časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

OBO Bettermann – pojem a kvalita ve světě elektroinstalací

|

Elektro 1/2000

OBO Bettermann – pojem a kvalita ve světě elektroinstalací

Od počátku prvního desetiletí tohoto století je systematicky vyráběna, rozvíjena a šířena produkce současné německé podnikatelské skupiny OBO Bettermann.

Původ firmy je spojen se jménem Franze Bettermanna, jehož kovozpracující firma začala v roce 1911 vyrábět příslušenství pro domácí výrobce osvětlení. Franz Bettermann průběžně rozšiřoval firmu a o devět let později jeho lisovna dala na trh první upevňovací materiál pro elektroinstalace a sanitu, materiál pro hromosvody. Třicátá léta, poznamenaná nejen krizí, ale i rozvojem technologií a materiálů, byla ve znamení nástupu plastů i u této firmy. V roce 1932 firma nabízela již 3 700 produktů, měla 235 pracovníků a rozvíjela síť obchodních zastoupení.

V roce 1944 byly výrobny totálně zničeny, nicméně již následující rok se výroba znovu rozjela.

Se značkou OBO jako klasickým výrobcem v elektroinstalacním odvětví se veřejnost poprvé setkala v roce 1952. OBO stojí za vynálezem rozpěrné kovové hmoždinky s předmontážním dílem (Ohne BOhren). K témuž roku se vztahuje i první prezentace firmy na mimoevropském veletrhu.

Firma se v dalších letech rozvíjela, rozšiřovala výrobní program o válcované profily, speciální dráty a postupně o další položky, jako např. nosné kovové kabelové systémy. Také její obchodní aktivity jsou v souladu s aktivitami výrobními. Současnou obchodní filozofii přibližuje slogan „Ptáte se, kde nás najdete? Raději se zeptejte, kde nás nenajdete!“ a respektování zásady vyslovené velkým německým vynálezcem a podnikatelem W. von Siemensem: neprodat za okamžitý zisk budoucnost.

Firma rozšířila síť zastoupení v Německu a v roce 1986 založila první zahraniční dceřinou společnost ve Švýcarsku. Současná česká dceřiná společnost působí na českém trhu od roku 1994, počínaje rokem 1999 ve vlastním objektu nedaleko výjezdu 11 z dálnice D 1.

Mateřská společnost se sídlem v Menden (nedaleko Dortmundu) má jedenáct dceřiných společností (Evropa, Velká Británie, Spojené státy) a 48 zastoupení ve 35 dalších státech světa. Rodinný podnik je ve třetí generaci veden jediným vlastníkem Ulrichem L. Bettermannem.

Firma je držitelem evropského certifikátu jakosti DIN ISO 9001, který zahrnuje všechny podnikatelské oblasti OBO od nákupu, přes řízení designu, logistiku, poskytování školení, dokumentaci až po realizaci odbytu. Řídicí model je založen na osvědčeném principu výrobce – distributor – prodejce. Distributorem jsou dceřiné společnosti, prodejcem velkoobchody s elektroinstalačním materiálem.

Zcela výjimečně je materiál dodáván distributorem přímo montážním firmám, což se týká pouze rozsáhlých projektů vyžadujících konzultace a spolupráci specialistů OBO Bettermann.

OBO Bettermann Praha s. r. o. pro zákazníky zajišťuje nejen dodávky zboží, ale také školení jejich pracovníků ve vlastním školicím centru, konzultace k rozsahu nabízeného základního sortimentu, konzultace k rozsáhlým zakázkám apod.

Obdobně jako prodejci jsou oslovováni projektanti a projektové organizace. Školení, zasílání katalogů, konzultace jsou cesty, jak je seznamovat s nabídkou a novinkami produkce OBO.

Konstatování, že podnikatelská skupina Bettermann patří k největším světovým výrobcům elektroinstalačních materiálů, je podloženo skutečností nabídky přibližně 40 000 položek v navzájem funkčně či uživatelsky provázaných skupinách a podskupinách.

