časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

OBO Bettermann, novinky 2004

|

číslo 8-9/2004

Mezinárodní strojírenský veletrh

OBO Bettermann, novinky 2004

Ing. Jiří Burant,
OBO Bettermann Praha s. r. o.

Dubnový mezinárodní veletrh Light+Building ve Frankfurtu nad Mohanem je tradičním místem pro předvedení novinek renomovaných světových výrobců z oblasti osvětlovací techniky a prvků pro elektrické instalace budov. Nepřekvapuje tedy, že této celoevropsky významné akce k již zmíněnému účelu opět využila i firma OBO Bettermann, s jejímiž výrobky se na našem trhu zájemci setkávají již více než deset let.

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3

Představené inovace se dotkly všech částí sortimentu se značkou OBO.

VBS – spojovací a upevňovací materiál

V této části sortimentu firmy OBO je nejvýraznější novinkou komplexní nabídka instalačních krabic pod omítku a do dutých stěn (sádrokartonu, dřevotřísky, dřeva), která doplnila dosavadní sortiment krabic pro povrchovou montáž (obr. 1). Zahrnuje typové řady jednoduchých i vícemodulových krabic s možností vzájemného sesazování. V nabídce jsou též speciální krabice se vstupy kabelů ve vzduchotěsném provedení apod.

Opět byla rozšířena nabídka klasického upevňovacího materiálu – např. samosvorných kolíčkových hmoždinek, oblíbených především pro rychlou a bezproblémovou montáž.

Představen byl také nový katalog VBS, jehož česká verze se v současnosti připravuje.

TBS – systémy ochrany před tranzientními jevy a blesky

Produkty tohoto zaměření jsou inovovány zejména s ohledem na změny v pojetí vnější ochrany před bleskem (hromosvodu) podle norem IEC, EN a VDE, které se začínají používat i v České republice. Přednost je dávána systémům pro oddálené hromosvody. Opominuty však nejsou ani klasické jímací tyče, potenciálové svorkovnice nebo uzemňovací systémy.

Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6

Rozšíření nabídky je patrné i u svodičů bleskových proudů a přepětí. K dispozici jsou nyní hotové sestavy svodičů třídy B + C s celkovým svodovým proudem značně přesahujícím 100 kA (10/350 µs). Typová řada V20-C svodičů třídy C byla rozšířena o speciální provedení svodičů s nulovým klidovým proudem (obr. 2) (V20-VA).

Mezi svodiči třídy D zaujme zejména nový svodič ÜSS 45 s optickou nebo akustickou signalizací stavu, který je díky pouzdru ve tvaru poloviny modulu zásuvkového systému 45 mm ideálním ochranným prvkem pro podparapetní a podlahové rozvody.

Mnoho inovací zaznamenaly také svodiče pro slaboproudé rozvody. Využívají nyní nové výkonové varistory s vyšší strmostí. Tato úprava vede ke snížení ochranných úrovní a ke sjednocení typů pro systémy AC i DC. Za příklad zcela nové verze svodiče v této oblasti může sloužit typ FRD 24-HF (obr. 3). Při svodovém proudu 6 kA (10/350 ž 40 V. Lze jej proto použít v systémech MaR, průmyslových datových přenosech i v zařízeních PTV. Univerzálnost použití je umožněna také nezvyklým rozsahem přenosových frekvencí 0 až 80 MHz.

Obr. 7

Firma OBO Bettermann začíná dodávat i novou verzi softwaru OBO Construct TBS, jenž je určen pro návrh přepěťových ochran v sítích nn.

KTS – kabelové nosné systémy

Oblast kabelových nosných systémů (obr. 4) zaznamenala další rozšíření unifikace a zkrácení doby montáže drobných spojovacích dílů, jako jsou spojky nebo přepážky. Pro zjednodušení realizace elektrických rozvodů byly vyvinuty také nové montážní desky. Jsou určeny ke snadné fixaci instalačních krabic (obr. 5) přímo na bočnice kabelových nosných tras, včetně mřížových žlabů apod.

Podstatnou novinkou je rozšíření dosavadní nabídky oblíbených závěsů profilu tvaru „U„ o novou typovou řadu US 3 K s průřezem 30 × 50 mm a povrchovou úpravou žárovým zinkováním ponorem. Součástí tohoto systému jsou veškeré související díly, např. ochranné krytky, rozpěrky nebo spojky.

Obr. 8

Velkému zájmu se na veletrhu Light+Building těšil i firemní software OBO Construct KTS, určený pro projektování kabelových nosných systémů. Tato nadstavba AutoCAD usnadňuje vypracování projektu kabelové trasy pomocí integrovaného editoru tras, umožňuje snadněji kreslit půdorysy, automaticky generovat seznam materiálu, provádět orientační výpočty závěsných konstrukcí a plnění kabelových tras a mnoho dalších činností, to vše v několika jazykových mutacích, včetně češtiny.

I pro systémy KTS byl představen nový, graficky i logicky velmi dobře sestavený a zpracovaný katalog, jehož česká verze se připravuje.

Představené inovace se dotkly všech částí sortimentu se značkou OBO.

BSS – systémy protipožární ochrany

S kabelovými nosnými systémy OBO se zaručenou funkčností při požáru podle DIN 4102-12 je možné se v České republice setkat již v mnoha objektech. Jmenovat lze např. pražské metro nebo Arénu Sazka.

Nyní přichází OBO Bettermann s řešením dalšího problému týkajícího se požární bezpečnosti staveb. Jedná se o úložné systémy pro kabely bez nutnosti zachování funkčnosti elektrických rozvodů při požáru, ale vyžadující zachování celistvosti nosné konstrukce. Příkladem mohou být běžné kabelové trasy nad požáru odolnými podhledy v prostoru únikových cest atd.

