Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Více aktualit

Padesát let činnosti Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR

číslo 7/2005

Padesát let činnosti Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR

Počátkem října 2004 si Ústav radiotechniky a elektroniky Akademie věd České republiky (ÚRE AV ČR) připomněl 50 let své existence. Ústav vznikl rozhodnutím prezidia Československé akademie věd (ČSAV) 1. října 1954. Jeho vznik je spjat se jménem Sergeje Djaďkova, vůdčí osobnosti československého aplikovaného výzkumu v elektronice a prvního ředitele ústavu. S ním lze spojit i počáteční zaměření ústavu na teorii obvodů, přesné měření časových intervalů a šíření elektromagnetických vln. To se v souladu se světovými trendy vývoje vědy postupně rozšířilo o mezioborový výzkum v oblastech optoelektroniky a fotoniky.

Činnost ÚRE AV ČR

Badatelskou práci v ÚRE do roku 1989 je možné charakterizovat významným propojením základního a aplikovaného výzkumu. To lze dokumentovat např. na metodě přesného porovnávání času pomocí televizních synchronizačních pulsů, navržené Jiřím Tolmanem v roce 1963. Tato metoda byla v době před vznikem GPS celosvětově využívána.

Obr. 1.

Obr. 1. Začlenění ÚRE do organizačního schématu AV ČR

Dále lze uvést původní český a slovenský systém pro převod psaného textu na mluvenou řeč, vyvinutý skupinou vedenou Robertem Víchem ve spolupráci s fonetickým ústavem Filozofické fakulty UK. Systém využívali nevidomí, nyní je součástí automatického telefonického systému InfoCity města Liberec.

Uvedené dva příklady mohou být doplněny mnoha dalšími z oblastí optoelektroniky a fotoniky. Lze říci, že ÚRE patřil k jedné z několika institucí vytvářejících základy optických komunikací v Československu. Právě výsledky základního výzkumu ÚRE byly plně využity pro přípravu výroby polovodičových zdrojů záření pro optické komunikace v Tesle Blatná. Ve spolupráci ÚRE s Ústavem chemie skelných a keramických materiálů ČSAV byla v roce 1988 vypracována metodika poloprovozní přípravy optických vláken pro telekomunikace. V tomto období bylo v ÚRE dosaženo i mnoha úspěchů – původních výsledků základního výzkumu, např. ve studiu elektronických vlastností povrchů.

Období po roce 1989 je v ÚRE spojeno s několika změnami v jeho řízení, personálním obsazení, organizační struktuře i výzkumném zaměření. Koncem roku 1992 se ústav stal součástí Akademie věd České republiky a jeho práce se soustředila zejména na základní výzkum v perspektivních oblastech systémů pro přenos a zpracování informací, na výzkum materiálů pro fotoniku a optoelektroniku a fyzikální výzkum fotonických struktur pro senzory a komunikace. Výzkum je financován z institucionálních prostředků AV ČR, odborná část finančními částkami z projektů Grantové agentury ČR a Grantové agentury AV ČR. Výsledky práce ústavu jsou pravidelně hodnoceny odborníky z ČR i ze zahraničí – hodnocení jsou vesměs pozitivní. Současný výzkum v ÚRE je nemyslitelný bez mnoha klíčových vědeckých osobností, mezi nimiž je třeba jmenovat Zdeňka Šroubka, Jiřího Čtyrokého a z mladší generace Jiřího Homolu.

Nová etapa činnosti

V posledních třech letech se opět objevují možnosti propojení základního a aplikovaného výzkumu a vývoje. V ÚRE jsou spojeny zejména se zahraniční finanční podporou, např. projekt výzkumu nových typů chemických senzorů od Federal Drug Agency a finanční pomoc od firmy PhenGenomics (obě z USA). V rámci projektů 5. a 6. rámcového programu EU a projektů cíleného výzkumu, které jsou financovány AV ČR, se do procesu zapojují i české firmy. Co se týče ÚRE, jde především o chemické senzory a polovodičové detektory radioaktivního záření. Obzvláště při výzkumu v oblasti senzorů je charakteristický vysoký stupeň spolupráce studentů a mladých výzkumníků.

Obr. 2.

Obr. 2. Pohled do laboratoře státního etalonu času a frekvence

Pro činnost ÚRE bylo vždy typické zapojení studentů základního a postgraduálního studia do výzkumné práce. Mnoho předních osobností ÚRE prošlo vědeckou přípravou přímo v ústavu. V současné době je doktorandské studium zajišťováno ve spolupráci s Karlovou univerzitou a Českým vysokým učením technickým v Praze, se kterými má ústav společnou akreditaci v šesti studijních oborech.

Bývalí i současní pracovníci ÚRE, hosté ze spolupracujících organizací a další si jubileum 50 let činnosti ústavu připomněli odborným seminářem a následným setkáním v hlavní budově ÚRE AV ČR dne 5. října 2004.

(jm)