časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Optická čidla pro dveře, brány a výtahy

|

číslo 3/2003

inovace, technologie, projekty

Optická čidla pro dveře, brány a výtahy

V oboru optoelektronických snímačů se firma Pepperl+Fuchs před několika lety etablovala akvizicí berlínské firmy Visolux. Kromě standardních řad optoelektronických senzorů tak do své nabídky zahrnula i specializované snímače, které nyní úspěšně rozvíjí. Obr. 1. Čidla pro identifikaci osob nebo předmětů v důležitých komunikačních prostorách, jako jsou dveře, průmyslové brány nebo výtahy, patří k prudce se rozvíjejícím oblastem senzoriky.

Automatické dveře

Automatické dveře se stávají běžnou součástí mnoha stavebních projektů nové výstavby i rekonstrukcí (obr. 1). Přes zdánlivou jednoduchost musejí jejich funkce splňovat mnohé požadavky zaručující spolehlivost a bezpečnost procházejících osob. Důležitým prvkem je dveřní senzor, který musí spolehlivě zachytit pohyb osoby v přesně vymezeném prostoru, nenechat se zmýlit změnami teploty okolí ani proudícím teplým vzduchem „vzduchové clony„. Musí identifikovat změny pozadí, které nemají způsobit trvalé otevření, nesmí však dveře ani zavřít, je-li v nich nehybný objekt. Jak je zřejmé, tato kritéria jsou často protichůdná. Proto se pro různé aplikace používají čidla pracující na různých principech. Podle nich lze dveřní čidla rozdělit do tří základních kategorií:

  • Pasivní čidla infračerveného záření (řada PIR), která pouze detekují pohybující se předmět s odlišnou teplotou, jsou nejjednodušší. Hlavní oblastí jejich použití je otevírání automatických dveří, které jsou známy např. ze supermarketů. Často bývají doplněna alespoň jednoduchým aktivním čidlem zabraňujícím uzavření dveří, v nichž se někdo zastavil. Obr. 2.

  • Aktivní čidla s infračerveným zdrojem světla (řada AIR), usměrňujícím pomocí optické soustavy paprsek do sledovaného prostoru a vyhodnocujícím případné odrazy, se používají v opačné funkci – nedovolí zavřít dveře, je-li v nich nějaký objekt. Typickým příkladem použití jsou automatické dveře vlaků nebo autobusů.

  • Skenovací čidla jsou vlastně zdokonalenými aktivními čidly s pohyblivým paprskem, který dokonale přezkoumá nastavený prostor. Paprsek se obvykle vychyluje v jedné rovině, aby vytvořil jakousi clonu před sledovaným průchodem, nemusí to však být pravidlem – může být skenován např. celý vnitřní prostor dvojitých dveří. Některé ze skenerů mohou mít i přídavné funkce, jako je třeba počítání procházejících osob.

Dveřmi však nemusí procházet jen osoby. Průmyslová vrata – křídlová, posuvná, spouštěná nebo rolovaná – musí umožnit bezpečné projetí manipulačního vozíku jedoucího poměrně vysokou rychlostí. Zde je důležitá hlavně spolehlivost – náraz vozíku do zavřených vrat může způsobit velké škody na zdraví i materiálu. Opět zde lze používat standardní světelné závory (které často pracují i s viditelným červeným světlem) nebo skenovací čidla. Skenovací čidlo, které kontroluje rovinu před plochou vrat, zachytí např. i vyčnívající tyč, jež by mohla minout paprsek standardní optické závory a prorazit vrata. Tolikrát již konstatovaná „provozní slepota„ činí takové případy velmi pravděpodobnými.

Také na čidla pro průmyslová vrata mohou být kladeny speciální požadavky. Například čidla pro mrazírenská vrata musí pracovat i při velmi nízkých teplotách a jejich optika se nesmí orosit ani zamrznout. Jiným speciálním typem jsou čidla pro protipožární vrata. Montují s k průchodu, který je za běžného provozu otevřený. V případě požáru však musí být spolehlivě uzavřen, aby se zabránilo rozšíření ohně. Čidlo tedy musí umět detekovat přítomnost plamenů v prostoru vrat a včas vrata zavřít. Čidlo pro protipožární vrata ukazuje obr. 2.

Obr. 3.

Výtahové dveře

Čidla pro výtahy zajišťují, aby z prostoru výtahových dveří nevyčníval žádný předmět – a to v jakékoliv výšce nad úrovní podlahy. Rozjetí výtahu by v takovém případě mohlo mít skutečně tragické následky. Tuto podmínku lze spolehlivě splnit pouze jedním typem čidla – optickou mříží s dostatečně hustým rastrem paprsků. Paprsky mohou být rovnoběžné se statickým způsobem detekce nebo se mohou dynamicky křížit, což přibližuje tento typ mříže principu skeneru a ještě více zahušťuje vytvářenou síť paprsků. Modulární optické mříže řady AL20 a AL40 lze v obou těchto módech použít. Kromě toho zmíněné mříže umožňují variabilní způsob montáže podle typu výtahových dveří (obr. 3).

Jakékoliv další informace o optických čidlech pro dveře, průmyslová vrata nebo výtahy si vyžádejte v libovolné kanceláři firmy FCC Průmyslové systémy.

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: 472 774 173, fax: 472 772 115
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: 543 215 654, fax: 543 215 655
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: 266 052 098, fax: 286 890 25