Z pohledu běžné praxe lze materiál, který potřebuje elektroinstalatér ke své práci či projektant ke zpracování náročného projektu, nalézt v drtivé většině v nabídce OBO. Nabídka pokryje téměř vše potřebné pro realizaci elektrických rozvodů, kancelářemi různého standardu počínaje, přes malé a střední provozovny a velkými průmyslovými komplexy konče. Předností a rysem produktů OBO Bettermann je vysoká míra jejich instrumentální hodnoty, daná rozsahem vlastností, které definují flexibilitu instalovaných systémů a jejich racionální montáž při současném zachování příznivé ceny. A to nejen při jejich instalaci, ale především při případném rozšiřování již instalovaných a provozovaných systémů.

Klasické elektroinstalační materiály jsou v produkci OBO Bettermann rozděleny do tří základních skupin:

Systémy ukládání vedení,
určené buď pro povrchovou montáž (zeď, strop), k zalití do betonové mazaniny, nebo pro uložení do dutých či dvojitých podlah.

Do této skupiny patří:

 • nástěnné, stropní a soklové kanály z plastu, včetně tvarových prvků,
 • kovové kabelové kanály,
 • podparapetní kanály z plastu, oceli či hliníku,
 • parapetní obložení k estetickému dotváření interiérů s podparapetními kanály,
 • kanály pro ukládání propojovacích vodičů v rozváděčích,
 • kanály – nosníky svítidel, multifunkční systém umožňující kromě osvětlení rozvod elektřiny či jiných médií,
 • podlahové instalační systémy UK, DB a HB.

Nosné kovové kabelové systémy
představují především

 • kabelové žlaby a mřížové kabelové žlaby v řadě rozměrů, provedení, druhu povrchové úpravy, včetně tvarových a nosných prvků,
 • kabelové žebříky, včetně tvarových a nosných prvků,
 • stoupací žebříky v lehkém, středním či těžkém provedení,
 • přístrojové konstrukce.

Spojovací a upevňovací materiál,
jakási „elektroinstalační bižuterie“ nezbytná pro elektroinstalační práce či pro jejich racionalizaci, bez které se žádné dílo neobejde. Sem patří hmoždinky, vázací pásky, svorkovnice, elektroinstalační krabice, průchodky, příchytky a tisíce dalších položek.

Stejně jako v případě systémů pro ukládání vedení je i zde věnována pozornost speciálním podskupinám vyrobeným z plastu, který při hoření nevyvíjí množství dýmu a škodlivé halogenidy. Jejich použití umožňuje např. nový pohled na dimenzování požárních únikových cest.

V produkci OBO Bettermann lze nalézt také materiál pro hromosvody a zemnicí systémy v provedení pozinkovaném i měděném.

Speciální nabídku tvoří systémy pro zachování funkčnosti. Pod tímto názvem se skrývá požadavek zachovat napájení elektrickou energií i při požáru zejména pro:

  nouzová a bezpečnostní osvětlení, určené zdviže a eskalátory, hasicí systémy spouštěné EPS, větrací a ventilační zařízení, řídicí a kontrolní systémy.

V občanské vybavenosti je třeba zachovat funkčnost např. v objektech a zařízeních se zvýšeným ohrožením shromážděných osob, jako jsou nemocnice, hotely, výškové či obchodní domy, velkokapacitní garáže, podzemní doprava apod.

 průmyslu se to týká např. jaderných elektráren. V principu jde o nosné kabelové systémy konstrukčně řešené splnit náročné požadavky požární odolnosti. Tento systém je doplněn systémy protipožárního utěsnění kabelových průrazů.

