časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nový software pro inteligentní elektroinstalaci Ego-n

Ing. Viktor Strouhal,
ABB s. r. o., Elektro-Praga
 
Inteligentní elektroinstalace Ego-n® představuje svými možnostmi ideální řešení zejména pro novostavby a rekonstrukce rodinných domů a bytů či konferenčních prostorů. Umožňuje realizovat funkce, jako např. centrální i lokální řízení osvětlení, okenních žaluzií či předokenních rolet, elektrických spotřebičů, vytápění a klimatizace, zavlažování aj., které jsou klasickou elektroinstalací jen velmi obtížně řešitelné nebo je nelze realizovat vůbec.
 
Programování, tj. oživení instalace, je koncipováno velmi jednoduše a lze ho realizovat ve dvou úrovních – Basic a Plus. V úrovni Basic je možné naprogramovat základní funkce instalace bez použití počítače, pouze pomocí tlačítek Channel a Prog na příslušných přístrojích. Tento způsob mohou elektromontéři použít u instalace s jedním řídicím modulem (až 64 systémových prvků). Je-li instalace rozsáhlejší, obsahuje více řídicích modulů nebo požadavky na logické funkce, komunikaci GSM apod., použije se úroveň Plus – nastavení za použití počítače připojeného ke komunikačnímu modulu a softwaru Ego-n Asistent.
 
Společnost ABB pro letošní rok připravila nový software Ego-n Asistent 2. Tak jako Ego-n Asistent 1, se kterým je široká obec elektromontérů a projektantů již dobře seznámena, se používá k nastavení jednotlivých vazeb a parametrizaci prvků systému. Nová verze doznala mnoha změn, které práci s programem zpříjemní a zpřehlední.
 
První změnou je uvítací okno, které umožňuje tyto operace:
  • otevření některého z naposledy otevřených projektů,
  • založení nového projektu nebo otevření libovolného projektu.
 
V dolní části okna se zobrazují informace o zvoleném projektu i s jeho popisem. Při založení nového projektu je automaticky nabídnuta možnost nastavit parametry projektu: nastavení komunikace, informace o projektu a nově Nastavení domu. Tato nová záložka umožňuje rozčlenit instalaci podle podlaží, místností, skupin a rozváděčů (obr. 1).
 
Další úpravou je rozdíl v označení správně načtených prvků Ego-n® v instalaci po připojení do instalace. Dřívější písmo zelené barvy, které bylo zvláště při úsporných režimech zobrazení notebooku málo znatelné, je nahrazeno jasně zelenou „fajfkou“ v případě úspěšného načtení a červeným křížkem v případě neúspěšného načtení prvku (obr. 2).
 
Je-li ponechána zapnutá záložka Info, zobrazí se v levé horní části okna systémový čas. Pouhým dvojklikem na systémový čas lze vyvolat okno synchronizace systémového času s časem uživatelského počítače (obr. 2).
 
Velmi důležitou a příjemnou změnou u softwaru Ego-n Asistent 2 je možnost práce off-line. Celou strukturu systému lze vytvořit či upravit v pohodlí kanceláře nebo domova bez připojení k instalaci.
 
Tlačítkem Přidat element (obr. 2) lze jednotlivé prvky vybrat, pojmenovat a umístit. Po připojení instalace se již jen přiřadí vybrané virtuální přístroje k reálně načteným přístrojům. Tato změna je velmi důležitá pro projektanty, kdy kromě projektu půdorysů a rozváděčů v programu CAD může být při požadavku ze strany investora součástí projektu i základní nastavení instalace tak, jak je to možné i u jiných, vyšších systémů instalace.
 
Užitečné změny doznala také záložka Vazby. Při kontrole vazeb mezi snímači a akčními členy nebyl v programu Ego-n Asistent 1 problém zobrazit snímače ovládající daný akční člen. Vyhledat všechny akční členy, které ovládá určitý snímač, již nebylo možné a vazby bylo nutné poměrně pracně a nepřehledně vyhledávat. Nyní stačí kliknout na nové tlačítko nad oknem se snímači, vybrat určitý snímač a Ego-n Asistent 2 zobrazí výčet akčních členů, které jsou daným snímačem
ovládány (obr. 3).
 
Nejvíce změn je v záložce Logika. V programu Ego-n Asistent 2 lze jednotlivá hradla logického modulu přehledně přiřadit do skupin, jednotlivé skupiny pojmenovat a zobrazit, včetně logického propojení hradel. Nemá-li uživatel jistotu, jak bude „zapojení“ fungovat, stačí stisknout tlačítko Simulace a vstupům jednotlivých hradel přiřadit logickou hodnotu 1 nebo 0. Ego-n Asistent 2 pak přehledně zobrazí, jaké hodnoty nabudou v tomto stavu jednotlivé výstupy (obr. 4).
 
Marně by uživatel hledal na horní liště záložky Časové funkce a GSM. Nastavení parametrů časových funkcí lze vyvolat kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Časové funkce v levém okně stromu systému. Po zvolení Nastavení je možné v nově otevřeném okně Časové funkce pojmenovat jednotlivé časové bloky a přiřadit jim parametry, stejně jako tomu bylo v Ego-n Asistent 1 (obr. 5).
 
Nastavení parametrů modulu GSM lze vyvolat kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Modul GSM v levém okně stromu systému. Po zvolení Nastavení je možné v nově otevřeném okně GSM modul zadat základní nastavení jmen a čísel mobilních telefonů, na která mají byt zasílány zprávy obsahující texty s informacemi o stavu výstupu. Zároveň lze povolit, z jakých jmen a telefonních čísel bude systém přijímat povely (obr. 6).
 
Záložka Web se používá stejně jako v programu Ego-n Asistent 1 pro nastavování dálkového ovládání elektroinstalace. V této záložce se specifikují typy místností (např. obývák, ložnice), v místnostech jednotlivé typy ovládacích a zobrazovacích virtuálních tlačítek (světlo, termostat apod.).
 
Důležitou novinkou Ego-n Asistent 2 je možnost exportovat dva dokumenty do souborů procesoru Excel. Prvním je seznam instalovaných přístrojů s jejich popisem, registračními čísly a umístěním (obr. 7), druhým je seznam jednotlivých vazeb podle výstupů v instalaci. Oba tyto dokumenty lze snadno jako soubory Excel vytisknout a přiložit k dokumentaci elektroinstalace stavby.
 
Software Ego-n Asistent 2 je k dispozici zdarma pro registrované partnery na webových stránkách ABB http://www.ego-n.cz od 1. února 2011 a jistě si mezi elektromontéry i projektanty najde mnoho příznivců. Samozřejmostí je možnost v novém programu načítat a upravovat soubory vytvořené v jeho předcházející verzi.
 
Práce s programem Ego-n Asistent 2 je, jak bylo zvykem u programu Ego-n Asistent 1, snadná a intuitivní.
 
Pro zájemce o moderní inteligentní elektroinstalaci Ego-n® je vypsáno mnoho školení na mnoha místech České republiky. Termíny školení a další informace jsou umístěny na webových stránkách http://www.ego-n.cz v sekci Podpora – Školení a semináře.
 
Obr. 1. Nastavení domu
Obr. 2. Záložka Info
Obr. 3. Vazby
Obr. 4. Simulace logických funkcí
Obr. 5. Nastavení časových funkcí
Obr. 6. Nastavení modulu GSM
Obr. 7. Seznam přístrojů s popisem