Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2019 vyšlo
tiskem 3. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; 61. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hlavní článek
Proudové chrániče – přehled a použití

Aktuality

ČEPS, a.s., v prvním pololetí vykázala zisk 2,3 mld., investovat bude do rozvoje soustavy Akciová společnost ČEPS uzavřela první polovinu roku 2019 se ziskem před zdaněním v…

ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn Společnost ČEPS dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn v ČR V413, spojujícího…

VACON® drives zajišťují maximální provozuschopnost v největších ocelárnách v České republice Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontilití v ocelárnách. Aby…

E.ON otevřel první ultrarychlou dobíjecí stanici elektromobilů v ČR. Auto dobije za deset minut Společnost E.ON otevřela ve Vystrkově u Humpolce první veřejnou ultrarychlou dobíjecí…

Společnost ABB jmenovala generálním ředitelem Björna Rosengrena Představenstvo společnosti ABB jednohlasně jmenovalo Björna Rosengrena generálním…

Studentské formule ČVUT v Praze přivezly z Mostu zlatou a stříbrnou medaili Ve dnech 13. až 17. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal mezinárodní závod…

Více aktualit

Ovládání žaluzií pomocí přístrojů ABB

číslo 6/2004

Ovládání žaluzií pomocí přístrojů ABB

inovace, technologie, projekty

Ing. Dušan Zajíček,
Product Manager, ABB s. r. o.

Přístroje řady Busch-Jalousiecontrol® II pro ovládání chodu žaluzií, rolet nebo markýz nabízejí velké množství funkcí a uživateli poskytují vysoký komfort provozu. Jejich vhodnou kombinací lze realizovat individuální, skupinové i centrální řízení. Přitom ovládání může být manuální, dálkové, závislé na čase nebo na dalších vnějších vlivech. Díky univerzálnosti přístrojů a krytů dodávaných společností ABB s.r.o., Elektro-Praga, bude i v budoucnosti možné snadno uspokojovat rostoucí požadavky zákazníků.

Obr. 1

Individuální ovládání

Pro nezávislé řízení chodu několika žaluzií lze instalovat jednoduché mechanické přístroje s dvojnásobnou kolébkou nebo s otočným ovládacím prvkem. Každý spínač řídí jednu žaluzii. Pohodlnější ovládání poskytuje elektronický žaluziový spínač Busch-Jalousiecontrol® II obj. č. 6410-0-0345 (obr. 1). Krátkým stiskem horní nebo dolní části ovladače se žaluzie uvede do pohybu požadovaným směrem na dobu přibližně 3 min (vypnutí zajistí koncový spínač žaluzie). Delším stiskem se žaluzie polohuje (pohyb se zastaví uvolněním ovladače). Verze s obj. č. 6410-0-0346 umožňuje současné připojení snímače osvětlení (6410-0-0348) a snímače rozbití skla (6410-0-0349). Na přístroji je otočný přepínač režimů, kterým lze zvolit normální provoz (N), funkci polohování lamel (L), individuální ovládání (E), centrální ovládání (Z) nebo programování polohy žaluzie (P).

Na přístroj je rovněž možné nasadit ovladač se zabudovaným přijímačem infračerveného signálu. Poté lze žaluzie řídit speciálním ručním vysílačem 6020-0-1133, který je určen pro nezávislé ovládání až deseti různých zařízení v systému Busch-Ferncontrol®. Obr. 2 Komunikační kanál se nastavuje desetipolohovým otočným přepínačem na zadní straně ovladače. Jinou možností je použití časovacího ovladače 6410-0-0365 s týdenním programem, s možností zadání až 30 různých časů sepnutí. Časovač je vybaven volitelnou tzv. astrofunkcí. Ta zajistí posunutí zadaných spínacích časů podle toho, jak se v průběhu roku mění doba východu a západu slunce.

Spínač 6410-0-0345 je vybaven i dvěma vstupními svorkami pro řízení zvnějšku. Přivedením napětí na kratší nebo delší dobu se vyvolá stejná funkce jako při manuálním ovládání. Zdrojem tohoto napětí může být jakýkoliv žaluziový spínač – mechanický nebo elektronický (např. s časovým řízením, se snímáním povětrnostních podmínek apod.). Díky tomu lze snadno rozšířit počet ovládacích míst nebo je možné propojovat mnoho přístrojů do složitějších celků.

Obr. 3

Je-li třeba ovládat dvě žaluzie současně, lze použít oddělovací relé obj. č. 6410-0-0302 (obr. 2). To je možné vložit do instalační krabice pod spínací přístroj. Galvanické oddělení obvodů je nutné, protože motory s mechanickým koncovým vypínáním, které jsou v současné době nejrozšířenější, není možné zapojovat paralelně. Lze použít i více relé současně – buď se na výstup jednoho relé připojí další relé, nebo se propojí vstupní svorky několika relé.

