časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo
tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Pojďte navštívit Xcomfort!

|

číslo 11/2004

inovace, technologie, projekty

Pojďte navštívit Xcomfort!

Ing. Richard Kaloč

Systém moderní elektroinstalace Xcomfort firmy Moeller může veřejnost zhlédnout v podobě kompletní instalace ve vzorovém domě v Praze-Chodově (obr. 1). Spojení ukázkového domu společnosti RD Rýmařov, spol. s r. o., s radiofrekvenční variantou systému Xcomfort umožňuje návštěvníkovi „ohmatat„ si systém moderní elektroinstalace. Může tak „na vlastní kůži„ zažít příjemný pocit pramenící z jednoduchosti intuitivního ovládání celého domu.

Obr. 1

Na první pohled návštěvník nezaznamená žádný rozdíl od klasické elektroinstalace, ačkoliv systém Xcomfort byl nainstalován systémovým partnerem firmy Moeller, společností Elios lighting s. r. o., až dodatečně. Před příchodem této firmy byl dům kompletně opatřen klasickou elektroinstalací; v této době byl také plně využíván k bydlení. I za tohoto stavu se však podařilo celou budovu osadit kompletním radiofrekvenčním systémem Xcomfort během tří dnů, a to aniž by byli jeho obyvatelé zásadním způsobem omezováni v jeho používání. Rovněž zásahy do již hotových povrchů byly minimální, takže si běžný návštěvník domu dnes vlastně ani ničeho nevšimne. Díky bezdrátové komunikaci mezi jednotlivými přístroji nebylo třeba dělat žádné úpravy ani na již existujícím elektrickém rozváděči.

Aktory

Výkonové prvky – aktory byly umístěny do instalačních krabic, dutin stěn nebo přímo do svítidel. Jedná se o prvky dvou typů: jednak spínací prvky pro libovolnou zátěž do maximálně 10 A při napětí 230 V, jednak stmívací prvky pro regulaci osvětlení svítidel do výkonu 250 V·A s odporovou nebo kapacitní zátěží při napětí 230 V. Aktory pro montáž do běžné elektroinstalační krabice jsou na obr. 2. Většinou byl v prostorách domu použit spínací aktor pro ovládání různých druhů svítidel (od žárovkových po zářivková) a pro regulaci vytápění a ovládání zásuvek.

Obr. 2

Světelné scény

V obytné zóně v přízemí, která je spojena s kuchyní, jsou k navození pocitu pohody a nerušené atmosféry využity především stmívací aktory v tzv. světelných scénách. Jednotlivé světelné scény nastaví optimální hodnotu osvětlení všech svítidel např. pro sledování televize, stolování, čtení, relaxaci apod. Pro vytvoření příjemné atmosféry je možné rovněž nastavit plynulý přechod mezi scénami v rozsahu několika sekund až několika minut (max. 250 sekund), a to bez prudkých změn, které nejsou pro lidské oko přirozené.

Časové funkce

U spínacích aktorů byly výhodně využity časové funkce, které se běžně používají např. na chodbách nebo u venkovního osvětlení. Každý ze spínacích aktorů umožňuje vypnutí nebo zapnutí po uplynutí stanovené doby. Její délku lze nastavovat v rozsahu od 1 s do 18 h. To je vhodné např. pro automatické zhasnutí světla v předsíni až po uzamčení dveří či po odchodu z domu. Obdobnou službu poskytuje rovněž venkovní osvětlení, které je navíc vybaveno funkcí pro rozsvěcování svítidel v závislosti na intenzitě denního světla.

Jednoduchá časová funkce našla uplatnění i v místnosti s uskladněnými potravinami. Zde se po krátkém stisku tlačítka rozsvítí svítidlo na dobu tří minut (člověk může odejít s plnou náručí potravin). Je-li třeba svítit ve skladu potravin neomezeně dlouhou dobu, stačí podržet stejné tlačítko ve stisknuté poloze po dobu tří sekund.

Obr. 3 Obr. 4 Obr. 7

Další užitečná časová funkce se aktivuje tlačítkem umístěným v ložnici. Jeho jednoduchým stisknutím se rozsvítí svítidla cestou např. na toaletu, po nastavené době se všechna zase automaticky vypnou.

Centrální vypínač pro bezstarostný odchod z domu

Velmi důležitou funkci, kterou si návštěvník vzorového domu může sám vyzkoušet, plní centrální vypínač. Je umístěn u vchodu do domu. Po stisku vypne všechna svítidla v domě, odpojí zvolené zásuvky a pro pohodlný odchod z domu rozsvítí svítidla v předsíni a před domem (ta po nastavené době automaticky zhasnou). Obr. 5 Díky této funkci má člověk při odchodu z domu vždy jistotu, že nezůstalo nikde svítit žádné svítidlo a že všechny vybrané spotřebiče jsou bez napětí. Navíc se současně přepne vytápění celého domu do úsporného režimu. Tak je možné ušetřit velké množství elektrické energie.

