časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Parapetní kanály OBO

|

Ing. Jiří Burant, OBO Bettermann Praha s. r. o.
 
Parapetní kanály představují jeden ze základních způsobů společného uložení silových a slaboproudých elektrických rozvodů v současných administrativních i průmyslových objektech. Tvoří přitom nedílnou součást interiéru, takže podléhají nejen mnoha ryze technickým, ale také estetickým hlediskům. V technické oblasti je třeba při výběru optimálního provedení parapetních kanálů velmi bedlivě hodnotit veškeré základní materiálové, funkční, konstrukční a kvalitativní parametry. Nelze přitom opomenout skutečnost, že funkčnost a kvalitu každého instalačního systému dotváří ve značné míře úroveň řešení jednotlivých detailů. V případě parapetních kanálů je to např. rozsah dodávaného montážního příslušenství nebo možnosti řešení přechodu kabelových tras z parapetních kanálů do jiných úložných systémů. Montáž a budoucí údržbu zase zásadně ovlivňuje např. řešení spojek mezi jednotlivými spodními díly kanálů a způsob elektrického pospojování použitých kovových dílů. Estetické hledisko zahrnuje především výběr vhodného profilu a barvy parapetního kanálu, který musí zapadat do předpokládaného celkového architektonického pojetí okolních interiérů.
 

Řešení od OBO

Všechny tyto a ještě mnoho dalších aspektů měli na paměti technici firmy OBO Bettermann, když na přelomu let 2006/2007 připravovali zásadní inovaci sortimentu parapetních kanálů značky OBO. Původním impulzem bylo začlenění divize Cable Management firmy Ackermann do skupiny OBO. Výsledkem jsou však změny mnohem zásadnější než pouhé sjednocení produktových řad těchto dvou dříve velmi silných konkurentů.
 
Díky tomu nyní mají elektroinstalační firmy a jejich zákazníci pod značkou OBO k dispozici nezvykle komplexní nabídku instalačních kanálů od jednoduchých plastových nebo kovových kanálů až po atypické sdružené nosiče nejrůznějších technologických rozvodů, navrhované a vyráběné zakázkovým způsobem.
 

Rapid 45

Systém plastových kanálů GEK-K Rapid 45 je určen pro přímou vestavbu přístrojů s modulem 45 mm. Rovnocenné místo v nich nacházejí silové spínače, zásuvky i prvky techniky pro zpracování dat. Tento systém zahrnuje dvě základní velikosti kanálů s moderním designem, který vzbuzuje příjemný dojem v téměř každém typu okolního prostředí. Mimo plastové kanály této typové řady (obr. 1) lze zvolit i jejich hliníková provedení, která mají povrch z eloxovaného hliníku nebo jsou v čistě bílé barvě (na vyžádání mohou být zhotovena i v jakémkoliv dalším odstínu ze vzorníku RAL).
 
Tvarové díly systému Rapid 45 jsou variabilní, což umožňuje snadnou korekci nedokonalostí v napojení stavebních ploch – přesně v duchu obecné pravdy, že žádný pravý úhel nemá v reálných stavbách přesně 90°.
 

Plastové podparapetní kanály s víkem 80 mm

Plastové přístrojové kanály GEK-K s víkem šíře 80 mm (obr. 2) jsou optimální variantou uložení elektrických rozvodů v menších kancelářských objektech. Systém zahrnuje kanály několika základních velikostí, ve kterých lze, díky různým variantám přístrojových krabic, používat standardní instalační přístroje i přístroje s modulem 45 mm. Stejně jako u kanálů Rapid 45, zajišťuje i zde kvalitní výchozí materiál plastových dílů vysokou mechanickou pevnost a dlouhodobou barevnou stálost.
 

Oceloplechové parapetní kanály s víkem 80 mm

Nabídka ocelových přístrojových kanálů GEK-S (obr. 3) obsahuje širokou škálu velikostí, tvarů i barevných odstínů. Pracnost montáže je zde podstatně zredukována bezšroubovou fixací přístrojových krabic západkami s aretací. Krabice se pouze zasunou do kanálu a zajistí. Do takto instalovaných krabic lze montovat opět standardní instalační přístroje i přístroje s modulem 45 mm. Podélné napojení jednotlivých spodních dílů kanálů ocelovými kanálovými spojkami automaticky zajistí spolehlivý a elektricky vodivý spoj, takže není třeba vykonávat žádná další opatření k jejich elektrickému pospojování.
 

Oceloplechové přístrojové kanály s víkem 110 mm

Do rozsáhlé nabídky přístrojových kanálů GEK-S patří i kanálové řady s víkem šíře 110 mm (obr. 4). Pestrá paleta dodávaných barev poskytuje volnost při hledání optimálního sladění s okolím, a navíc lze u těchto kanálů splnit i mnoho individuálních zákaznických požadavků na vnější rozměry. Analogicky jako u kanálů GEK-S s víkem 80 mm je i víko šíře 110 mm při montáži bez dalších opatření automaticky elektricky propojeno se spodním dílem kanálu. Nad rámec využití běžných parapetních kanálů umožňuje systém s víkem 110 mm realizovat decentralizované jištění silových elektrických rozvodů s využitím speciálních vestavných jednotek. Díky tomu lze v mnoha aplikacích podstatně zmenšit délku kabelů příslušejících jednotlivým koncovým zásuvkovým okruhům. Ovládací prvky vestavěných přístrojů (např. jističe, proudové chrániče nebo spínače) lze navíc zakrýt průhledným krytem bez ztráty trvalé optické kontroly jejich provozního stavu. Tyto kanálové systémy nacházejí stále častější využití v místnostech s větším počtem počítačů, v laboratořích apod.
 

