časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Pojistkové odpínače AMBUSPowerSwitch a SECURPowerLiner od firmy Wöhner

|

Ing. Michal Brůžek, GHV Trading, spol. s r. o.
 
Pojistky a pojistková technika mají i v současné době, kdy se elektrotechnika a elektronika rozvíjejí velmi rychlým tempem a výrobci jisticích a spínacích přístrojů uvádějí na trh stále nová zařízení, nezastupitelnou funkci v jištění obvodů nízkého napětí. Pojistky jsou stále žádané především pro svou vysokou spolehlivost a velmi širokou rozměrovou, výkonovou i konstrukční různorodost, díky níž je možné řešit i velmi specifické úlohy.
 
V Evropě se v rozváděčích nn nejčastěji používají pojistky typu D0, D2, D3, NH a válcové pojistky. Ve Spojených státech, kde se řídí normou UL 508, jsou požadovány především pojistky třídy CC a J. Široká nabídka pojistek a jejich použití vyžaduje i odpovídající nabídku držáků pojistek, pojistkových spodků a odpínačů.
 
Společnost Wöhner, kterou na českém trhu zastupuje firma GHV Trading, od svého vzniku vyvíjí a vyrábí pojistkovou techniku. V roce 1929 to byla právě tato firma, která vyrobila první kompaktní pojistkový spodek (obr. 1).
 
Za dobu své existence se firma Wöhner stala renomovaným výrobcem uceleného sortimentu pojistkových spodků a pojistkových odpínačů pro téměř všechny druhy pojistek nabízených na evropském i americkém trhu.
 
Tento článek je zaměřen na některé pojistkové odpínače, které jsou v sortimentu firmy Wöhner zastoupeny řadami s názvem AMBUS®PowerSwitch a SECUR®Power-Liner. Uvedené odpínače jsou určeny pro pojistky typu D0, popř. pro válcové pojistky rozměrů 10 × 38 mm.
 

Pojistkové odpínače AMBUS®PowerSwitch

Série odpínačů AMBUS®PowerSwitch (obr. 2) je navržena pro montáž na lištu DIN a je určena pro pojistky velikosti D0. Díky malé montážní šířce vynikají tyto odpínače vysokou zástavbovou hustotou, která však nemá nepříznivý vliv na manipulaci při výměně pojistek. Výhodou uvedených přístrojů je spojení vysokého stupně ochrany proti doteku a snadná manipulace. Jejich konstrukce umožňuje výměnu pojistek pouze při odpojeném napájení. Uvnitř pojistkových odpínačů je univerzální držák, který v kombinaci s běžně dostupným distančním kroužkem přesně vymezuje polohu pojistky. Při výměně pojistky na jiný rozměr stačí vyměnit distanční kroužek za jiný, odpovídající velikosti. Prvek je konstruován na jmenovitý proud 63 A a napětí 460 V. Díky propracovanému způsobu otevírání držáku pojistky se nepoužívají šroubové pojistkové hlavice, a tudíž není třeba při manipulaci cokoliv šroubovat. Přípoje jsou konstruovány pro vodiče do maximálního průřezu 35 mm2. Je v nich možné kombinovat dva vodiče nebo hřebenovou sběrnici s jedním vodičem. Pojistkové odpínače AMBUS®PowerSwitch jsou vyráběny z vysoce odolných termoplastů odolávajících teplotě až 140 °C. Lze je doplnit modulem určeným k monitorování stavu sepnutí-rozepnutí. Tento kompaktní systém je nabízen v jedno-, dvou- a třípólovém provedení, kde jedno- a třípólové verze jsou dodávány také s N-pólem.
 

Pojistkové odpínače SECUR®PowerLiner

Pojistkové odpínače SECUR®PowerLiner jsou obdobou předchozích odpínačů řady AMBUS®PowerSwitch. Montují se však přímo na sběrnice v rozváděči. Je možné je rychle a bez vrtání připojit na sběrnicový systém 60 mm (rozteč mezi středy jednotlivých sběrnic). V tomto systému lze použít ploché sběrnice rozměrů od 12 × 5 mm do 30 × 10 mm nebo sběrnice H a HH profilu. Maximální zatížitelnost odpínačů je 63 A, což postačuje pro použití největší pojistky velikosti D0. Tepelná odolnost materiálu je 165 °C. Při vkládání nebo výměně pojistek se vždy odklopí kryt pojistky, a tím dojde k odpojení napájení. Proto nemůže nastat dotyk s živými částmi zařízení. Odpojit lze všechny fáze současně, nebo (po jednoduchém odstranění spojovací lišty) jednotlivé fáze nezávisle na sobě. V pojistkových odpínačích SECUR®PowerLiner je možné použít (s odpovídajícím distančním kroužkem) pojistky D0 nebo válcové pojistky rozměrů 10 × 38 mm. Celý systém může být doplněn snímačem, který signalizuje stav sepnutí-rozpojení pojistkového odpínače.
 
Hlavní výhodou obou typů odpínačů je skutečnost, že při výměně vadných pojistek není třeba vypínat hlavní napájení, a tak odpojit i ostatní přístroje na stejné napájecí větvi. Výměna pojistek je proto velmi snadná a celý pojistkový odpínač je chráněn proti nebezpečnému dotyku živých částí.
 
Další informace mohou zájemci získat přímo u odborných pracovníků firmy na adrese:
GHV Trading, spol. s r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: +420 541 235 532–4
fax: +420 541 235 387
 
Obr. 1. První typ pojistkového spodku firmy Wöhner
Obr. 2. Pojistkové odpínače AMBUS®PowerSwitch
Obr. 3. Pojistkové odpínače SECUR®PowerLiner