Zajímavá je i nabídka součástí systému ochrany před přepětím. Výrobní program OBO Bettermann je v tomto oboru založen na bohatých a dlouholetých zkušenostech z vývoje, výroby a použití jednotlivých prvků ochrany v nejrůznějších podmínkách. Firma má moderní výkonnou zkušebnu a spolupracuje s předními německými vysokými technickými školami. Rozsáhlý sortiment přístrojů pro komplexní systém ochrany začíná základními ochranami, pokračuje přes jemné ochrany, ochrany datových či koaxiálních rozvodů, ochrany pro zařízení MaR a končí u ochranných a oddělovacích jiskřišť.

Samostatnou kapitolou v produkci OBO Bettermann je technika pro navařování svorníků. Svařovací přístroje s řízeným výbojem a široká paleta nabídky svorníků nacházejí uplatnění např. u výrobců rozváděčových skříní.

Je třeba připomenout i prvky pro sanitární instalace, což jsou příchytky a další materiál pro použití při topenářských či vodoinstalatérských pracích.

Výstupem marketingových aktivit výrobce je inovace nabídky a vyřazování neefektivních výrobků. Příkladem úspěšných nových produktů jsou např.

 • otevřené podlahové kanály ISO A do betonové mazaniny, jejichž využitím lze na rozdíl od položeného a zalitého systému UK v dokončeném systému ISO A kdekoliv dodatečně vytvořit nové přípojné místo, použitím speciálního připojovacího dílu je lze připojit k systému UK a při nivelaci a po jejím ukončení zůstává dno kanálu na základu budoucí podlahy,
 • odbočná krabice B9/T s krytím IP67, která splňuje tento stupeň krytí při pouhém průrazu membrány v otvoru kabelem,
 • kanál OBO Quick s příchytkou OBO Junior Quick, systém podélně otevřené trubky a speciální příchytky, kdy po vložení vedení a pootočení je možné dosáhnout napohled uzavřeného trubkového systému bez pracného protahování,
 • příchytka OBO Multi-Quick, která svým konstrukčním řešením ve čtyřech rozměrových provedeních obsáhne průměrovou řadu trubek od 15 do 37 mm.

Komplexní nabídka produkce OBO Bettermann je z pohledu logické kompatibility, návaznosti a propojenosti jednotlivých dílů důkazem invence jednoho výrobce, dané jeho historickým vývojem v příslušném odvětví, cíleně směrované na racionální montáž, vysokou užitnou hodnotu instalovaných systémů při respektování zásad estetiky produktů. Referenční list významných akcí v Německu a západní Evropě, kde byly použity produkty OBO Bettermann, obsahuje mnoho významných objektů, jako jsou dálniční či železniční tunely, letiště, jaderné elektrárny apod.

I v České republice lze v průběhu let od počátku založení zdejší dceřiné společnosti pozorovat vzrůstající zájem prodejců i projektantů o materiály z produkce OBO Bettermann.

Z realizovaných významných projektů lze zmínit např. montážní halu ve Škoda Auto Mladá Boleslav, výrobní halu KORADO Česká Třebová, kancelářské prostory Ministerstva obrany ČR, rekonstrukce a nové trasy pražského metra, některé banky, BB Centrum v Praze, Energetické centrum sklárny v Kyjově a další.

Podrobné informace o produktech OBO Bettermann – rozměry, parametry, vlastnosti a další – lze nalézt v katalozích, které jsou k dispozici u firmy a u jejích asi devadesáti obchodních partnerů, ve velkoobchodech s elektroinstalačním materiálem.

V průběhu tohoto roku budou čtenáři na stránkách tohoto časopisu podrobněji seznamováni s jednotlivými skupinami výrobků z produkce OBO Bettermann. Technické či obchodní konzultace, zaslání katalogů, školení a další lze sjednat na adrese

OBO Bettermann Praha s. r. o.
Modletice 81
P.O.Box 96
251 01 Říčany
tel.: 0204/61 01 11
fax: 0204/61 01 20
e-mail: info@obo.cz