Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Ohlédnutí za Světovým rokem fyziky 2005

číslo 2/2006

Ohlédnutí za Světovým rokem fyziky 2005

Nedávno skončený rok 2005 byl při příležitosti stého výročí významných a převratných prací Alberta Einsteina Valným shromážděním OSN vyhlášen Světovým rokem fyziky. O jeho vyhlášení a zahájení na konferenci v lednu 2005 v budově UNESCO v Paříži byli čtenáři časopisu ELEKTRO informováni v čísle 6/2005. Národní fyzikální společnosti spolu s dalšími institucemi v různých státech pořádaly konference zdůrazňující vzdělávání a výzkum ve fyzice, vydávaly různé publikace, popularizovaly a propagovaly dosažené výsledky ve sdělovacích prostředcích. Například Německá fyzikální společnost uspořádala 4. až 9. března 2005 v Berlíně konferenci s mottem Fyzika od Einsteina dále, Francouzská fyzikální společnost organizovala 18. až 22. července 2005 v Paříži konferenci nazvanou Století Alberta Einsteina, Evropská fyzikální společnost 11. až 15. července 2005 v Bernu pořádala třináctou generální konferenci orientovanou na posteinsteinovskou fyziku v 21. století.

Vyhlášení Světového roku fyziky zdůraznilo význam všech přírodních věd a jejich nezastupitelnou úlohu v historii i budoucnosti lidstva. Příležitosti k posílení jejich prestiže se chopily univerzity i jiné školy všech stupňů, akademie věd i vědecké společnosti. Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) považovala za svou povinnost aktivizovat svou činnost a zapojila se mnoha akcemi. Světovému roku fyziky byla věnována patnáctá konference českých a slovenských fyziků, která se uskutečnila 5. až 8. září 2005 v Košicích, jejímž spolupořadatelem JČMF byla. Z dalších akcí je možné jmenovat např. konferenci o životě a díle významného fyzika a brněnského rodáka Georga Placzeka (1905–1955), jenž byl spolupracovníkem N. Bohra, H. Betheho, L. D. Landaua a dalších významných fyziků, která se konala 21. až 24. září 2005 v Brně.

Z iniciativy vedení JČMF byl navázán kontakt s Českou poštou – 25. května 2005 vyšla poštovní známka s motivem Světového roku fyziky s obálkou prvního dne (viz obr.). Vedení JČMF rovněž iniciovalo uspořádání dvou tiskových konferencí (18. ledna a 25. května 2005) v budově AV ČR, jichž se zúčastnili členové komise pro propagaci a byli přítomni novináři, televize i rozhlas, a tak bylo možné prohloubit již dříve navázané styky se sdělovacími prostředky. Díky tomu se v roce 2005 do programu televize a rozhlasu více zařazovaly pořady s fyzikální tematikou, ale i rozhovory s předsedou JČMF a s dalšími fyziky.

Obr. 1.

Pravidelně byly prezentovány výsledky vědeckých pracovišť AV ČR (nejvíce Fyzikálního ústavu). Ve dnech 17. a 18. června 2005 se na několika místech Prahy konala akce Věda v ulicích, na kterých různá fyzikální pracoviště popularizovala své výsledky. Společnost ČEZ, a. s., se představila expozicí v Praze (v pasáži Černá růže). V denním tisku byly publikovány články ke Světovému roku fyziky (např. články F. Houdka v MF DNES). Ve znamení Světového roku fyziky byla uspořádána i Fyzikální olympiáda a Turnaj mladých fyziků.

Z dalších akcí lze uvést např. sérii přednášek pro širokou veřejnost předních českých fyziků, které byly uspořádány katedrou fyziky PF UJEP v Ústí nad Labem. Podobný cyklus přednášek pořádala i opavská pobočka JČMF ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě. Fyzikální čtvrtky, organizované katedrou fyziky FEL ČVUT, mají již dlouhou tradici i vysokou úroveň a Světový rok fyziky na nich byl mnohokrát připomenut. Katedra fyziky na TF ČZU v Praze zdůraznila význam Světového roku fyziky na svých pravidelných akcích Biophysics Spring v květnu 2005 a 4th International Workshop Applied Physics in Life Sciences 23. září 2005. Množství dalších akcí není možné vyjmenovat (autor se omlouvá všem, jejichž akce v tomto výčtu chybí a jejichž úsilí stojí za ocenění).

Jednota českých matematiků a fyziků se rovněž zasloužila o vydání několika populárněvědeckých publikací, z nichž lze např. jmenovat:

  • Ludmila Eckertová: Cesty poznání ve fyzice, Prometheus, Praha, 2004.
  • Ivo Kraus: Dějiny technických věd a vynálezů v českých zemích, Academia, Praha, 2004,
  • Martin Libra, Vladislav Poulek: Solární energie, ČZU v Praze, 2005 (sponzorováno ČEZ, a. s.),
  • Ivo Kraus: Příběhy učených žen, Prometheus, Praha, 2005,
  • Zdeněk Kluiber: Tvořivost učitele a účastníci fyzikálních soutěží, ARSCI, Praha, 2005,
  • František Fabian, Zdeněk Kluiber: Fyzika a pravděpodobnost, ARSCI, Praha, 2005.

Byly založeny některé internetové stránky (např. oficiální stránka www.wyp2005.org a další stránky JČMF, Fyzikálního ústavu AV ČR a dalších organizací), které byly vzájemně propojeny a byly na nich zveřejňovány nejnovější aktuality.

Pro zvýšení prestiže přírodních věd a pro zlepšení povědomí o nich, zejména u mladé generace, bylo zřejmě vykonáno maximum. Získává-li zejména část mladé generace ze současného životního stylu představu, že živit se prací, je ze všech možností ta nejméně efektivní, jde o velmi nebezpečný trend.

Světový rok fyziky sice skončil 31. prosince 2005, ale snad učitelé všech typů škol budou i nadále pokračovat ve snahách osvěty přírodních věd.