časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Ovládací prvky v systémových elektrických instalacích ABB i-bus EIB

číslo 8-9/2004

Mezinárodní strojírenský veletrh

Ovládací prvky v systémových elektrických instalacích ABB i-bus®EIB

Ing. Josef Kunc,
ABB s. r. o., Elektro-Praga

V současné době neustále narůstá počet objektů vybavených systémovou elektrickou instalací s evropskou instalační sběrnicí EIB/KNX. Vnější pozorovatel na první pohled vůbec nemusí poznat, zda je objekt vybaven klasickou, nebo systémovou instalací, protože ovládací přístroje mohou být v podstatě v libovolném designu domovních elektroinstalačních přístrojů. Naopak tyto přístroje mohou být také ve výtvarných řešeních určených výhradně pro systémové instalace. Obr. 1 Někteří uživatelé dávají přednost levnějším variantám ovládacích prvků, jiní zase nejnáročnějším designům, používajícím mnohdy i vysoce ušlechtilé materiály. Prvotní snahou ovšem je, aby zvolený vzhled a barevné řešení těchto prvků ladily s interiérem objektu a současně plně uspokojily požadavky na zvolenou úroveň komfortu.

Systémová instalace EIB

Napohled zcela nenápadná řešení ručního ovládání s využitím klasických elektroinstalačních domovních spínačů, zpravidla ve funkci tlačítkových snímačů, jsou využívána v objektech se systémovou elektrickou instalací EIB, v nichž se mohou cizí osoby nekontrolovatelně pohybovat (např. v budovách úřadů, škol, nemocnic apod.). V takovýchto případech lze očekávat nesprávné zacházení s náročnějšími elektronickými přístroji nainstalovanými v tomto prostoru, nebo dokonce jejich úmyslné poškozování. Obr. 2 Rovněž je-li třeba ovládat jednotlivé funkce v různých provozních místnostech, v nichž se zpravidla neuplatňují nadměrné požadavky na použitý design anebo v nichž lze počítat s hrubším způsobem zacházení při ručním ovládání, stačí instalovat klasické ovládací přístroje v libovolném designu. Tyto přístroje jsou uloženy v běžných elektroinstalačních krabicích (nástěnných, ale častěji zapuštěných) a jsou připojeny na vstupní svorky různých systémových binárních nebo univerzálních vstupů.

Ve zmiňovaných aplikacích klasických kontaktních přístrojů tedy nejsou využívány sběrnicové spojky pro montáž do elektroinstalačních krabic, ale přístroje jiné konstrukční koncepce. Volba té nejvhodnější kombinace tlačítkového rozhraní EIB a domovních spínačů vždy závisí na konkrétních požadavcích ohledně počtu ovládaných funkcí a také na možném riziku mechanického poškození ovladačů.

Tlačítková rozhraní

Nemají-li být tlačítková rozhraní dosažitelná ani po demontáži klasických tlačítkových ovladačů, je vhodné využít univerzální rozhraní. K nim se ovladače připojují vedeními o délce nejvýše 10 m (výjimečně 15 m). Rozhraní tedy nemusí být uložena společně s ovladači v elektroinstalačních krabicích. Tato rozhraní jsou dvojnásobná nebo čtyřnásobná, tedy pro připojení dvou nebo čtyř tlačítkových ovladačů nebo spínačů. Samozřejmostí je připojení i několika paralelních ovladačů k jednomu společnému vstupu (pro ovládání téže funkce), nebude-li překročena povolená délka vedení. Aplikační program univerzálního rozhraní (obr. 1), uložený v softwaru ETS, dovoluje naprogramovat potřebné funkce ke každému připojenému ovladači. Takže jedním tlačítkovým ovladačem je možné ovládat kteroukoliv z těchto funkcí:

Obr. 2 Obr. 4 Obr. 7
  • spínání jednoho elektrického, např. světelného okruhu,
  • ovládání žaluzií,
  • spínání dvou okruhů – krátkými stisky jeden okruh, dlouhými druhý okruh,
  • spínání a stmívání světelného okruhu – krátkými stisky se spíná, přidržením ovladače v sepnuté poloze se zajišťuje stmívání; každý následující stisk způsobí změnu opačným směrem, než tomu bylo při předchozím stisku,
  • vyvolání scény obsahující nastavení provozních stavů až pěti spínaných, popř. i stmívaných světelných okruhů; scéna může obsahovat také předem nastavený provozní stav žaluzií nebo jiných elektricky ovládaných předmětů,
  • odesílání až dvou jednobytových hodnot – rozlišení krátkým a dlouhým stiskem,
  • sekvenční nebo kombinační spínání až pěti objektů jediným ovladačem.
Obr. 5

