Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2017 vyšlo
tiskem 28. 6. 2017. V elektronické verzi na webu od 28. 7. 2017. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika; Konektory; Software; Značení a štítkování

Hlavní článek
Elektrická izolace a tepelná vodivost

Aktuality

FOR ARCH 2017 přinese řadu zajímavých soutěží a konferencí Osmadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve…

Premiér navštívil hlavní sídlo provozovatele přenosové soustavy Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se přímo na…

Generační změna ve skupině LAPP S účinností od 1. července 2017 odstoupila Ursula Ida Lapp, spoluzakladatelka skupiny…

Finálové kolo soutěže EBEC přivede do Brna 120 nejlepších inženýrů z celé Evropy Co vše je možné stihnout navrhnout, smontovat a následně odprezentovat během dvou dní? To…

Co si akce „Světlo v praxi“ klade za cíle V České republice se prvním rokem koná akce v oblasti světelné techniky, která chce…

Startuje hlasování veřejnosti o vítězích 9. ročníku ekologické soutěže E.ON Energy Globe V Praze byly 20. 6. 2017 slavnostně představeny nominované projekty 9. ročníku prestižní…

Více aktualit

odborná literatura

číslo 7/2003

odborná literatura

Publikace vydavatelství Computer Press

Přijímací testy do zaměstnání a jak je zvládnout

Obr. 1.

autor: Mike Bryon
rozsah: 192 černobílých stran
cena: 199 Kč/299 Sk

Publikace je určena k tomu, aby čtenářům pomohla připravit se na otázky a úkoly vyskytující se při přijímacích řízeních, především v oblasti jazykových znalostí a dovedností, numerické a početní znalosti, dovednosti související s logikou, umění kombinovat a zobecňovat závěry, komunikační schopnosti ohledně citu pro obchodní jednání, řídicích a organizačních dispozic, praktických znalostí z účetnictví, prodeje, ale např. i marketingu.

Stavba strojů – strojní součásti
Učebnice pro střední průmyslové školy

Obr. 2.

autor: Jiří Zelený
rozsah:176 černobílých stran
cena: 125 Kč/179 Sk

Učebnice je prvním dílem náročného celku Stavba a provoz strojů. Svým rozsahem nechce nahrazovat strojnické tabulky. Jednotlivé kapitoly mají společnou strukturu, tzn. po stručné charakteristice následují konstrukční zásady a výpočtová část. V závěru každé kapitoly jsou kontrolní otázky a příklady. Ve výpočtové části je kladen důraz na správné dosazování jednotek a veličin.

Kniha je určena především pro studenty středních průmyslových škol, ale i dalších typů škol, kde se vyučují předměty strojního charakteru. Pro uživatele z praxe je vhodná zejména při rekvalifikacích.

Computer Press a. s.
distribuční centra Praha, Brno, Ostrava
Pod Vinicí 23
143 00 Praha
tel.: 225 273 930–3, 5
fax: 225 273 934
e-mail: praha.distribuce@cpress.cz
http://www.cpres.cz


Nové publikace odborné literatury

Publikace má více než 200 stran formátu A4, z toho je 40 stran věnovaných analýze rizik a k nim přiřazeným ochranným opatřením. Obsahuje příklady řešení ochranných opatření, vč. stanovení zón, vycházejících z podmínek a předpokladů konkrétních příkladů z praxe.

Obr. 3.

Zpracování těchto doporučení je na základě skutečnosti, že v ČR prakticky neexistují žádná konkrétní, ucelená, technicky uznaná a zdůvodnitelná pravidla (od určení vnějších vlivů BE3N1 a BE3N2 a jejich zón, přes vyloučení zdrojů iniciace, až po ochranná opatření), ze kterých by se dalo vycházet při eliminaci rizik spojených s provozováním zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů, hořlavých plynů a par.

V současnosti existuje pouze ve státech EU směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/92/EC, která pro usnadnění technických opatření pro snížení rizik ukládá zaměstnavateli povinnost roztřídit místa, ve kterých se mohou vyskytovat výbušná prostředí na zóny (čímž je zajištěna návaznost uvedené směrnice na směrnici 94/9/EC týkající se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu) a stanoví formou minimálních požadavků, jak má zaměstnavatel postupovat, aby uvedená rizika žádoucí měrou snížil. I když transpozice směrnice 1999/92/EC do našeho právního řádu bude jistě řešena, v detailech nepostihne celou problematiku, neboť na samotné roztřídění na zóny musí navazovat jejich určení rozměrové i prostorové, které bude záviset na zaměstnavateli (prvotně na projektantovi). Při zpracování doporučení autoři vycházeli z německých národních pravidel, které jsou ověřeny dlouholetou praxí a zkušenostmi, a které patří v EU k nejucelenějším a nejlépe propracovaným.

Příručka je praktickou pomůckou pro provozovatele zařízení v prostorách s vnějšími vlivy podle ČSN 33 2000-3 BE3N1 – Nebezpečí výbuchu hořlavých prachů a BE3N2 – Nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par. Příručka je zároveň i praktickou rukovětí pro elektroprojektanty objektů s nebezpečím výbuchu. Tuto publikaci nepochybně uvítají i pracovníci elektromontážních firem a revizní technici, působící v oboru nevýbušných elektrických zařízení.

Propag team – informační a vzdělávací agentura
Tichá 527
541 02 Trutnov
tel.: 499 733 120
fax: 499 732 663
e-mail: propagteam@mbox.volny
http://www.volny.cz/melen


Linux pro experty

Po více než půl roce vývoje byla dne 22. 4. 2003 uvedena českou pobočkou společnosti SuSE lokalizovaná verze produktu SuSE Linux 8.2 CZ.

Prodej SuSE Linux 8.2 CZ byl zahájen současně jak prostřednictvím autorizovaných prodejců, tak přímo společností SuSE CR.

Hlavním rysem nové verze je racionalizace instalace a správy systému. Konfigurace základních zařízení a služeb je v nové verzi SuSE Linux rutinní záležitostí, kterou lze provést za několik minut i bez podrobného studia rozsáhlé dokumentace. Díky automatickému přednastavení systému je možné v mnoha případech několika kliknutími získat nakonfigurovanou službu nebo zařízení. Další možností je využít rozšířenou nápovědu a lepší členění konfiguračních souborů a nastavit systém ruční editací textových souborů. Instalační a konfigurační nástroj YaST lze využít i při práci s příkazovou řádkou, např. pro instalaci programového vybavení. YaST provede také kontrolu závislostí a nainstaluje aplikace včetně všech dalších programů. Na závěr se spustí SuSEconfig, který restartuje potřebné služby.

Spolu se softwarem jsou dodávány také dvě příručky. Obsahují „kondenzované“ know-how s podrobnými postupy, jak konfigurovat např. nameserver, Sambu nebo síťové tiskárny. Uživatelská příručka obsahuje užitečné triky pro často používané programy, jako je GIMP, OpenOffice.org nebo vypalovací program K3b.

Mít k dispozici rychlou a účinnou pomoc je k nezaplacení. Mnoho i zkušených uživatelů Linuxu musí trávit hodiny a dny hledáním potřebných informací – zatímco uživatelům SuSE stačí při problémech s instalací a základní konfigurací systému zavolat nebo poslat e-mail.

(SuSE)