Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2019 vyšlo
tiskem 3. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; 61. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hlavní článek
Proudové chrániče – přehled a použití

Aktuality

ČEPS, a.s., v prvním pololetí vykázala zisk 2,3 mld., investovat bude do rozvoje soustavy Akciová společnost ČEPS uzavřela první polovinu roku 2019 se ziskem před zdaněním v…

ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn Společnost ČEPS dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn v ČR V413, spojujícího…

VACON® drives zajišťují maximální provozuschopnost v největších ocelárnách v České republice Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontilití v ocelárnách. Aby…

E.ON otevřel první ultrarychlou dobíjecí stanici elektromobilů v ČR. Auto dobije za deset minut Společnost E.ON otevřela ve Vystrkově u Humpolce první veřejnou ultrarychlou dobíjecí…

Společnost ABB jmenovala generálním ředitelem Björna Rosengrena Představenstvo společnosti ABB jednohlasně jmenovalo Björna Rosengrena generálním…

Studentské formule ČVUT v Praze přivezly z Mostu zlatou a stříbrnou medaili Ve dnech 13. až 17. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal mezinárodní závod…

Více aktualit

Nový software pro inteligentní elektroinstalaci Ego-n

Ing. Viktor Strouhal,
ABB s. r. o., Elektro-Praga
 
Inteligentní elektroinstalace Ego-n® představuje svými možnostmi ideální řešení zejména pro novostavby a rekonstrukce rodinných domů a bytů či konferenčních prostorů. Umožňuje realizovat funkce, jako např. centrální i lokální řízení osvětlení, okenních žaluzií či předokenních rolet, elektrických spotřebičů, vytápění a klimatizace, zavlažování aj., které jsou klasickou elektroinstalací jen velmi obtížně řešitelné nebo je nelze realizovat vůbec.
 
Programování, tj. oživení instalace, je koncipováno velmi jednoduše a lze ho realizovat ve dvou úrovních – Basic a Plus. V úrovni Basic je možné naprogramovat základní funkce instalace bez použití počítače, pouze pomocí tlačítek Channel a Prog na příslušných přístrojích. Tento způsob mohou elektromontéři použít u instalace s jedním řídicím modulem (až 64 systémových prvků). Je-li instalace rozsáhlejší, obsahuje více řídicích modulů nebo požadavky na logické funkce, komunikaci GSM apod., použije se úroveň Plus – nastavení za použití počítače připojeného ke komunikačnímu modulu a softwaru Ego-n Asistent.
 
Společnost ABB pro letošní rok připravila nový software Ego-n Asistent 2. Tak jako Ego-n Asistent 1, se kterým je široká obec elektromontérů a projektantů již dobře seznámena, se používá k nastavení jednotlivých vazeb a parametrizaci prvků systému. Nová verze doznala mnoha změn, které práci s programem zpříjemní a zpřehlední.
 
První změnou je uvítací okno, které umožňuje tyto operace:
  • otevření některého z naposledy otevřených projektů,
  • založení nového projektu nebo otevření libovolného projektu.
 
V dolní části okna se zobrazují informace o zvoleném projektu i s jeho popisem. Při založení nového projektu je automaticky nabídnuta možnost nastavit parametry projektu: nastavení komunikace, informace o projektu a nově Nastavení domu. Tato nová záložka umožňuje rozčlenit instalaci podle podlaží, místností, skupin a rozváděčů (obr. 1).
 
Další úpravou je rozdíl v označení správně načtených prvků Ego-n® v instalaci po připojení do instalace. Dřívější písmo zelené barvy, které bylo zvláště při úsporných režimech zobrazení notebooku málo znatelné, je nahrazeno jasně zelenou „fajfkou“ v případě úspěšného načtení a červeným křížkem v případě neúspěšného načtení prvku (obr. 2).
 
Je-li ponechána zapnutá záložka Info, zobrazí se v levé horní části okna systémový čas. Pouhým dvojklikem na systémový čas lze vyvolat okno synchronizace systémového času s časem uživatelského počítače (obr. 2).
 
Velmi důležitou a příjemnou změnou u softwaru Ego-n Asistent 2 je možnost práce off-line. Celou strukturu systému lze vytvořit či upravit v pohodlí kanceláře nebo domova bez připojení k instalaci.
 
