Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 10/2016 vyšlo v tištěné podobě 27. září 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici 27. října 2016

Téma: 22. mezinárodní veletrh ELO SYS 2016; Elektroenergetika; OZE; Záložní zdroje

Hlavní článek
Řízení elektrizační soustavy s využitím systému Smart Grid

Aktuality

Nová kniha profesora Kulhánka z FEL ČVUT v Praze dovede čtenáře z kuchyně do vesmíru V rámci přednáškového programu Fyzikální čtvrtky vystoupí 27. října od 16.15 hodin na…

ABB jmenovala Vítězslava Lukáše do funkce ředitele obchodní jednotky ABB Robotika ABB, přední společnost v oboru energetiky a automatizace, jmenovala s účinností od 1.…

Český Siemens zahajuje devatenáctý ročník Ceny Wernera von Siemense Soutěž, jež každoročně oslavuje českou vědu a vysoké školství, oficiálně spustila další,…

Lappácké inovace pro snímače a akční členy Rok 2016 přináší ze strany společnosti LAPP KABEL s.r.o. celou řadu inovací, které se…

Dalších 7 lákadel, které na vás čekají na MSV 2016 V úterý jsme pro vám představili sedmičku zajímavých expozic, které se na výstavišti…

Měla by se posílit výstavba jaderných bloků, jádro by mělo v mixu tvořit až 50 procent Pokud ztratíme soběstačnost v energetice tak, jako v potravinářském průmyslu, nemůžeme…

Více aktualit

Padesát let činnosti Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR

číslo 7/2005

Padesát let činnosti Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR

Počátkem října 2004 si Ústav radiotechniky a elektroniky Akademie věd České republiky (ÚRE AV ČR) připomněl 50 let své existence. Ústav vznikl rozhodnutím prezidia Československé akademie věd (ČSAV) 1. října 1954. Jeho vznik je spjat se jménem Sergeje Djaďkova, vůdčí osobnosti československého aplikovaného výzkumu v elektronice a prvního ředitele ústavu. S ním lze spojit i počáteční zaměření ústavu na teorii obvodů, přesné měření časových intervalů a šíření elektromagnetických vln. To se v souladu se světovými trendy vývoje vědy postupně rozšířilo o mezioborový výzkum v oblastech optoelektroniky a fotoniky.

Činnost ÚRE AV ČR

Badatelskou práci v ÚRE do roku 1989 je možné charakterizovat významným propojením základního a aplikovaného výzkumu. To lze dokumentovat např. na metodě přesného porovnávání času pomocí televizních synchronizačních pulsů, navržené Jiřím Tolmanem v roce 1963. Tato metoda byla v době před vznikem GPS celosvětově využívána.

Obr. 1.

Obr. 1. Začlenění ÚRE do organizačního schématu AV ČR

Dále lze uvést původní český a slovenský systém pro převod psaného textu na mluvenou řeč, vyvinutý skupinou vedenou Robertem Víchem ve spolupráci s fonetickým ústavem Filozofické fakulty UK. Systém využívali nevidomí, nyní je součástí automatického telefonického systému InfoCity města Liberec.

Uvedené dva příklady mohou být doplněny mnoha dalšími z oblastí optoelektroniky a fotoniky. Lze říci, že ÚRE patřil k jedné z několika institucí vytvářejících základy optických komunikací v Československu. Právě výsledky základního výzkumu ÚRE byly plně využity pro přípravu výroby polovodičových zdrojů záření pro optické komunikace v Tesle Blatná. Ve spolupráci ÚRE s Ústavem chemie skelných a keramických materiálů ČSAV byla v roce 1988 vypracována metodika poloprovozní přípravy optických vláken pro telekomunikace. V tomto období bylo v ÚRE dosaženo i mnoha úspěchů – původních výsledků základního výzkumu, např. ve studiu elektronických vlastností povrchů.

Období po roce 1989 je v ÚRE spojeno s několika změnami v jeho řízení, personálním obsazení, organizační struktuře i výzkumném zaměření. Koncem roku 1992 se ústav stal součástí Akademie věd České republiky a jeho práce se soustředila zejména na základní výzkum v perspektivních oblastech systémů pro přenos a zpracování informací, na výzkum materiálů pro fotoniku a optoelektroniku a fyzikální výzkum fotonických struktur pro senzory a komunikace. Výzkum je financován z institucionálních prostředků AV ČR, odborná část finančními částkami z projektů Grantové agentury ČR a Grantové agentury AV ČR. Výsledky práce ústavu jsou pravidelně hodnoceny odborníky z ČR i ze zahraničí – hodnocení jsou vesměs pozitivní. Současný výzkum v ÚRE je nemyslitelný bez mnoha klíčových vědeckých osobností, mezi nimiž je třeba jmenovat Zdeňka Šroubka, Jiřího Čtyrokého a z mladší generace Jiřího Homolu.

Nová etapa činnosti

V posledních třech letech se opět objevují možnosti propojení základního a aplikovaného výzkumu a vývoje. V ÚRE jsou spojeny zejména se zahraniční finanční podporou, např. projekt výzkumu nových typů chemických senzorů od Federal Drug Agency a finanční pomoc od firmy PhenGenomics (obě z USA). V rámci projektů 5. a 6. rámcového programu EU a projektů cíleného výzkumu, které jsou financovány AV ČR, se do procesu zapojují i české firmy. Co se týče ÚRE, jde především o chemické senzory a polovodičové detektory radioaktivního záření. Obzvláště při výzkumu v oblasti senzorů je charakteristický vysoký stupeň spolupráce studentů a mladých výzkumníků.

Obr. 2.

Obr. 2. Pohled do laboratoře státního etalonu času a frekvence

Pro činnost ÚRE bylo vždy typické zapojení studentů základního a postgraduálního studia do výzkumné práce. Mnoho předních osobností ÚRE prošlo vědeckou přípravou přímo v ústavu. V současné době je doktorandské studium zajišťováno ve spolupráci s Karlovou univerzitou a Českým vysokým učením technickým v Praze, se kterými má ústav společnou akreditaci v šesti studijních oborech.

Bývalí i současní pracovníci ÚRE, hosté ze spolupracujících organizací a další si jubileum 50 let činnosti ústavu připomněli odborným seminářem a následným setkáním v hlavní budově ÚRE AV ČR dne 5. října 2004.

(jm)