časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Odešel Ing. Zdeněk Trinkewitz (1934 – 2020)

redakce ELEKTRO |

Ve věku 86 let odešel pan Zdeněk Trinkewitz, jedna z významných osobností československého elektrotechnického průmyslu. Narodil se 27. května 1934 v Mečeříži u Benátek nad Jizerou. Většinu svého života spojil s podnikem ČKD, do kterého nastoupil už v roce 1949 jako učeň. Vrátil se do něj v roce 1960 po absolvování Vyšší průmyslové školy elektrotechnické a Elektrotechnické fakulty ČVUT, kterou zakončil s titulem inženýr. V ČKD Elektrotechnika působil jako zkušební technik a od roku 1970 jako vedoucí zkušeben. V letech 1980 až 1990 byl vedoucím odboru rozvoje technologie, po revoluci, v roce 1990, se stal ředitelem ČKD Elektrotechnika. V uvedených funkcích řídil oživování dodávek investic závodu ve většině zemí střední a východní Evropy, v Pákistánu a Alžírsku. Z titulu své funkce řídil i technologický a investiční rozvoj závodu, včetně dodávek technologií z Rakouska, Spolkové republiky Německo a USA.

Z ČKD Elektrotechnika přešel do holdingu ČKD Praha, který pomáhal založit a ve kterém působil jako technický ředitel. Kromě toho zastupoval holding v představenstvech a dozorčích radách mnoha jeho dceřiných firem. Po privatizaci ČKD působil ve vrcholovém managementu České spořitelny, ČEZ a dalších firem. Své profesní působení zakončil v roce 2003 jako jednatel společnosti Lomy Mořina. Ve svém oboru byl aktivní i mimo zaměstnání, a kromě nespočtu publikací spoluzakládal Svaz průmyslu ČR, ve kterém působil jako předseda dozorčí rady. V průběhu své dlouhé odborné činnosti řešil množství výzkumných úkolů i náročných úkolů z elektrotechnické praxe. Dosažené výsledky publikoval v interních výzkumných zprávách i odborném tisku. Je autorem mnoha vynálezů a zlepšovacích návrhů.

Své dlouholeté zkušenosti a teoretické znalosti z oblasti zkušebnictví elektrických strojů uložil v monografii Průmyslové zkoušky velkých elektrických strojů (SNTL, 1981). Zpracováním významné kapitoly o elektrických strojích přispěl i do Příručky silnoproudé elektrotechniky (SNTL, 1984, 1986).

Jeho publikační činnost se neomezovala na odborné otázky, ale doprovázela i jeho živý zájem o politiku. V objemném díle „Svědectví současníka“ shromáždil své reakce na aktuální společenské i politické otázky od roku 1978 do roku 2015, publikované v tisku a na vlastním blogu, kterým se zabýval až do posledních dnů. Poslední rozsáhlejší tištěnou publikaci věnoval koncem roku 2019 otázkám přímé demokracie, kterou v posledních letech neúnavně propagoval.

Měl velmi blízko k odborným časopisům, a to nejen jako autor odborných článků. Mnoho let byl členem redakčního sboru časopisu Elektrotechnický obzor a poté, v letech 1991 až 2019, členem redakční rady časopisu ELEKTRO. Aktivně se zajímal o obsah časopisu a neváhal publikovat i polemické texty, pokud měl dojem, že některé odborné články neukazují správným směrem.

Zdeněk Trinkewitz zemřel 22. května 2020 po krátké hospitalizaci.