Obr. 9

Bez zajímavosti není ani rozšíření nabídky speciálních upevňovacích součástí s testovanou požární odolností. Sem patří např. i nový stropní kovový úchyt kabelů (obr. 6).

LFS – systémy ukládání vedení

Systémy ukládání vedení prodělaly rozsáhlou modernizaci již v minulém roce, avšak i letos lze mezi nimi najít několik zajímavých novinek. Jsou to např. podparapetní a přípodlažní kanály RAPID 45 pro přímou montáž přístrojů s modulem 45 mm. Dříve byly vyráběny pouze z plastu, nyní je možné objednat je i v hliníkovém provedení (obr. 7). Pro uživatele, kteří oceňují cenu plastového provedení, ale požadují jeho kovový vzhled, jsou k dispozici plastové prvky s „hliníkovým„ nástřikem.

Zcela novou podobu v současné době dostaly soklové kanály SKL s patkovou lištou pro přípodlažní rozvody podél stěn.

Stále rostoucí obliba přístrojových systémů 45 mm, zvětšujících světlost kanálů využitelnou pro kabely, vedla k vytvoření nové řady redukčních rámečků (obr. 8). Ty umožňují instalaci modulárních přístrojů i do podparapetních kanálů s víkem 80 mm, původně určených pro standardní přístroje s rámečkem.

Obr. 10

Představeny byly rovněž novinky usnadňující instalace v podparapetních kanálech a instalačních lištách. Jmenovat lze např. vložku Bend-Radius do vodorovných oblouků kanálů RAPID 45 a kanálů WDK s hloubkou lního přípustného poloměru ohybu uložených optických kabelů.

UFS – podlahové systémy

Množství zásadních inovací lze nalézt i v oblasti podlahových systémů. Realizaci klasických vývodů podlahových systémů podstatně usnadňují a zlevňují nové přístrojové jednotky. Jejich víko a instalační krabice s přístroji je možné i po montáži jednotky do podlahy libovolně otáčet po 90°. Tak se snadněji začlení vývody do konečné podoby interiéru. Novinky zásadního významu lze najít také mezi přístrojovými jednotkami pro podlahy s vlhkou údržbou: kulaté jednotky s výsuvným těsněným tubusem atd.

Po loňské prezentaci univerzální podlahové krabice s boky z ocelové síťoviny byly nyní s tímtéž provedením boků představeny i nové otevřené kanály typu ISO-A (obr. 9).

Obr. 11

Rostoucí obliba zásuvkových systémů 45 mm se projevila i zde. Speciálně pro tyto přístroje byl vyvinut nový typ přístrojové vložky (obr. 10). Díky stupni krytí zásuvek 45 mm nepotřebuje žádné dno; tím se zvětší prostor pro kabely v krabicích podlahových rozvodů. Dodatečně montované dno se používá v podstatě pouze v případě datových rozvodů, k mechanické ochraně jemných připojovacích vodičů.

EGS – systémy instalačních přístrojů

Jedná se o zcela novou nabídku systémů se značkou OBO. Jsou v ní obsaženy instalační přístroje vyznačující se kromě dobré funkčnosti i moderním designem. Lze mezi nimi najít standardní přístrojové řady s rámečky, systém s modulem 45 mm (obr. 11) i speciální luxusní programy. Zahrnují nejrůznější kombinace spínačů, silových a datových zásuvek.

Samostatnou zmínku si zaslouží široká nabídka přístrojů pro slaboproudé rozvody. Velkým přínosem je zde spolupráce společnosti OBO Bettermann se špičkovým výrobcem z této oblasti, švýcarskou firmou Reichle&De-Massari. Komplexní sortiment OBO pro všechny oblasti technického vybavení elektroinstalací a systémy pasivních kabelových propojení pro datové a komunikační sítě firmy R&M jsou nyní vzájemně přizpůsobeny tak, že poskytují komplexní technické řešení systémů pro přenos dat i napájecích energií. Tím se velmi usnadní práce na projektech komplexních, a přitom flexibilních rozvodů.

Obr. 12

Co se týče přístrojové techniky OBO, odborníci se nevyhýbají ani posledním trendům z oblasti moderního řízení budov. V tomto případě je vyžadována nejen velká flexibilita silových a datových přípojných míst, ale také možnost centrálně řídit mnoho různých funkcí. K efektivnímu a hospodárnému automatickému řízení teploty, osvětlení, žaluzií atd. je proto mezi systémy EGS zařazen také ucelený systém tzv. inteligentního řízení budov OBO BUS (obr. 12).

Nestačí jen prodat

Představené novinky logicky navazují na dlouhodobý trend vývoje společnosti OBO Bettermann GmbH&Co. Přirozeně dotvářejí komplexnost nabídky, jež se zaměřuje především na vysokou užitnou hodnotu a racionální montáž. Jsou důkazem invence výrobce, který se oblasti elektroinstalační techniky věnuje již déle než 90 let.

Nicméně žádný, ani renomovaný výrobce nemůže zůstat jen u svých produktů. Základem koncepce mateřské firmy i její dceřiné společnosti OBO Bettermann Praha s. r. o., reprezentující značku OBO na českém trhu, je proto také trvalá nadstandardní péče o zákazníky. Sem patří např. rozsáhlá technická podpora prodeje, bezplatná školení a semináře pro projektanty i montážní pracovníky.

Opominout nelze ani nezvykle širokou nabídku podrobných katalogů a prospektů v českém jazyce, která velmi zjednodušuje orientaci ve více než 30 000 položkách sortimentu se značkou OBO.

OBO Bettermann Praha s. r. o.
Modletice 81
P. O. BOX 96
251 01 Říčany
tel.: 323 610 111
fax: 323 610 120
e-mail: info@obo.cz
http://www.obo.cz