Hliníkové přístrojové kanály s víkem 80 mm

Přístrojové kanály GEK-A z eloxovaného hliníku (obr. 5) se uplatní především v kancelářském prostředí, kde jsou kladeny vyšší požadavky na estetiku. Zachovávají si přednosti oceloplechových kanálů – jako např. dobré vlastnosti EMC, jednoduché propojení spodních dílů podélnými spojkami nebo možnost vestavby standardních přístrojů i přístrojů s modulem 45 mm. K dispozici jsou ve dvanácti variantách. Jejich povrch může mít podobu přírodního eloxovaného hliníku nebo jej lze upravit duplexně eloxováním a následným lakováním čistě bílým lakem. Všechny přístrojové kanály GEK-A jsou přitom kryty víkem, které se při montáži opět bez dalších opatření automaticky propojuje se spodním dílem kanálu.
 

Příslušenství parapetních kanálů

Pohodlí při využití každého parapetního úložného systému velkou měrou závisí na rozsahu dodávaného montážního příslušenství. Proto také OBO nabízí neobvykle rozsáhlý sortiment doplňků. Realita staveb často vyžaduje nejen nástěnnou montáž parapetních kanálů, ale také jejich upevnění v určité vzdálenosti od stěny. Pro tyto účely má OBO k dispozici masivní délkově stavitelné konzoly. Zajímavá je přitom skutečnost, že s pouhými čtyřmi typy konzol lze, při zachování vysoké mechanické pevnosti celé kabelové úložné konstrukce, překlenout vzdálenost mezi stěnou a kanálem v rozmezí od 50 do 300 mm. K architektonickému dotvoření interiéru lze navíc tyto konzoly doplnit vodorovnými nebo i svislými konvekčními kryty. U OBO jsou proto k dispozici konvekční mřížky z ocelového plechu nebo hliníku v barvách čistě bílé, jasně šedé, krémově bílé nebo také s přírodním eloxovaným povrchem. Na přání lze ale dodat i jakékoliv jiné barevné odstíny podle vzorníku RAL.
 

Ibis-Integral pro individualisty

Každý stavební projekt je do značné míry unikátní a měl by být také tak chápán. Řešení uvedeného problému je ve využití vlastností individuálního parapetního systému Ibis-Integral. Tento systém poskytuje téměř neomezenou volnost při vytváření kvalitních interiérů bez ohledu na skutečnost, zda jsou preferovány oblé tvary, ostré hrany nebo např. šikmé linky. Individuálně lze u něj specifikovat i požadavky na barvu, materiál i druh povrchové ochrany. Navíc umožňuje sdružit nejrůznější instalační soustavy do jednoho celku, a tak z nich vytvořit jednolitou sestavu v zóně pod okenními parapety (obr. 6). Jeho součástí totiž mohou být nejen silové, telekomunikační a datové rozvody, ale také rozvody vytápění nebo stlačeného vzduchu a klimatizace.
 

LFS – komplexní řešení od OBO

Systémy ukládání vedení LFS představují obsáhlý výrobkový segment se značkou OBO, jehož součástí je i zmíněná komplexní nabídka parapetních kanálů. Mimo ně patří do této skupiny také široký sortiment vkládacích plastových (obr. 7) i kovových instalačních lišt, soklových kanálů pro přípodlažní rozvody a trvale rozšiřovaný sortiment instalačních sloupů a sloupků (obr. 8). Výrobci rozváděčů naleznou mezi systémy LFS rozváděčové štěrbinové kanály firmy DAHL (obr. 9), kterou společnost OBO Bettermann převzala v roce 2006. Díky vzájemné kompatibilitě všech systémů LFS lze zaručit, že systémy pro ukládání vedení OBO, které byly jednou instalovány, bude možné dodatečně kdykoliv rozšířit nebo přestavět, a to i po mnoha letech. Extrémní šíře tohoto sortimentu přitom zajišťuje komplexní pokrytí požadavků praxe přesně v duchu hesla „vše z jedné ruky“, což elektrotechnikům i jejich partnerům poskytuje požadovanou jistotu od zpracování projektu až po jeho konečnou realizaci. Tuto skutečnost dokládá i česká verze nového katalogu LFS – Systémy ukládání vedení, kterou společnost OBO Bettermann Praha s. r. o. představila začátkem roku 2008. Nový katalog si lze objednat po internetu nebo přímo u pracovníků firmy, kteří jsou připraveni tento nebývale rozsáhlý sortiment kdykoliv předvést.
 
Navštivte společnost OBO Bettermann na veletrhu Amper 2008 v hale 6, stánek C6.
Další informace lze získat  na adrese:
OBO BETTERMANN Praha s. r. o.
Modletice 81
P. O. Box 96
251 01 Říčany u Prahy
tel.: 323 610 111
fax: 323 610 120
e-mail: info@obo.cz
 
Obr. 1. Plastové kanály Rapid 45 pro přístroje 45 mm
Obr. 2. Plastové kanály GEK-K s víkem 80 mm
Obr. 3. Oceloplechové kanály GEK-S s víkem 80 mm
Obr. 4. Oceloplechové kanály GEK-S s víkem 110 mm
Obr. 5. Hliníkové parapetní kanály GEK-A s víkem 80 mm
Obr. 6. Ibis-Integral, individuální řešení pro každý interiér
Obr. 7. Široký sortiment vkládacích instalačních kanálů WDK
Obr. 8. Instalační sloupy a sloupky pro prostorové vývody
Obr. 9. Rozváděčové štěrbinové kanály DAHL