časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Odborné semináře OEZ 2003, a co dál?

číslo 8-9/2003

Mezinárodní strojírenský veletrh

Odborné semináře OEZ 2003, a co dál?

Ing. Tomáš Vencl, marketing

Neustále rostoucí zájem o odborné semináře OEZ, s. r. o., nás přiměl vyhodnotit dosavadní praxi tohoto způsobu poskytování informací a výsledky hodnocení nakonec vyústily v nový přístup k této činnosti. Při plnění cílů nového postupu v průběhu zimy a jara letošního roku jsme rozšířili počet seminářů a plošně jsme je rozmístili takřka po celé České republice. Dostali jsme se tak blíže k našim zákazníkům a partnerům. Uspořádali jsme celkem devět odborných seminářů v Praze (dva), Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Brně, Ostravě a Zlíně. Semináře byly pro svůj technický přínos zařazeny mezi vzdělávací programy projektu Celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, jejich bodové hodnocení bylo 2A.

Obr. 1. Obr. 2.

Vysoká účast projektantů, energetiků, revizních techniků a dalších pracovníků elektrotechniky nás přesvědčila o správnosti tohoto postupu a současně nás utvrdila v přesvědčení, že budeme tento systém dále rozvíjet.

Strategie zákaznické orientace společnosti OEZ, s. r. o., s sebou přináší mnohem častější osobní komunikaci našich pracovníků se zákazníky.

Obr. 3. Obr. 4. Obr. 5.

Jaké informace účastníci získali?

Nejdříve se dozvěděli o všech novinkách a trendech v širokém sortimentu jisticích přístrojů OEZ. Z nejdůležitějších to bylo rozšíření příslušenství kompaktních jističů Modeion od 40 do 1 600 A, které jsou výjimečné vyměnitelnými nadproudovými elektronickými spouštěmi a doplnitelnými motorovými pohony. Tyto prvky úplné stavebnicovosti, vysoká kvalita za přijatelnou cenu a rychlé dodávky dominovaly jako nejčastější odpovědi v anketě, ve které měli účastníci seminářů označit nejdůležitější výhodu jističů Modeion. Jistě i proto je několik stovek projektantů zapojeno do akce Spořicí konto Modeion, ve které mohou za vyprojektování jističů získat zajímavé odměny. V této akci vzniká nárok na dárek i bez nutnosti realizace jističů v zakázce!

Obr. 6.

Zařízení ze dvou zdrojů lze napájet novým záskokovým automatem. Pro duté stěny v domovních instalacích je nově možné použít plastové rozváděče ERA, které lze vybavit 10kA jističi a chrániči (LSN, LFI, OFI) i 6kA přístroji – jističi LSE a proudovými chrániči s nadproudovou ochranou LFE.

V pojistkových systémech naše firma již tradičně patří mezi světovou extratřídu. Jako druhá na světě nabízí jištění nožovými pojistkami velikosti 000 až do 160 A, jejichž výhodou při použití v řadových odpínačích FH000 (160 A) jsou menší rozměry a nižší náklady. A jako první OEZ nabízí tyto pojistky za přijatelnou cenu. Použití válcových pojistek jsme „dotáhli„ do 125 A (gG), je tedy možné využít všechny velikosti těchto odpínačů „naplno„: velikost 10 až 32 A, velikost 14 až 63 A a nově velikost 22 až 125 A.

Druhým nosným tématem byly náhrady dříve vyráběných přístrojů OEZ. Nejdůležitější z nich jsou tzv. retrofity , tzn. výměna morálně zastaralých jističů bez nutnosti úpravy montážního a připojovacího místa. Pracovníci nového útvaru Servisní služby profesionálně realizují výměny jističů AR, ARV jističi Modeion a Arion. Jističe J2UX si většinou řeší sám uživatel, protože jejich výměna pomocí běžně dodávaných sad je jednoduchá.

Třetím nosným blokem akce byl Vztah jisticích přístrojů a dimenzování vedení a Dimenzování a selektivita pomocí programu Sichr 4. Obsahoval podrobný rozbor dovoleného proudového zatížení vedení, ochrany vedení proti proudovým přetížením a ochrany vedení proti zkratu, vše ve vztahu k jističům nebo pojistkám. Následně jsme tyto výstupy předvedli v programu Sichr 4.

Obr. 7. Obr. 8.

Účastníci využili možnost osobních diskusí v předsálí, u rozsáhlé výstavy sortimentu OEZ. Samozřejmostí bylo získání veškeré dokumentace na místě.

A jaké budou semináře OEZ v roce 2004?

  • rozšíříme je o další místa v severních a západních Čechách,
  • všechny semináře se budou konat v únoru a březnu 2004,
  • zájemce si bude moci vybrat místo (a datum) semináře,
  • místa a data konání zveřejníme v lednu 2004,
  • na přání účastníků budou semináře o hodinu zkráceny.

A jaký bude program? To se dozvíte na www.oez.cz v lednu 2004 nebo v odborných časopisech.

OEZ s. r. o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
tel.: 465 672 190
e-mail: oez@oez.cz