časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Ovládací a signalizační přístroje RMQ-Titan

|

Ing. Jindřich Bulva, Moeller Elektrotechnika s. r. o.
 
Společnost Moeller Elektrotechnika je významným dodavatelem nejen přístrojů pro domovní elektroinstalace, ale také průmyslových komponent. Jedním z nejoblíbenějších a odbornou veřejností kladně hodnocených produktů je systém ovládacích a signalizačních prvků nabízených pod značkou RMQ-Titan.
 
Tento modulární systém moderního tvaru s funkcemi v širokém rozsahu je vhodný pro použití na pracovních strojích, ovládacích panelech či dveřích rozváděčů.
Tento modulární systém moderního tvaru s funkcemi v širokém rozsahu je vhodný pro použití na pracovních strojích, ovládacích panelech či dveřích rozváděčů.
Prvky LED z řady RMQ-Titan neselhávají náhle, ale postupně se snižuje intenzita jejich světla. Mohou svítit bez přerušení po dobu až 100 000 hodin. Speciální čočky a barevné LED poskytují vysokou spolehlivost za velmi atraktivní cenu. Také ovládací hlavice nouzového zastavení jsou k dispozici s možností prosvětlení, a tudíž není zapotřebí instalovat další signálku.
 

Přehled systému

Základem uvedeného modulárního systému jsou kontaktní prvky buď se šroubovými, nebo bezšroubovými svorkami. Tyto kontaktní prvky jsou uchyceny prostřednictvím upevňovacího adaptéru k tlačítku nebo ovládací hlavici – s otočným úchytem, otočnou hlavicí či pro ovládání klíčem. Tlačítka i ovládací hlavice jsou k dispozici jako neprosvětlené nebo prosvětlené. Prosvětlené verze těchto prvků a signálky lze opět osadit šroubovými nebo bezšroubovými komponentami LED.
 

Čtyřpolohové kontaktní prvky

V řadě RMQ-Titan jsou v nabídce také ovládací hlavice se čtyřmi kontakty v řadě. Jde o čtyřtlačítko, joystick, popř. čtyřpolohové ovládací hlavice.
Čtyřtačítkem a čtyřpolohovým joystickem lze řídit pracovní stroje ve čtyřech směrech, kde je každému směru přiřazen jeden kontakt. Dále jsou k dispozici dvousměrné joysticky s horizontálním nebo vertikálním ovládáním. Všechny je lze dodat s vratnou nebo aretovanou funkcí.
Čtyřpolohové ovládací hlavice přepínačů je možné zvolit s otočnou hlavicí nebo s otočným úchytem. Přepínače mají čtyři polohy zapnuto a čtyři polohy vypnuto.
 

Bohaté příslušenství

Ke všem produktům firma Moeller nabízí bohatý sortiment příslušenství. Zmínit je třeba především popisovací štítky k ovládacím hlavicím, čelní desky, skříňky pro povrchovou montáž, záslepky a další. Pro ochranu tlačítek proti prachu, mouce nebo cementu jsou k dispozici také speciální membrány.
 

Uživatelské popisy

Ať jde o řídicí panel, přenosný pult operátora nebo rozváděč, RMQ-Titan je vhodný všude, kde jsou potřeba ovládací a signalizační prvky pro stroje či rozváděče. Všechny výplně tlačítek, signálky a nosiče štítků mohou být popsány laserovými popisy odolnými proti otěru, které jsou vytvořeny z textů a symbolů podle požadavků zákazníka. Přitažlivý a ergonomický design, flexibilita a univerzálnost popisů této řady je činí vždy ideálním řešením.
 

Kompaktní přístroje

Z hlediska snadné manipulace a montáže jsou v nabídce ovládacích a signalizačních prvků i akustické hlásiče s přerušovaným či nepřerušovaným tónem, potenciometry či kompaktní signálky s objímkou BA 9s. Tyto signálky lze osadit žárovkami, výbojkami nebo diodami LED.
 

Kompletní přístroje

Pro standardní řešení, jako je zapnutí, zapnutí/vypnutí, nouzové zastavení, nouzové zastavení s ovládáním klíčem atd., jsou k dispozici kompletní přístroje připravené k okamžitému použití. Mohou být dodány pro čelní montáž do panelu nebo ve skříňkách pro povrchovou montáž.
Firma Moeller dále dodává nožní a ruční spínače FAK, jež jsou vyvinuty pro zvláště náročné úlohy s extrémně vysokým krytím IP69 K. Tyto spínače vynikají svou robustní konstrukcí a působivým designem.
 

Vysoké krytí

Kromě akustického hlásiče jsou všechny čelní prvky RMQ-Titan v krytí minimálně IP67, a zajišťují tak použití v téměř neomezeném rozsahu. Ovládací hlavice tlačítek a signálky jsou dokonce v krytí IP69 K. Mohou být proto čištěny vysokotlakými parními čisticími stroji; to je velmi výhodné v aplikacích, kde jsou kladeny vysoké požadavky na čistotu a hygienu.

ATEX

V souladu se směrnicí pro výrobce 94/9/ES ATEX (závazná od června 2003) nabízí společnost Moeller přístroje výrobkových řad RMQ-Titan a FAK. Spínače jsou schváleny pro skupinu přístrojů II, oblast použití „všude, kromě hornictví“ a pro kategorii 3 (běžná bezpečnost). Osvědčení o schválení má zkušební číslo BVS 06 ATEX E023U, BVS 06 ATEX E024X. Skříňky, tlačítka, signálky atd., stejně jako nožní a ruční spínače, mají provozní označení II3D IP5X T85°C. Podle směrnice pro provozovatele 1999/92/ES (závazná od června 2006) mohou být schválené přístroje se zkušebním číslem BVS 06 ATEX E023U, BVS 06ATEX E024 používány v prašných prostředích, zóna 22, kategorie 3. Přístroje v nástavbových krytech s osvědčením ATEX se používají v prašných prostředích s nebezpečím výbuchu, např. v mlýnech, brusírnách kovů, závodech na obrábění a zpracování dřeva, cementárnách, v hliníkářském průmyslu, krmivářském průmyslu, ve skladech a úpravnách obilí, v zemědělství nebo ve farmaceutickém průmyslu.
 

Novinky

V sortimentu firmy Moeller se nově objevují dvojité kontaktní prvky. Jsou k dispozici ve trojím provedení – dva spínací kontakty, dva rozpínací kontakty a jeden spínací + jeden rozpínací kontakt. Pro zřetelné rozeznání funkce daného kontaktu jsou rozlišeny zelenou a červenou barvou. Dvojité kontakty jsou v bezšroubovém provedení a uplatní se převážně při umísťování spínacích prvků do stísněných prostor, popř. jako pomocné kontakty pro jističe řady NZM a LZM k připojení více samostatných pomocných obvodů, např. pro připojení k PLC, tlačítka nouzového zastavení apod.
Dále firma Moeller nabízí konektor RJ45 a konektor USB v designu RMQ-Titan s čelním kroužkem titanové barvy, který je vhodný pro aplikace s nezbytným přenosem dat.
 
Obr. 1. Ovládací hlavice s klíčem pro systém individuálního klíče
Obr. 2. Tlačítko z řady RMQ-Titan se zkušebním ATEX vytištěným na čelním kroužku
Obr. 3. Spínače FAK s krytím IP69 K vynikají robustností a působivým designem
Obr. 4. Tlačítko STOP se zkušebním číslem ATEX vytištěným na krytu
Obr. 5. Barevné rozlišení pro zřetelné rozeznání  funkce daného kontaktu