časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2020 vyšlo
tiskem 3. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 6. 2020. 

Téma: Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (1. část)

OBO Bettermann ve světě elektroinstalační techniky

|

číslo 4/2006

OBO Bettermann ve světě elektroinstalační techniky

Ing. Jiří Burant, OBO Bettermann Praha s. r. o.

Překotný vývoj ve světě techniky jako by dával jinou dimenzi plynutí času. Od doby, kdy slavila firma OBO Bettermann devadesáté výročí svého založení, uplynulo pět let a od doby, kdy dala světu OBO Dübel® – hmoždinku, která nepotřebuje předvrtaný otvor (ohne Bohren), více než šedesát let. Úspěchy dneška a šance zítřka tedy mají svou historii. Od kovových prvků pro světla k současné komplexní systémové nabídce však vedla dlouhá a nesnadná cesta.

Obr. 1. Tradice a image značky OBO
Obr. 2. OBO Dübel – dobová reklama
Obr. 3. Kabelové nosné systémy OBO

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Doba převratných objevů v oblasti prvků klasické elektroinstalační techniky minula a vývoj se v současnosti převážně soustřeďuje na dosažení delší životnosti a větší spolehlivosti při současném zvýšení úrovně montážního komfortu a zkrácení souvisejících montážních časů. Základní podmínkou dosažení těchto cílů je především tvůrčí invence a zkušenosti technických pracovníků, které se však neobejdou bez podpory silného technického a ekonomického zázemí. Z těchto zásad vychází i koncepce rozvoje firmy OBO Bettermann.

Flexibilní reakci na měnící se požadavky trhu zabezpečuje početný vlastní vývojový tým vrcholových techniků. Zdrojem jejich inspirace jsou bohaté osobní zkušenosti a úzká spolupráce s předními výzkumnými pracovišti několika technických vysokých škol. Toto vzájemně výhodné propojení usnadňuje přebírání nejnovějších vědeckých poznatků do běžné technické praxe a zároveň ekonomicky pomáhá výzkumným pracovištím.

Obr. 4.

Obr. 4. Podparapetní kanály OBO

Pro realizaci každého kvalitního výrobního záměru v praxi je však třeba zajistit odpovídající úroveň řízení, kvalitní technické vybavení a rozsáhlé logistické zázemí. Proto také OBO Bettermann nepřetržitě vkládá značné investice do obnovy a rozšiřování svých současných výrobních zařízení a totéž platí i o zajištění všech souvisejících podpůrných činností, včetně náročných kontrolních mechanismů. Spolehlivé pokrytí požadavků zákazníků si dnes již nelze představit také bez vynikající logistiky, využívající nejnovější informační techniku a umožňující vzájemné propojení všech více než sto dceřiných firem a zastoupení ve více než padesáti zemích světa.

Nekompromisním arbitrem kvality výrobků opouštějících brány všech výrobních závodů OBO Bettermann je nezávislé zkušební centrum BET (Blitzschutz- und EMV-Technologiezentrum), které průběžně dohlíží na výsledky práce všech výrobních i kontrolních složek.

Obr. 5.

Obr. 5. Ochrana sítě – svodiče přepětí V20-C a V25-B+C

Postupná globalizace trhu však vyžaduje také vytváření strategických akvizic jiných kvalitních firem z oboru. Tato skutečnost byla také hlavním důvodem, proč firma OBO Bettermann převzala v roce 2005 společnost Dahl Kanal, předního německého výrobce instalačních a rozváděčových kanálů. Na počátku letošního roku z téhož důvodu převzala i divizi elektroinstalačních materiálů firmy Ackermann, dosud patřící společnosti Honeywell.

Výsledkem snahy o neustálé rozšiřování výrobních kapacit s využitím postupného sjednocování evropského hospodářského prostoru je nedávné otevření zcela nového závodu v Maďarsku.

S cílem komplexně plnit náročné požadavky na infrastrukturu moderních staveb zahájila firma OBO Bettermann v roce 2004 úzkou spolupráci s renomovaným dodavatelem prvků pro datové a komunikační systémy, společností Reichle & De-Massari.

Obr. 6. Systémově provázaná řešení OBO; VBS – spojovací a upevňovací systémy, TBS – systémy ochrany před tranzientními jevy a blesky, KTS – kabelové nosné systémy, BSS – systémy protipožární ochrany, LFS – systémy ukládání vedení, UFS – podlahové systémy, EGS – systémy instalačních přístrojů
Obr. 6.

Správnost těchto vývojových trendů vždy samozřejmě hodnotí zákazník. Za výraz jeho spokojenosti se službami firmy OBO Bettermann Praha s. r. o. lze považovat skutečnost, že materiál se značkou OBO byl vybrán pro šest z deseti největších zahraničních investic do roku 2005 v České republice. K této okolnosti podstatnou měrou přispěl rozsah poskytovaných bezplatných technických služeb zákazníkům. Patří mezi ně i zpracování klíčových částí zákaznických projektů v programu AutoCAD nebo možnost zajištění speciálních služeb, jako seismické výpočty apod.

Další informace o více než třiceti tisících položkách sortimentu se značkou OBO rádi podají pracovníci firmy na adrese:

OBO BETTERMANN Praha s. r. o.
Modletice 81
P. O. Box 96
251 01 Říčany u Prahy
tel.: 323 610 111
fax: 323 610 120
http://www.obo.cz

Společnost OBO Bettermann zve všechny zájemce k návštěvě firemní expozice na veletrhu Amper 2006 v hale 6, stánek B8 v době od 4. do 7. dubna.