časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Odborné semináře OEZ

číslo 12/2004

inovace, technologie, projekty

Odborné semináře OEZ

Ing. Tomáš Vencl,
marketing OEZ

Odborné semináře společnosti OEZ jsou již tradiční formou, kterou firma OEZ sděluje nové poznatky ohledně jištění nízkého napětí projektantům, energetikům, elektromontérům, revizním technikům a dalším elektrotechnikům. S cílem umožnit účast na seminářích větší skupině elektrotechnických odborníků byly informace o seminářích v roce 2004 poprvé prezentovány prostřednictvím odborných médií. Takto chceme čtenáře časopisu ELEKTRO i ostatní odborníky informovat o dalším ročníku této akce a pozvat je na semináře 2005.

Obr. 1

Hodnocení seminářů 2004

Semináře se konaly od konce ledna do začátku března 2004 v jedenácti městech v celé České republice. Oproti roku 2003 jsme je nově uspořádali pro zákazníky na Liberecku, Jihlavsku a Karlovarsku.

V přednáškách jsme poprvé jako nosné téma zvolili ilustrační příklady použití jisticích přístrojů. Názorně prezentované „Principy volby jisticích přístrojů“ nejdříve uvedly všechny účastníky do dané problematiky. Velkou pozornost zájemců jsme zaznamenali u názorných ukázek řešení selektivity, jejímž cílem je minimalizace rozsahu poruchy, a ukázek řešení kaskádování, které vychází z požadavku minimalizace investičních nákladů. Názorně (jako novinku) jsme předvedli i automatické záskoky zdrojů s využitím jističů Modeion, ARION a záskokového automatu MODI.

Ilustrační příklady a nosná témata byly rozděleny do těchto tří celků:

 1. Distribuční rozvod – komplexně od jištění transformátoru vn//nn, přes rozváděč nn, rozpojovací a přípojkové skříně až ke koncovému uživateli (obr. 2).

 2. Průmyslový rozvod – zde jsme řešili tři způsoby napájení:

  • jedním transformátorem 1 600 kV·A,
  • dvěma transformátory se záskokem zdrojů,
  • dvěma transformátory na společné nebo oddělené sběrnici.
  Obr. 2

  K tomu jsme na třech typech provozů (nepřetržitý náročný, s možným krátkodobým výpadkem, s požadavkem minimálních nákladů) doporučili optimální řešení jističi nebo pojistkovými systémy.

 3. V posledním příkladu jsme ukázali specialitu firmy OEZ – profesionální, vyzkoušená řešení retrofitů starších jističů AR, ARV do 2 500 A v rozváděči. Jen během několika hodin se vymění za moderní jističe Modeion a ARION. Navíc zajišťujeme selektivní působení jističů řazených za sebou (obr. 3, obr. 4).

Všechny příklady byly ověřeny pomocí programu Sichr 5.

V poslední třetině semináře jsme jeho účastníky seznámili s novinkami v nabídce OEZ. V první řadě to byly pojistkové řadové odpínače VARIUS do 630 A, které se vyznačují širokým rozsahem připojení, dokonalou viditelností uvnitř pojistek a nejvyšším stupněm bezpečnosti při manipulaci. Předvedli jsme nová výsuvná a odnímatelná provedení kompaktních jističů Modeion do 1 600 A, mechanická blokování a paralelní spínání u jističů velikosti do 630 A.

Účastníci seminářů využili možnost diskutovat v předsálí, u rozsáhlé výstavy sortimentu firmy OEZ (obr. 5). Veškerou potřebnou dokumentaci bylo možné získat na místě.

Obr. 3 Obr. 4

Semináře OEZ v roce 2005

Přesný program seminářů OEZ konaných v roce 2005, s odkazem na možnost přihlásit se, zájemci naleznou na pozvánce formátu A4, která je vložena do tohoto čísla časopisu. Program, který se připravuje pro příští rok, je zaměřen na následující problematiku:

V přednášce Aktuality v nabídce OEZ budou účastníci přehledně seznámeni se všemi firemními přístroji a podpůrnými produkty. Navíc zde bude představena nová komunikační platforma OEZ, symbolicky nazvaná Modrá planeta. V rámci prezentace nových výrobků budou předvedeny vzduchové jističe ARION WL do 6 300 A; rovněž budou poskytnuty informace o jejich parametrech. Nabídneme pojistkové odpínače VARIUS s rozšířenými funkcemi a úplnou novinku – rozváděčové skříně DISTRI.

Vzhledem k tomu, že praktické příklady, uvedené na seminářích v roce 2004, byly účastníky pozitivně přijaty, budeme v této formě prezentace pokračovat i v rámci seminářů 2005. Informace o jisticích přístrojích a jejich parametrech bude zaměřena na jejich význam v praxi. Poté budou přístroje použity v ilustračních projektech malé provozovny a průmyslového rozvodu. Vše bude podloženo výstupy (výpočty) nové verze programu Sichr 6.

Obr. 5

Přihlašování a organizace Seminářů 2005

 • k přihlášení na seminář je nejjednodušší využít www.oez.cz, kde zájemci získají i potvrzení o přijetí přihlášky,

 • pro uspokojení velkého počtu zájemců ze severní Moravy a Slezska bude seminář v Ostravě pořádán dvakrát (podobně jako již dlouho v Praze),

 • pro účastníky ze severních Čech (pro příjemnější prostředí) se seminář přesunuje z Ústí nad Labem do Domu kultury v Teplicích,

 • na místě bude k dispozici nová dokumentace pro rok 2005 i písemné podklady k tématům semináře; v předsálí bude instalována přehledná prezentace produktů i řešení.

Pevně věříme, že nová témata zaujmou všechny zájemce, a že se přihlásíte co nejdříve. Těšíme se na osobní setkání na některém z našich seminářů.

OEZ s. r. o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
tel.: 465 672 190
e-mail: oez@oez.cz
http://www.oez.cz