časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Oceloplechové, nebo plastové rozváděče?

|

Elektro 11/2001

Ing. Vladimír Štekrt, MBA, ETZ Hensel k. s.

Oceloplechové, nebo plastové rozváděče?

Aby bylo možné zodpovědět otázku položenou v titulku, je třeba zamyslet se nad tím, jaké výhody nebo nevýhody přináší použití jednotlivých druhů rozváděčů. V následujících řádcích jsou uvedeny vlastnosti oceloplechových rozváděčů, plastových zapouzdřených rozváděčů a litinových (eventuálně hliníkových) zapouzdřených rozváděčů. Rozváděče domovní nemá smysl zmiňovat pro jejich úzce vymezený okruh použití.

Oceloplechové rozváděče
Skříňové oceloplechové rozváděče mohou být v krytí IP44 a vyšším, avšak většinou nejsou vhodné do silně korozívního nebo i jinak chemicky agresivního prostředí. Materiálem použitým na jejich konstrukci bývá ocelový plech, popř. pozinkovaný a s vrstvou práškové barvy.

S použitím oceloplechových robustních skříní lze sestavit rozváděč s rozsáhlým zapojením, s přípojnicovým systémem jmenovitého proudu do 4 000 A, popř. až do 6 000 A. Nástěnné varianty je možné využít pro menší podružné rozváděče v průmyslovém prostředí i v administrativních objektech. Po montáži již vyrobeného rozváděče nelze dodatečně rozšířit prostor pro napájení dalších vývodů, přesáhne-li jejich počet předpokládanou rezervu.

Kromě nabídky několika málo výrobců neumožňují oceloplechové rozváděče standardizovaným způsobem vyřešit jak krytí IP20 po otevření dveří, tak oddělení proudových nebo napěťových okruhů. Většinou se tyto požadavky zákazníků řeší atypickým způsobem, což bývá na úkor konstrukce rozváděče nebo přehlednosti zapojení.

Přístup do rozváděče nebo do každého jeho pole je kryt převážně jedněmi dveřmi s robustním systémem zamykání a s vložkou zámku volitelnou podle použití.

Plastové rozváděče
Plastové zapouzdřené rozváděče mohou mít krytí IP54 i vyšší. Na rozdíl od oceloplechových rozváděčů jsou pro chemickou odolnost materiálu (obvykle polykarbonát nebo polyester) vhodné do silně korozívního nebo i jinak chemicky agresivního prostředí.

Díky systému stavebnicového skládání jednotlivých rozvodnic lze sestavit rozváděč s rozsáhlým zapojením, s přípojnicovým systémem však pouze do jmenovitého proudu 1 000 A. Pochopitelně je možné sestavit malý podružný rozváděč nebo samostatnou rozvodnici. Svými vlastnostmi plastové rozváděče vyhovují použití v průmyslovém prostředí; v administrativních objektech spíše jen ve vymezených prostorech, např. pro napájení vzduchotechniky nebo výtahů. Jestliže počet dalších vývodů přesáhne předpokládanou rezervu, je možné prostor pro jejich napájení většinou dodatečně rozšířit i po montáži vyrobeného rozváděče.

Plastové zapouzdřené rozváděče snadno napomohou standardizovaným způsobem vyřešit jak krytí IP20 po otevření víka, tak oddělení proudových nebo napěťových okruhů. Naproti tomu přístup do rozváděče není kryt dveřmi, ale soustavou vík. Tato víka však lze uspokojivým způsobem zamknout nebo zaplombovat.

Litinové rozváděče
Litinové (hliníkové) zapouzdřené rozváděče mohou být v krytí IP54 nebo IP65. Není vhodné je použít do silně korozívního nebo i jinak chemicky agresivního prostředí.

Díky systému stavebnicového skládání jednotlivých rozvodnic lze sestavit rozváděč s rozsáhlým zapojením, s přípojnicovým systémem však pouze do jmenovitého proudu 630 A. Je také možné takto získat malý podružný rozváděč nebo samostatnou rozvodnici. Litinové rozváděče se svými vlastnostmi uplatní spíše v průmyslovém prostředí.

