časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo
tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Nyní nástavbové kurzy KNX také v češtině

|

Ing. Josef Kunc, ABB s. r. o., Elektro-Praga
 
Z celkového počtu ca 150 školicích center systému inteligentní elektroinstalace KNX rozmístěných po celém světě je jen patnáct z nich certifikováno také pro pořádání tzv. nástavbových kurzů. Od října letošního roku se mezi ně zařadilo také školicí centrum ABB s. r. o., Elektro-Praga, v Jablonci nad Nisou, kdy obdrželo tento status od asociace KNX v Bruselu. To určitě potěší mnoho certifikovaných partnerů KNX, kteří mají o tyto kurzy zájem.
 
Od května 2006, kdy bylo ve školicím centru ABB s. r. o., Elektro-Praga, v Jablonci nad Nisou zahájeno pořádání základních certifikačních kurzů KNX, do konce října 2009 se tam ve 35 jednotýdenních kurzech školilo celkem 217 účastníků nejen z České republiky, ale také ze Slovenska, Běloruska a Gruzie. Kurzy jsou vždy ukončeny teoretickou a praktickou zkouškou, při níž uspělo téměř 89 % účastníků, konkrétně 193 osob, z nichž většina se již aktivně zapojila do vytváření projektů a dodávek systémových instalací KNX zákazníkům. Oba tyto testy jsou organizovány a vyhodnocovány přesně podle regulí mezinárodní asociace KNX. Proto, aby účastník uspěl, musí v obou těchto testech, probíhajících v jediném dni a na jednom místě, získat vždy alespoň 50 % z možného bodového ohodnocení.
 
Během těchto základních kurzů se účastníci seznamují se základními principy systémové instalace KNX, její topologií, s konstrukčními principy přístrojů KNX a se způsobem jejich komunikace. V praktických cvičeních se potom naučí projektovat, programovat a oživovat základní funkce v systémových instalacích s využitím softwaru ETS – spínání a stmívání osvětlení a řízení provozu žaluzií, včetně centrálních funkcí. Jsou to tedy pouze základy, na nichž je nutné rozšiřovat svoje znalosti především získáváním dalších poznatků během realizací jednotlivých projektů.
 
A proč stále narůstá zájem o tato školení? Protože nejen projektanti a elektromontéři, ale také mnozí investoři si ve stále větší míře uvědomují, že bez systémové instalace nelze dosáhnout na maximum komfortu i úspor provozních nákladů. V jediné instalaci lze řídit nejen osvětlení, ale také provoz žaluzií, vytápění, klimatizace, lze spolupracovat s elektronickým systémem zabezpečení, bazénovou technologií, s audio a video zařízeními – prakticky s jakýmikoliv jinými systémy. Přitom se všechny zúčastněné funkční oblasti mohou vzájemně podporovat tak, aby jejich obsluha byla co nejjednodušší, snadno rozšiřitelná o další funkce a především, aby bylo dosaženo co největších úspor energie. To vše za někdy jen mírné zvýšení pořizovacích nákladů, často však i za nižší ceny, ve srovnání s klasickými postupy při využívání vzájemně nezávislých, úzce specializovaných a vzájemně nespolupracujících řídicích systémů.
 
Pro snadnější vniknutí do závažné problematiky systémových instalací KNX při řízení vytápění, chlazení a ventilace s vazbami na další systémy, včetně zabezpečení objektů, s aplikacemi různých logických vazeb a při společné vizualizaci byly v asociaci KNX zpracovány učební materiály určené pro použití v nástavbových kurzech. Aby školicí centrum mohlo pořádat také nástavbové kurzy, musí být připraveno nejen po odborné stránce přiměřeně vzdělanými a také certifikovanými školiteli, ale musí investovat nemalé finanční prostředky do výukových pracovišť, předepsaných přístrojů a softwarů, jejichž pomocí se na praktických příkladech demonstrují realizace možných náročných funkcí a vazeb mezi nimi.
 
Výuka v těchto nástavbových kurzech bude v Jablonci nad Nisou zahájena počátkem roku 2010. Termíny budou uvedeny na stránkách společnosti ABB s. r. o., Elektro-Praga, (viz níže), kde bude také možné přihlásit se k účasti a kde budou uvedeny podrobné podmínky. Zásadní podmínkou účasti na těchto kurzech je úspěšné absolvování základního kurzu. Znamená to, že se mohou zúčastnit pouze certifikovaní partneři KNX, tedy osoby, které již dobře ovládají programovací nástroj ETS a mají zkušenosti s používáním přístrojů KNX.
 
Stejně jako je tomu u základních kurzů, také nástavbové kurzy budou probíhat v českém jazyce a jejich účastníci obdrží potřebné školicí materiály. Probírané příklady budou prakticky prověřovány na výukových pracovištích.
 
Podle současných pravidel asociace KNX nejsou týdenní nástavbové kurzy ukončeny ani teoretickou, ani praktickou zkouškou. Do budoucna se ale uvažuje o změně, kdy součástí kompletních nástavbových kurzů budou oba typy testů, tedy teoretický i praktický test. Úspěšní absolventi potom obdrží o této skutečnosti příslušný certifikát.
 
Pro úplnější představu o náročnosti nástavbového kurzu uveďme přehled probíraných témat:
 • projektování bezpečných instalací,
 • používání vlajek u skupinových objektů,
 • vytápění,
 • integrované aplikace,
 • vzájemná komunikace,
 • spojky,
 • řízení osvětlení, včetně vytváření scén,
 • systémy zabezpečení objektů,
 • logické operace,
 • vizualizační systémy,
 • přídavné nástroje.
Další informace zájemci naleznou na webové adrese: http://www.abb-epj.cz