časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

NTM se pochlubilo připravovaným Muzeem železnice a elektrotechniky

Národní technické muzeum | www.ntm.cz

Na jediný den byl zpřístupněn areál budovaného Muzea železnice a elektrotechniky NTM. V sobotu 12. září 2020, která byla nazvána Pražským železničním dnem se mohli zájemci projít areálem připravovaného muzea v prostorách Masarykova nádraží v Praze. S otevřením muzea se počítá v objektech bývalých dílen v roce 2028.

Letošní rok odkazuje k několika výročím železniční historie. Před 175 lety přijel do Prahy první vlak a bylo otevřeno první pražské nádraží, dnešní Masarykovo. Před 170 lety byl uveden do provozu Negrelliho viadukt, který byl letos znovu zprovozněn po rozsáhlé, dva roky trvající rekonstrukci.

V prostorách budoucího muzea bylo možné se s budoucí podobou výstavního areálu seznámit na mnoha vizualizacích. Železniční část muzea bude umístěna v rekonstruovaných budovách bývalých dílen, pro Muzeum elektrotechniky vznikne úplně nová budova, situovaná směrem ke křižovatce „U Bulhara“. Sbírky předmětů z oborů elektrotechniky, výpočetní techniky a akustiky představují nejrozsáhlejší celek v rámci kolekce Národního technického muzea. Akviziční činnost se elektrotechnickým směrem orientovala dlouhodobě. Sbírky světelné techniky či elektroenergetických strojů tvořily základ sbírkové prezentace již v rámci expozic Technického muzea Království českého, umístěných od roku 1908 ve Schwarzenbergském paláci na pražských Hradčanech.

Hlavním cílem, který si plánovaná expozice elektrotechniky, informačních technologií a komunikace klade, je zapojit návštěvníka do celkového vývoje těchto oborů v historické posloupnosti. Dalším záměrem expozice bude ukázat, jak se dříve počítalo na důmyslných strojích a jak se směřovalo po staletí k moderní informační dálnici, jak byla elektřina poznávána v atmosféře a dalších svých projevech, jak se s elektřinou experimentovalo, jak se hledala její zásobárna a možnosti uložení, jak se elektřina vyráběla, jak se distribuovala, jak se odebírala, jaké politické a ekonomické souvislosti to mělo v nejrůznějších obdobích, jak se elektrotechnici připravovali na své povolání, jaké měli spolky, jak se formoval nový svět výpočetní techniky a jak ovlivnil mnohovrstevnatý elektrotechnický pokrok dnešní společnost.

Součástí prezentace 12. září 2020 bylo i předvedení moderního edukačního projektu Startin. Je zaměřený na podporu přípravy žáků ke vstupu na trh práce. Ze čtyř vzdělávacích programů pro školy, které v rámci projektu vznikají, byly prezentovány aktivity z tématu energie, konkrétně energie a železnice.

Jako statické exponáty byly vystaveny salonní vůz Františka Ferdinanda d›Este z roku 1909, salónní vůz prezidentů ČSSR z roku 1968, lokomotiva T478.1010 zvaná Bardotka z roku 1967 a lehátkový vůz s bufetovým oddílem řady BRcm z roku 1984.

Na dvou trasách vozil zájemce parní motorový vůz Komarek, vyrobený v roce 1903 v Ringhofferově vagonce na Smíchově.

[Tiskové materiály NTM.] (ilustrační foto MP)