Všechny zmíněné funkce lze ovládat tlačítkovými ovladači v libovolném designu. Má-li být použito několik spínacích přístrojů ovládaných z jednoho místa, je vždy třeba volit několikanásobnou kombinaci ovladačů ve společném přístrojovém rámečku. Tak mohou být využity ovladače v běžných tuzemských designech, jakými jsou řady Tango, Time nebo Element.

V komerčních objektech se s výhodou využívá pětinásobné tlačítkové rozhraní kombinované se sběrnicovou spojkou (obr. 2). K němu lze připojit až pět tlačítkových ovladačů v libovolném designu. Jako aplikační modul slouží komerční termostat (obr. 3), který bude překryt vhodným víčkem v designu shodném s výtvarným řešením tlačítkových ovladačů připojených k binárnímu vstupu. V systémových instalacích je tak možné opět využít i tuzemské designy jako Time a Element. K nim je na trhu k dispozici požadované krycí víčko (obr. 4).

Obr. 6

Další typ tlačítkového rozhraní (obr. 5) umožňuje přímé připojení jednonásobných nebo dvojnásobných tlačítkových ovladačů s bezšroubovými svorkami pouhým nasunutím do těchto svorek. Takto lze do systémových instalací jednoduše začlenit i ovladače v běžných tuzemských designech Tango, Time nebo Element. Na zadní straně je rozhraní opatřeno kolíkovými násuvnými svorkami pro připojení ke sběrnici běžnou sběrnicovou svorkou.

Rozhraní je vybaveno i jednou diodou LED, která indikuje provozní stav při aplikaci jednonásobného ovladače. Kolébka ovladače je v takovém případě vybavena průzorem.

Klasické tlačítkové ovladače je možné využívat i ve spojení s dalšími typy binárních vstupů, např. konstrukčních variant pro montáž do rozváděčů. Naopak mnohá z popisovaných tlačítkových rozhraní lze použít pro jiné typy kontaktních snímačů. Zavedení určitých typů kontaktních snímačů a jim odpovídajících binárních vstupů vždy vychází z praxe.

Ovládací přístroje

Za představitele ovládacích přístrojů použitelných výhradně v systémových instalacích lze považovat design „triton„. Jeho třínásobné a pětinásobné varianty jsou kombinovanými snímači, které nejen obsahují až pět individuálně programovatelných tlačítkových snímačů (spínání, stmívání, žaluzie, odesílání hodnot, řízení scén), ale mohou být vybaveny i infračerveným rozhraním pro dálkové ovládání, volně programovatelným jednořádkovým displejem pro zobrazení až pěti různých údajů nebo prostorovým termostatem s regulací topení i chlazení a možností zobrazit měřené i nastavené hodnoty na displeji. Příklad pětinásobného kombinovaného snímače je na obr. 6.

Obr. 8

Pro instalaci do velmi náročných interiérů jsou určeny domovní elektroinstalační přístroje a snímače výtvarné řady EIB/KNX „carat„. Zde mohou být využity jednonásobné i vícenásobné rámečky z masivních ušlechtilých materiálů, jako je korozivzdorná ocel, sklo, bronz, chromovaný anebo zlacený hliník. K dispozici v tomto případě jsou tlačítkové snímače, infračervená rozhraní, prostorové termostaty a snímače pohybu.

Je-li třeba ovládat větší počet funkcí z jednoho místa, je výhodné použít dotykový displej (pro ovládání 30 nebo 100 funkcí) – obr. 8, který navíc dovoluje vytvářet scény, časové programy, poplachová hlášení. V případě potřeby lze displej zahrnout také do souboru zabezpečení objektu. Jeho součástí je i infračervené rozhraní pro dálkové ovládání a prostorový termostat s regulátorem pro řízení vytápění a chlazení. Jednou z dalších funkcí je poznámkový blok pro zapisování vzkazů apod.

Tento stručný přehled naznačuje téměř neomezené možnosti při výběru ovládacích prvků ABB i-bus®EIB pro řízení systémových elektrických instalací EIB/KNX.

ABB s. r. o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 486 364 111
fax: 483 312 059
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
http://www.abb-epj.cz