časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Odborná literatura

|

číslo 12/2002

Odborná literatura

Používáme, využíváme [a zneužíváme] e-mail

HLAVENKA, J.: Používáme, využíváme [a zneužíváme] e-mail. Praha, Computer Press 2002, ISBN 80-7226-606-3, EAN 978-80-7226-606-7, 296 stran, náklad neuveden, cena 197 Kč/284 Sk.

Publikace se zabývá elektronickou poštou (e-mail), významnou tím, že jde o nejpoužívanější internetovou službu v současnosti.

Obr. 1.

Kniha je určena pro úplné začátečníky i pro pokročilé uživatele. Má deset kapitol a dvě přílohy. Výklad postupuje od jednoduchých návodů pro začátečníky až k popisu speciálních programů a služeb určených pro práci s elektronickou poštou, jako jsou např. Microsoft Outlook express, Usenet, poštovní adresáře, elektronické zpravodaje apod. Poslední kapitola je věnována bezpečnosti dat a ochraně soukromí. Jako přílohy jsou uvedeny popis využití e-mailových služeb ve spojení s mobilními telefony v různých mobilních sítích a slovníček pojmů používaných v souvislosti s elektronickou poštou.

Úvodní kapitoly mohou být zajímavé i pro pokročilé uživatele. Autor zde velmi poutavě popisuje historii e-mailu a srovnává ho s klasickou poštou. Systematicky uspořádané údaje v úvodních kapitolách mohou pomoci v práci i těm, kteří se domnívají, že do tajů elektronické pošty již zcela pronikli. Autor totiž umožňuje pohled na danou problematiku v komplexu a často v nečekaných souvislostech, což je velice přínosné a současně i zajímavé.

Kapitoly věnované speciálním programům a službám mohou pomoci uživatelům tyto služby využívat v plném rozsahu a zároveň nejjednodušším způsobem, tak aby nepostupovali zbytečně složitě.

Přínosná i pro zkušené uživatele je problematika bezpečnosti dat a ochrany soukromí. Pokud někdo nepracuje přímo s důvěrnými materiály, většinou nevěnuje této problematice pozornost dříve, než nastane skutečný problém. Autor ukazuje, že každý může svá data i počítač ochránit jednoduchým způsobem, přestože ne absolutně. Přitom např. hrozba počítačových virů zanesených do systému prostřednictvím e-mailu je v současné době velmi aktuální. Důvěrné zprávy lze zase chránit šifrováním.

Celkově vyvolává publikace dobrý dojem. Je psaná velmi poutavě a zajímavě i pro začátečníky. Neomezuje se jen na suchopárný výčet údajů a popis operací, ale lze zde najít i příklady, často velmi nápadité a vtipné. Také po grafické stránce jde o zdařilou publikaci. Jednotlivé kapitoly jsou zřetelně tematicky označeny a nejdůležitější údaje v nich jsou zvýrazněny.

Co se týče nedostatků, lze konstatovat, že nejsou zásadního charakteru. Jedná se skutečně jen o drobnosti či překlepy (např. pilulky proti zhubnutí na str. 125 či chybějící čárka mezi slovy v názvu na titulní straně). Určitým nedostatkem jsou příliš malá písmena v obrázcích s ukázkami počítačových zobrazení, se kterými asi budou mít problémy čtenáři s horším zrakem. To je ovšem v podstatě dáno formátem knihy.

Publikaci lze doporučit všem současným či potenciálním uživatelům internetu a elektronické pošty. Bude pro ně jistě přínosem.

Jiří Tůma


Počítač pro děti s pavoučkem Kloboučkem

autor: Oldřich Růžička, 76 plnobarevných stran, běžná cena 189 Kč

Obr. 2.

Kniha, která hravou a pro děti (7 – 12 let) přijatelnou formou vysvětluje základní ovládání počítače a programů. Pro nejmladší je v knize tvorba obrázků v programu pro malování. Pro starší je zde základní práce s okny a textový editor. Nejstarším nebo nejpokročilejším dětem je věnována část, která se zabývá správou souborů a složek s programem Průzkumník. Průvodcem knihou je postava pavoučka Kloboučka, která dětem vše vysvětluje a ukazuje na názorných obrázkových příkladech a ilustrovaných postupech.

Computer Press, a. s.
Pod Vinicí 23
143 00 Praha 4
tel.: 225 273 930-3
http://www.cpress.cz


Technický průvodce energetika 1

kolektiv autorů: Zbyněk Ibler, Jan Karták, Jiřina Mertlová, 616 stran, cena: 888 Kč (včetně 5 % DPH)

Obr. 3.

Publikace obsahuje souhrn důležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potřebných pro pracovníky energetiky a energetického strojírenství. Informace jsou využitelné pro úspěšné naplňování ustanovení nových zákonů ČR o hospodaření energií a energetického zákona. Průvodce je vhodný i pro studenty středních a vysokých škol. Informace a postupy řešení jsou zpracovány z pozice základních disciplin fyziky, chemie, elektroenergetického inženýrství a současného stavu znalostí v této oblasti u nás a v zahraničí.

Vydavatelství BEN nabízí řadu titulů z oboru elektrotechniky, ale i další tituly ze všech technických i jiných oborů, s technikou souvisejících pouze okrajově (mapy, slovníky, manažerské příručky, humor, finance atd.). Nabídka sortimentu je uvedena na www.ben.cz

BEN – technická literatura
Věšínova 5
100 00 Praha 10
tel.: 274 820 211, 274 820 411, 274 816 162, 274 818 412
fax: 274 822 775
e-mail: knihy@ben.cz


Příručka pro zkoušky elektrotechniků

autor: Ing. Michal Kříž, 214 stran, cena: 189 Kč (včetně 5 % DPH)

Obr. 4.

Příručka pojednává o požadavcích na základní odbornou způsobilost, která je odlišná od odborné způsobilosti vedoucích elektrotechniků a projektantů. Proto jsou v publikaci uvedeny mnohé základní principy a vztahy elektrotechniky, ale i nezbytné teoretické informace, které by měl znát každý elektrotechnik. Na tento základ navazuje část o zásadách bezpečnosti v elektrotechnice.

Na internetových stránkách IN-EL jsou bližší informace o vydávaných publikacích, ale též zde lze sledovat diskusní internetové fórum k aktuálním tématům elektro.

IN-EL s. r. o
Lohenická 111
190 17 Praha 9 – Vinoř
tel.: 283 092 311
fax: 286 852 579
e-mail: info@in-el.cz
http://www.in-el.cz


Technika v županu

FCC Public, s. r. o., autor: Václav Černý, počet stran: 96, cena: 63,- Kč

Obr. 5.

Po vzoru známější Medicíny v županu nabízí tato útlá knížečka sbírku anekdotických historek z vysokých škol technického směru, osobní i tradované vzpomínky na kolegy, studenty, pány profesory, docenty a asistenty. Na školách technického směru se událo a děje jistě neméně humorných situací, než v oboru medicíny. Ani technici nejsou žádní suchaři a stejně jako v řadě dalších oborů lidské činnosti i zde vznikalo a vzniká spousty drobných žertů, kamarádských léček, ale i nedorozumění hodných zaznamenání pro pozdější generace jako zdroj poučení, ale především zábavy. Mnoho historek doznalo postupem času změn, které jim buď ubraly nebo naopak přidaly na přitažlivosti. Dokonce se mnohé mohou některým čtenářům zdát povědomé z jejich vlastní praxe, ale i to je vlastně účel jejich literární trvanlivosti.