vložkami do 120 kA;
 • viditelná velká odpojovací vzdálenost;
 • kategorie užití - AC 23;
 • stupeň ochrany krytem
  - IP20 pro celý přístroj,
  - IP30 ze strany ovládacího krytu;
  - elektromagnetická kompatibilita podle
 • ČSN EN 60947-3 čl. 7.3.
Obr. 4.

Použití

Popsaný přístroj se používá v rozváděčích nízkého napětí pro energetické distribuční rozvody, v rozváděčích pro průmyslové rozvody, v kabelových rozpojovacích jisticích skříních pro:

 • ochranu vedení proti přetížení a zkratovým proudům,
 • ochranu přístrojů a zařízení při zkratových proudech do 120 kA před dynamickými účinky zkratových proudů pomocí velkého proudového omezení,
 • selektivní odpojení vadné části zařízení do zkratových proudů 120 kA,
 • bezpečné odpojení požadovaného úseku vedení,
 • jištění transformátorů na straně nn proti jejich přetížení při osazení odpovídající pojistkou typu gTr.

Plně izolované provedení přístroje zabezpečuje pro obsluhu zařízení ochranu před úrazem elektrickým proudem, a to v bezporuchovém stavu i z hlediska ochrany při možné poruše zařízení.

Podrobnější technické informace o pojistkových lištových odpínačích MULTIVERT generace 2002, stanovených příznivých cenových relacích a o dalším sortimentu společnosti lze získat na kontaktní adrese:

M. SCHNEIDER CZ, s. r. o.
Pardubická 437
533 04 Sezemice
tel.: +420 466 931 580–2
fax: +420 466 931 487
e-mail: msoffice@mschneider.cz
http://www.mschneider.cz