Skupinové ovládání

Typickým příkladem je ovládání několika okenních žaluzií v jedné místnosti. Jednotlivé žaluzie je třeba ovládat samostatně a zároveň také společně. Na místech individuálního ovládání u oken je nutné použít žaluziové spínače 6410-0-0345 s krytem pro manuální nebo infračervené ovládání (obr. 3). Jako řídicí přístroj, např. u dveří, může sloužit stejný spínač (s týmiž kryty nebo s časovacím ovladačem pro časově závislé řízení) anebo již zmíněný spínač 6410-0-0346. Řídicí funkci může zastávat i elektronický spínač 6410-0--0294 s pamětí, který každých 24 hodin opakuje naposledy zadané ruční povely pro pohyb nahoru a dolů.

Obr. 4

Dalším přístrojem pro skupinové ovládání, který nalezne uplatnění zejména při ovládání markýz, je povětrnostní stanice 6410-0-0342 (obr. 4). Díky možnosti připojení různých snímačů dokáže reagovat potřebným způsobem za silného větru, za deště nebo při určité hladině venkovního osvětlení. Lze tedy použít snímač rychlosti větru (6410-0-0195) a jeden nebo dva snímače osvětlení (6410-0--0203). Přitom zůstává možnost manuálního ovládání nebo připojení dalších spínačů pro ovládání zvnějšku. Je možné připojit také kapacitní snímač srážek s vyhříváním snímací plochy (ABB s.r.o. jej nedodává).

Ve funkci přístroje pro řízení celé skupiny lze použít i mechanický spínač – to však znemožňuje případné zařazení této skupiny do systému centrálního ovládání, jak bude uvedeno dále.

Centrální ovládání

S využitím přístrojů řady Busch-Jalousiecontrol® II lze vytvořit i dokonalejší systém. Příkladem může být dům, v němž jsou žaluzie v jednotlivých místnostech sdruženy do skupin a navíc je požadováno ovládání všech žaluzií najednou – např. při opuštění domu nebo při příchodu. Lze si představit i složitější systém centrálního ovládání, kdy skupina bude obsahovat žaluzie jednoho patra budovy a žaluzie v každé místnosti budou tvořit skupiny nižšího řádu.

Obr. 5

Realizace opět není obtížná (obr. 5). Každá žaluzie bude ovládána samostatně jedním přístrojem 6410-0-0345 s ovladačem pro manuální nebo bezdrátový provoz. Kromě toho bude s přístroji téhož typu realizováno skupinové ovládání v jednotlivých místnostech nebo patrech budovy. Přístroj umístěný u domovních dveří bude ovládat všechny žaluzie najednou. Na místě centrálního ovládání je možné použít také přístroj povětrnostní stanice (6410-0-0342), např. pro využití informace o síle větru.

Pro úplnost lze ještě zmínit žaluziový spínač 6420-0-0020, jenž je určen pro zabudování do sníženého stropu. Pro dálkové infračervené ovládání je nutné připojit snímač 6020-0-1240, který přijímá signál světlovodnou tyčinkou vyvedenou z podhledu stropu. Díky němu lze ovládat dva pohony žaluzií nezávisle na sobě, nebo jako pár. Přístroj má i vstupní svorky, avšak spínačem k nim připojeným lze ovládat pouze oba výstupy současně.

V sortimentu ABB s.r.o. jsou zastoupeny i přístroje, které mohou být ovládány rádiovým signálem. Jedná se o spínače 3299A-A33100 nebo 3299E-A33100; dodávají se s krytem pro manuální ovládání, v němž je zabudován přijímač. Uvedené spínače nemají vstupní svorky pro ovládání zvnějšku.

Všechny zde popsané přístroje jsou určeny pro napájení 230 V AC, 50 Hz. Výstup pro jeden motor je dimenzován na 700 V·A (2 × 3 A cos j = 0,5). Možnosti jejich kombinování s designy, které ABB s. r. o. dodává, jsou uvedeny v tab. 1.

Tab. 1. Možnosti kombinování s designy, které ABB s. r. o. dodává

Obj. č. Typ. č. Tango Element Time Solo Alpha Impuls
6410-0-0345 6411 U-500 x x x x 1) x 1) x 1)
6410-0-0346 6411 U/S-500 x x x x 1) x 1) x 1)
6410-0-0342 6480 U-101       x x x
6410-0-0365 6412-101-500       x x x
6410-0-0294 6466 U       x x x
6410-0-0366 6454 U-101       x x x
3299A-A33100   x 2)          
3299E-A33100     x 2) x 2)      


1) pro bezdrátové ovládání infračerveným signálem
2) pro bezdrátové ovládání rádiovým signálem

Tento článek slouží jako stručný přehled žaluziových spínačů ze sortimentu ABB s. r. o., Elektro-Praga. Podrobnější informace mohou zájemci nalézt v Katalogu domovního elektroinstalačního materiálu 2004 a zejména v návodech k instalaci a používání na firemním CD-ROM nebo na www.abb-epj.cz

ABB s. r. o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 486 364 111
fax: 483 312 059
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com 
https://nizke-napeti.cz.abb.com/