časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Odolné připojovací a ovládací kabely pro použití v těžkých podmínkách

číslo 4/2005

Odolné připojovací a ovládací kabely pro použití v těžkých podmínkách

Připojovací a ovládací kabely pro náročné aplikace a drsné prostředí nemusejí být žádné drahé speciální kabely. Nová generace flexibilních připojovacích a ovládacích kabelů firmy LAPP KABEL, ve velké míře odolná proti chemikáliím, olejům, tukům a povětrnostním vlivům, přitom poskytuje nové řešení za velmi přijatelnou cenu.

Vybrat správný připojovací a ovládací kabel do agresivního prostředí, kde běžně přichází do kontaktu s oleji, tuky, emulzemi, čisticími prostředky, užitkovou nebo odpadní vodou, mnoha chemikáliemi, chladem, teplem a slunečním zářením, je velký problém. Nevhodně zvolený kabel, často neznačkový, od výrobců používajících při výrobě z cenových důvodů obvyklé izolační materiály jako PVC (např. kabely typu H05VV-F), PUR (např. H07BQ-F) nebo chloroprenovou pryž (např. H07RN-F) v jejich základním, velmi málo modifikovaném provedení, v takovém prostředí nevydrží a často praská. Výhody počáteční úspory finančních prostředků při nákupu takového kabelu velmi rychle převáží nevýhody dalších nákladů spojených např. s odstávkou provozu, výměnou kabelu apod.

Obr. 1.

Srovnávací tabulka odolnosti izolačních materiálů kabelů podle zkušební normy VDMA 24568

Většina uživatelů se tedy snaží vyloučit uvedená rizika a přiklání se k nákupu kvalitních značkových kabelů, u kterých výrobci zušlechťováním uvedených základních izolačních materiálů dosahují delší životnosti a lepších parametrů při použití v náročných podmínkách. Vlastnosti základních izolačních materiálů však nelze zdokonalovat donekonečna, a tak značkoví výrobci nabízejí speciální, převážně drahé materiály, které odolávají většinou jen úzce vymezenému vlivu okolního prostředí. Může tedy existovat kabel, který vydrží téměř vše a je přitom cenově dostupný?

Kabely ÖLFLEX® ROBUST

Po mnoha rozhovorech s uživateli a intenzivním výzkumu dospěla společnost LAPP GROUP do fáze, kdy může nejen představit novou skupinu připojovacích a ovládacích kabelů typu ÖLFLEX® ROBUST pro aplikace v těch nejdrsnějších podmínkách, ale i nabídnout dodávku těchto kabelů ze skladu za velmi příznivé ceny. Tyto flexibilní kabely do každého počasí, které jsou vyrobeny z ekologicky nezávadných materiálů, splňujících směrnici EU RoHS (omezení nebezpečných látek), jsou výsledkem důsledného pokračování ve vývoji kabelů typu ÖLFLEX® NATUR se speciálním pláštěm z materiálu typu TPE P4/11 společnosti LAPP. Uvedený izolační materiál je odolný proti biologicky odbouratelným olejům, které jsou ovšem k běžným izolačním materiálům kabelů vysoce agresivní. Kabely ÖLFLEX® ROBUST jsou odolné při styku s vodou (čerstvou, užitkovou nebo odpadní, a to studenou, teplou nebo krátkodobě i horkou) a s mnoha chemikáliemi. Je ideální použít je všude tam, kde se kabely dostávají do styku s rostlinnými a zvířecími tuky a oleji, čisticími prostředky rozpustnými ve vodě, emulzemi olej-voda, slunečním ultrafialovým zářením, vlhkem, deštěm, sněhem, teplem a chladem.

Typické oblasti použití

Existují tři typické oblasti, ve kterých je použití kabelů řady ÖLFLEX® ROBUST nanejvýš vhodné, a to:

  • kategorie přístrojů a zařízení v oblasti hygieny a čistoty (zdravotní technika, těžba surovin, farmacie, čisticí a prací prostředky, potravinářský průmysl apod.),

  • kategorie průmyslových strojů, přístrojů a zařízení (např. obráběcí stroje, výroba baterií, chemická zařízení, výroba textilních vláken, mycí linky pro automobily, čisticí přístroje, jako vysokotlaké parní čističe atd.),

  • kategorie venkovních aplikací typu stavební stroje a zařízení, výroba betonových dílů, kompostovací zařízení, čističky, zemědělské a lesnické stroje a mnohé další.

Příklad zařízení na likvidaci odpadů s kabely ÖLFLEX® ROBUST

Příkladnou referencí použití kabelů ÖLFLEX® ROBUST je projekt německé inženýrské kanceláře BIODEGMA ze Stuttgartu. Tato společnost pro ekologická zařízení a postupy jako jedna z prvních použila zmíněné nové připojovací a ovládací kabely řady ÖLFLEX® ROBUST v zařízeních pro mechanicko-biologickou úpravu zbytkového odpadu. Jen v jednom zařízení ve městě Neumünster, které má roční kapacitu 200 000 tun odpadů, byly nainstalovány tyto nové kabely v délce 6 000 m. Při rozsáhlých laboratorních testech bylo totiž zjištěno, že kabely ÖLFLEX® ROBUST jsou nejvhodnější např. pro připojení elektrických motorů, pro napájení systémů na měření teplot a pro řídicí panely v prostředí samotného provozu na zpracování odpadu, tj. pro součásti, které jsou vystaveny působení těchto velmi drsným podmínek, v mnoha případech i pravidelnému pohybu. Kromě uplatnění v již uvedených mechanicko-biologických zařízeních na zpracování odpadů jsou v současnosti kabely ÖLFLEX® ROBUST standardizovány také pro použití při výstavbě kompostovacích zařízení společnosti BIODEGMA. Také v tomto drsném prostředí jsou kabely řady ÖLFLEX® ROBUST v podstatě nezničitelné. Fungují při extrémních teplotách (při pevném uložení v rozsahu –50 až +80 °C, při pohyblivém použití –40 až +80 °C) stejně dobře jako při kontaktu s oleji, tuky, emulzemi, čisticími prostředky, užitkovou i odpadní vodou a mnoha chemikáliemi, jak bylo zmíněno již v úvodu článku.

ÖLFLEX® ROBUST na českém a slovenském trhu

V podstatě současně s uvedením nové skupiny kabelů ÖLFLEX® ROBUST na trh v Německu jsou tyto kabely díky společnosti LAPP KABEL s. r. o., Holešov, popř. LAPP SLOVENSKO s. r. o., Nitra k dispozici i českým a slovenským zákazníkům. Podklady k uvedeným kabelům v češtině najdou zájemci v českém vydání katalogu LAPP KABEL Novinky 2004 a dále v připravovaném hlavním katalogu 2005/2006.

LAPP KABEL s. r. o.
Tovární 1333
769 01 Holešov
tel.: +420 573 501 011
fax: +420 573 394 650
http://www.lappkabel.cz