Ovládací prvky – senzory

V celém domě jsou vhodně použita nástěnná dvou- nebo čtyřbodová bezdrátová tlačítka (obr. 3). Uvedené prvky mají různý design: v obývacím pokoji byl použit Cirio matný chrom, v běžných prostorách domu, jako je např. sklad s potravinami, technická místnost nebo chodba, ekonomický bílý design PR20. V koupelnách se s výhodou využívají prvky v designu PR20Soft – barvy rámečků lze volit z devíti barevných odstínů. To usnadňuje výběr barvy vypínačů vhodné např. k barvě obkladu (obr. 4).

Programování

Všechny doposud uvedené funkce byly programovány pomocí softwaru v českém jazyce, který je dodáván zdarma. Programování je velmi jednoduché – natažením čar v grafickém režimu od aktorů k senzorům (tlačítkům) se vytvoří vazba mezi ovládacím místem a spotřebičem (obr. 5). Zde se rovněž nastavují již zmíněné časové funkce, světelné scény apod. Ty pak fungují zcela samostatně, bez jakékoliv centrální jednotky.

Obr. 6

Home Manager

Pro ukázku komplexnosti a výkonnosti systému Xcomfort byl v obývacím pokoji instalován tzv. Home Manager. Jedná se o centrální jednotku, která zajišťuje pokročilé časové funkce, pohodlnou regulaci vytápění, kdy je možné řídit více zdrojů tepla a individuálně nastavovat teploty v různých místnostech. Home Manager zároveň funguje jako zobrazovací jednotka (obr. 6) pro vypsání důležitých údajů o stavu nebo poruchách zařízení. Zobrazovací jednotka je opatřena 50řádkovým displejem a lze na ní zobrazit až šest obrazovek. S uvedenou jednotkou je možné ovládat celý dům, včetně nastavení individuálního přístupu pro jednotlivé obyvatele domu. Je ale také komunikační jednotkou; umožňuje např. ovládat dům po telefonu nebo přijímat informace o stavu v domě v podobě zprávy SMS.

Teplota a vytápění

Systém Xcomfort měří venkovní teplotu snímačem teploty (obr. 7), který je umístěn na fasádě domu a přes teplotní vstupy připojen k systému. Údaj je zobrazován na displeji Home Manageru. Tato informace je dále využívána pro ekvitermní regulaci vytápění. Vnitřní teplota se měří pokojovým termostatem (obr. 8), který lze díky bezdrátové komunikaci a napájení z baterií umístit téměř kdekoliv. Pokojový termostat plní i funkci ruční regulace teploty tehdy, kdy uživateli nevyhovuje automatický režim, který nastavil Home Manager. Ve vzorovém domě bylo vytápění převedeno do systému Xcomfort a jeho řízení zajišťuje Home Manager. Pro všechny místnosti a pro každý jednotlivý den v týdnu byl nastaven individuální časový režim. Uživatel si může na Home Manageru kdykoliv zobrazit aktuální spotřebu elektrické energie (např. pro vytápění, osvětlení apod.).

Obr. 8

Simulace přítomnosti osob

Instalovaný prvek Home Manager může rovněž plnit funkci simulátoru přítomnosti osob. Tato funkce se aktivuje centrálním vypínačem. Po jeho stisknutí se vypnou všechna svítidla v domě a zároveň se na Home Manageru spustí program náhodného spínání osvětlení ve vybraných prostorách domu ve zvoleném časovém intervalu. Tak je navozen dojem, že je v domě někdo přítomen. Tuto bezpečnostní funkci je vhodné využít v době krátkodobé nebo i dlouhodobější nepřítomnosti (např. o dovolené). Systém Xcomfort se tak stará nejen o pohodlí uživatelů domu, ale také o jeho bezpečí.

Firma Moeller zve srdečně všechny zájemce na návštěvu vzorového domu společnosti RD Rýmařov, spol. s r. o., s elektroinstalací Xcomfort. Vzorový dům se nachází na adrese Studánková 462, Praha 4, Újezd. Návštěvní doba Po až Čt od 10 do 18 hod, v Pá 10 až 14 hod, So 9 až 14 hod a Ne 9 až 12 hod.

Podrobnější informace získáte na školeních Xcomfort TOUR 2004 - letos pořádaných v sedmi městech v průběhu listopadu.

Další informace:
Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419

Třebovská 480, 562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 519 611
fax: 465 519 619

Technická podpora
http://www.moeller-cz.com a www.Xcomfort.com
e-mail: Xcomfort@moeller-cz.com