časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Ochrana před přepětím působícím na LED napájecí zdroje

Ing. Libor Machan | AKAM s.r.o. | www.mean-well.cz

Přední světový výrobce spínaných zdrojů MEAN WELL informuje o přepěťových ochranách ve své nabídce.

V  nabídce druhého největšího výrobce spínaných zdrojů na světě, MEAN WELL, je v katalogu LED napájecích zdrojů také sortiment přepěťových ochran. Tyto typy ochran často nazývané zkráceně SPD (Surge Protection Device) slouží k ochraně elektrických zařízení v místech, kde hrozí riziko přepětí. Typickým příkladem může být ochrana LED napájecích zdrojů umístěných ve venkovním prostředí na vyvýšených místech nebo prostranstvích (sloupy, střechy).

  Obr. 2. Přepěťová ochrana SPD-10S-277S
Obr. 1. Praktické použití přepěťové ochrany SPD-10S-277S, Obr. 2. Přepěťová ochrana SPD-10S-277S

Zjednodušeným principem SPD ochran je využití skupiny polovodičů, které jsou propustné pouze při zvýšeném svorkovém napětí. Při standardní hladině např. síťového napětí jsou tyto prvky téměř nevodivé. Jejich vliv na obvod začne být patrný od konstrukcí ovlivnitelných úrovní svorkových napětí. Po jejich překročení sníží vnitřní odpor, a  protože ochranný prvek je připojený paralelně k zátěži, zabrání průniku přepětí na svorky chráněné části.

O  správné funkci SPD ochrany informuje v jednoduchém případě LED indikátor na krytu.

Při přepěťové události na vedení SPD ochrana dokáže zamezit průchodu nebezpečného napětí do chráněné části. Dle parametrů vedení může v důsledku aktivace takové ochrany dojít k jejímu poškození, po němž je nutná výměna SPD prvku.

Po kladné odezvě trhu na přepěťové ochrany SPD-10/20 přítomné v  nabídce MEAN WELL od roku 2018 byla řada rozšířena o inovované typy SPD-10S (obr. 1). Na rozdíl od předchůdců mají SPD-10S téměř o polovinu menší rozměry, nižší pořizovací náklady a širší certifikaci. Jejich maximální proud je 10 kA. U SPD je výrobcem definován mj. parametr MLV (standard UL1449). MLV parametr (Measured Limiting Voltage) odpovídá maximální amplitudě napětí na svorkách SPD prvku při působení pulzního napětí normou definovaného tvaru.

Tabulka přibližuje základní rozdíly parametrů SPD ochran od MEAN WELL. Připojení do obvodu je shodné, rovněž i max. proudový pulz (SPD typ 2). Oproti SPD-10 dokáže model SPD-10S spolehlivě pracovat v širším teplotním rozsahu. Díky inovaci provedení přitom došlo k  prostorové úspoře přibližně o 45 %.Přepěťová ochrana SPD10S-277S (obr. 2) dokáže značně omezit působení negativních atmosférických jevů na prvky osvětlení a  přispět tím k jejich vyšší odolnosti i životnosti. Použití SPD je vhodné zejména u  venkovního osvětlení. Cena přepěťové ochrany je v porovnání s výměnou LED světelných zdrojů po jejich poškození výrazně nižší. Investici je vhodné zvážit z pohledu obtížného uznání záruky na funkčnost poškozených komponent, protože použití je v rozporu s výrobcem definovanými možnostmi zařízení.