Tyto zapouzdřené rozváděče umožní standardizovaným způsobem vyřešit oddělení proudových nebo napěťových okruhů, ne však krytí IP20 po otevření víka. Přístup do rozváděče není kryt žádnými dveřmi, ale soustavou vík.

Použití rozváděčů
Na základě již zmíněných vlastností jednotlivých druhů rozváděčů lze konstatovat, že na otázku „Použít rozváděč oceloplechový, plastový, nebo litinový?“ neexistuje jednoznačná odpověď. Volba rozváděče bude vždy ovlivněna prostředím, do kterého je rozváděč určen, a charakteristikou jeho použití. Jiné požadavky musí splňovat hlavní rozváděč do rozvodny většího průmyslového podniku, administrativní budovy či skladu, jiné rozváděče do výrobní haly, rozváděče pro technologická zařízení, pro napájení vzduchotechniky nebo čerpadel atd.

Použít velké oceloplechové skříňové rozváděče bude vhodné tam, kde je jim vyhrazen speciální uzavřený prostor – rozvodny, rozvodné místnosti, kde je třeba rozvést velký instalovaný výkon, popř. ho zároveň (většinou centrálně) kompenzovat. Vyhoví především požadavkům pro hlavní rozváděče a větší podružné rozváděče. Nebude však výhodné použít je pro malé instalované výkony; zde postačí nástěnné rozváděče nebo některý z typů domovního rozváděče.

Také z hlediska vlivu prostředí na rozváděč je zapotřebí zvažovat vhodnost použití oceloplechových rozváděčů, zvláště v agresivním prostředí, ať už venkovním nebo vnitřním průmyslovém prostředí. Jako podružné průmyslové nebo technologické rozváděče bývají v mnoha případech instalovány plastové zapouzdřené rozváděče. Tam, kde jsou rozvodné systémy vystaveny stálému působení vodních par nebo dokonce stříkající vody (např. v úpravnách vody), působení par chemických sloučenin (např. přímo chemické nebo některé potravinářské výroby), není jiná možnost než použít rozváděče z odolných plastů.

Je-li řešena otázka, zda použít zapouzdřený rozváděč plastový, litinový, nebo hliníkový, pro odolný plast (polykarbonát nebo polyester) mluví menší hmotnost, chemická odolnost, příznivější cena i lepší vzhled při srovnatelných dalších technických parametrech, snad s výjimkou stupně požární odolnosti.

Rozváděče SV, SAS a Mi
Je zřejmé, že pro elektromontážní firmy, které musí plnit rozdílné požadavky na použití rozváděčů, jsou vhodní dodavatelé, kteří jsou schopni nabídnout sortiment rozváděčů v celé šíři. Mezi takové se řadí i firma Elektrotechnický závod Hensel, komanditní společnost, se sídlem v Roudnici nad Labem.

Jako nástěnné, popř. skříňové oceloplechové rozváděče s jmenovitým proudem do 250 A, nabízí rozváděče typu SV v krytí až IP54/20. V nabídce oceloplechových skříňových rozváděčů o jmenovitém proudu do 4 000 A je také typ SAS, rovněž v krytí až IP54/20.

V typech SV a SAS je použit vnitřní stavebnicový systém; tím se nabízí velká variabilita řešení podle požadavků kladených na rozváděč. Zmíněný systém, na rozdíl od jiných, zároveň umožňuje standardizovaným způsobem zajistit krytí IP20 po otevření dveří i oddělení proudových a napěťových okruhů.

V oboru zapouzdřených rozváděčů je firma známa svým plastovým zapouzdřeným systémem Mi v krytí IP65/20. Tento systém je možné využít až do hodnot jmenovitého proudu 1 000 A . Použití systému Mi přináší úsporu doby montážní práce při instalaci rozváděče, navíc přehlednost a bezpečnost při údržbě.