Tlačítkem Přidat element (obr. 2) lze jednotlivé prvky vybrat, pojmenovat a umístit. Po připojení instalace se již jen přiřadí vybrané virtuální přístroje k reálně načteným přístrojům. Tato změna je velmi důležitá pro projektanty, kdy kromě projektu půdorysů a rozváděčů v programu CAD může být při požadavku ze strany investora součástí projektu i základní nastavení instalace tak, jak je to možné i u jiných, vyšších systémů instalace.
 
Užitečné změny doznala také záložka Vazby. Při kontrole vazeb mezi snímači a akčními členy nebyl v programu Ego-n Asistent 1 problém zobrazit snímače ovládající daný akční člen. Vyhledat všechny akční členy, které ovládá určitý snímač, již nebylo možné a vazby bylo nutné poměrně pracně a nepřehledně vyhledávat. Nyní stačí kliknout na nové tlačítko nad oknem se snímači, vybrat určitý snímač a Ego-n Asistent 2 zobrazí výčet akčních členů, které jsou daným snímačem
ovládány (obr. 3).
 
Nejvíce změn je v záložce Logika. V programu Ego-n Asistent 2 lze jednotlivá hradla logického modulu přehledně přiřadit do skupin, jednotlivé skupiny pojmenovat a zobrazit, včetně logického propojení hradel. Nemá-li uživatel jistotu, jak bude „zapojení“ fungovat, stačí stisknout tlačítko Simulace a vstupům jednotlivých hradel přiřadit logickou hodnotu 1 nebo 0. Ego-n Asistent 2 pak přehledně zobrazí, jaké hodnoty nabudou v tomto stavu jednotlivé výstupy (obr. 4).
 
Marně by uživatel hledal na horní liště záložky Časové funkce a GSM. Nastavení parametrů časových funkcí lze vyvolat kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Časové funkce v levém okně stromu systému. Po zvolení Nastavení je možné v nově otevřeném okně Časové funkce pojmenovat jednotlivé časové bloky a přiřadit jim parametry, stejně jako tomu bylo v Ego-n Asistent 1 (obr. 5).
 
Nastavení parametrů modulu GSM lze vyvolat kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Modul GSM v levém okně stromu systému. Po zvolení Nastavení je možné v nově otevřeném okně GSM modul zadat základní nastavení jmen a čísel mobilních telefonů, na která mají byt zasílány zprávy obsahující texty s informacemi o stavu výstupu. Zároveň lze povolit, z jakých jmen a telefonních čísel bude systém přijímat povely (obr. 6).
 
Záložka Web se používá stejně jako v programu Ego-n Asistent 1 pro nastavování dálkového ovládání elektroinstalace. V této záložce se specifikují typy místností (např. obývák, ložnice), v místnostech jednotlivé typy ovládacích a zobrazovacích virtuálních tlačítek (světlo, termostat apod.).
 
Důležitou novinkou Ego-n Asistent 2 je možnost exportovat dva dokumenty do souborů procesoru Excel. Prvním je seznam instalovaných přístrojů s jejich popisem, registračními čísly a umístěním (obr. 7), druhým je seznam jednotlivých vazeb podle výstupů v instalaci. Oba tyto dokumenty lze snadno jako soubory Excel vytisknout a přiložit k dokumentaci elektroinstalace stavby.
 
Software Ego-n Asistent 2 je k dispozici zdarma pro registrované partnery na webových stránkách ABB http://www.ego-n.cz od 1. února 2011 a jistě si mezi elektromontéry i projektanty najde mnoho příznivců. Samozřejmostí je možnost v novém programu načítat a upravovat soubory vytvořené v jeho předcházející verzi.
 
Práce s programem Ego-n Asistent 2 je, jak bylo zvykem u programu Ego-n Asistent 1, snadná a intuitivní.
 
Pro zájemce o moderní inteligentní elektroinstalaci Ego-n® je vypsáno mnoho školení na mnoha místech České republiky. Termíny školení a další informace jsou umístěny na webových stránkách http://www.ego-n.cz v sekci Podpora – Školení a semináře.
 
Obr. 1. Nastavení domu
Obr. 2. Záložka Info
Obr. 3. Vazby
Obr. 4. Simulace logických funkcí
Obr. 5. Nastavení časových funkcí
Obr. 6. Nastavení modulu GSM
Obr. 7. Seznam přístrojů s popisem