časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Odešel profesor Jiří Pavelka

FEL ČVUT v Praze |

Prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc., odešel neočekávaně v nedožitých 85 letech 24. srpna 2020.

Narodil se 24. prosince 1935 v Praze do rodiny důstojníka československé armády. V roce 1958 ukončil s červeným diplomem studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT ve specializaci elektroenergetika. Po studiích nastoupil do Energetických rozvodných závodů. Převážnou část svého profesního života (27 let) strávil v ČKD. V roce 1961 nastoupil do závodu ČKD Stalingrad (později Elektrotechnika), kde byl zaměstnán v oddělení výpočtů elektrických strojů a kratší dobu v oddělení usměrňovací techniky. Předmětem jeho aktivní činnosti byla práce vývojáře a výpočtáře elektrických točivých strojů. Speciálně vedl vývoj budicích soustav synchronních strojů, kde mj. vytvořil systém bezkartáčového buzení. Trvalou stopu zanechal jako hlavní projektant elektrického regulovaného pohonu 27 MW, 10 kV, 2 600 až 3 900 min–1, pro kompresorové stanice tranzitního plynovodu, kterým se dopravoval zemní plyn na trasách z ložisek na území tehdejšího Sovětského svazu do tehdejší Československé republiky. Sestával z unikátního synchronního ventilového motoru, příslušného elektronického měniče a elektronického řízení. Do provozu bylo uvedeno celkem 21 těchto pohonů.

Odešel profesor Jiří Pavelka

Stejně významné byly jeho další přínosy v oboru rozvíjejících se pohonů s využitím výkonové elektroniky. Za tuto záslužnou vědeckou činnost a dosažené výsledky byl vyznamenán jako laureát Státní ceny KG za techniku.

V letech 1988 až 1990 pracoval jako vědecký pracovník v Ústavu pro elektrotechniku ČSAV, kde se zabýval vývojem aktivních magnetických ložisek. Jako zvolený zástupce České republiky v pracovní skupině World Group (WG7) International Organization for Standardization (ISO) pro magnetická ložiska se podílel na vypracování příslušných norem ISO.

V roce 1991 přešel na ČVUT FEL na Katedru elektrických pohonů a trakce, kde byl jmenován v roce 1993 profesorem a v letech 1996 až 2002 vedoucím katedry. V této funkci se stal jedním z významných pedagogických pracovníků v období, kdy docházelo ke změnám struktury vysokoškolského studia. Snažil se a s úspěchem prosazoval těsnou vazbu vysokoškolského technického studia se současným technickým vývojem probíhajícím v průmyslu. Za tuto činnost byl v roce 2002 vyznamenán udělením Trnkovy medaile. Pro svoji bohatou pedagogicko-vědeckou práci byl vyznamenán v roce 2004 Felberovou stříbrnou medailí. V roce 2004 byl udělen čestný titul Honorary Professor of Mongolia. Aktivně se zúčastnil přípravy společného vývojového pracoviště s čínskou firmou CNR na ČVUT.

Profesor Pavelka byl činný také v prestižních technicko-vědeckých odvětvích stojících mimo pedagogickou činnost. V roce 1995 se zapojil do přípravy mezinárodní konference PEMC 98 (Power Electronic and Motion Control). Získat právo organizovat konferenci PEMC znamenalo prokázat připravenost ČVUT FEL zabezpečit pořádání konference odborně, personálně, organizačně a také finančně. Mezinárodní konference PEMC proběhla úspěšně v Praze v roce 1998.

Dlouhá léta patřil mezi hlavní organizátory konferencí o elektrických pohonech, které se konají pravidelně každý druhý rok v Plzni.

Rok 2015, redakční rada ELEKTRO na návštěvě FVE Břasy
Rok 2015, redakční rada ELEKTRO na návštěvě FVE Břasy

Další jeho významnou aktivitou bylo jeho angažmá v Československé vědecko-technické společnosti (ČSVTS), kde v letech 2004 až 2007 vykonával funkci předsedy a od roku 2015 byl čestným členem.

Profesor Pavelka byl nejenom aktivní pedagogický a odborně vědecko-technický pracovník, ale také aktivní sportovec. S velikou zálibou se věnoval rekreačnímu tenisu a společně se svou ženou Hanou dlouhodobě volejbalu – speciálně volejbalovému deblu. Od roku 1992 do roku 2005 byl předsedou sekce volejbalových deblů při Českém volejbalovém svazu. Profesor Ing. Jiří Pavelka, DrSc., byl výjimečná osobnost jak po stránce profesní, tak osobní. Svými vědeckými pracemi, publikační a pedagogickou činností významně přispěl k rozvoji české elektrotechniky, především v oblasti točivých strojů a elektrických pohonů. Jeho odborné znalosti a zkušenosti z elektrotechnické praxe, umocněné jeho vrozenou schopností umět vysvětlit složité věci jednoduše a srozumitelně, byly pro pana profesora Pavelku charakteristické.

Od roku 1980 byl členem a od roku 1984 předsedou redakční rady časopisu Elektrotechnik, přímého předchůdce nynějšího časopisu ELEKTRO, kde aktivně spolupracoval s redakcí až do současné doby.

Děkujeme, pane profesore.

tým Katedry elektrických pohonů a trakce ČVUT FEL v Praze
a redakce ELEKTRO