časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo
tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Nový katalog KTS kabelových nosných systémů OBO Bettermann

|

číslo 3/2006

Nový katalog KTS kabelových nosných systémů OBO Bettermann

Firma OBO Bettermann uvedla do distribuce novou českou verzi katalogu KTS. Oproti předchozímu vydání je v něm několik obsahových změn, vedených především snahou o poskytnutí co nejpodrobnějších informací pro návrh a realizaci kabelových nosných systémů OBO.

Obr. 1.

Kabelové nosné systémy KTS (Kabel-Trag-Systeme) vždy představovaly, představují a budou představovat komplexní výrobní program s konstrukcí orientovanou na snadnou a rychlou montáž při zachování vysoké variability uspořádání. Dodržení těchto parametrů vyžaduje velmi široký sortiment vzájemně funkčně provázaných prvků, jejichž nabídka je v novém katalogu přehledně rozdělena do devíti kapitol:

  • Lištové upevňovací systémy.
  • Kabelové žlaby z ocelového plechu.
  • Mřížové kabelové žlaby.
  • Kabelové žebříky.
  • Kabelové žebříky pro velká rozpětí podpěr.
  • Stoupací žebříky.
  • Nosníky svítidel.
  • Stavebnicové systémy pro průmysl.

Montážní systémy obsahují velké množství různých závěsů, výložníků a souvisejícího drobného upevňovacího materiálu. Novinkou je typová řada lehkých závěsů US3 s průřezem tvaru U 30 × 50 mm, která nahradila několik složitějších závěsných profilů z ocelového plechu. Svou konstrukcí vychází z oblíbených závěsných profilů US5 a US7, se kterými má také mnoho společných prvků. Tato unifikace vedla ke zjednodušení návrhu závěsných systémů OBO a snížení nákladů na jejich realizaci. Rozšířena je také nabídka výložníků pro bezšroubové upevnění mřížových kabelových žlabů atd.

Obr. 2.

Obr. 1. Trasa využívající prvky montážních a lištových systémů OBO
Obr. 2. Kabelové žlaby jako přímá součást moderního interiéru

Lištové upevňovací systémy zahrnují nejrůznější profilové lišty pro samostatnou i sdruženou montáž kabelů pomocí třmenových příchytek (Sonapek) nebo k fixaci závěsných konstrukcí na nosné konstrukce stavby. Opomenut není ani přehled souvisejících třmenových příchytek, včetně jejich přiřazení k jednotlivým typům nosných lišt. Díky tomu již není třeba získávat informace o těchto navazujících prvcích z jiných katalogů OBO, věnovaných dalším segmentům bohatého sortimentu této značky (obr. 1).

Nabídka kabelových žlabů z ocelového plechu OBO byla vždy velmi bohatá. Nový katalog zahrnuje deset rozšířených typových řad plechových žlabů s šířkou 50 až 600 mm a tloušťkou použitého plechu od 0,5 do 3 mm, které díky bočnicím výšky 35 až 160 mm pokrývají naprostou většinu všech požadavků praxe (obr. 2). Obr. 3. Příkladem mohou být typové řady DKS a IKS. Poměr děrování jejich dna více než 30 % usnadňuje ventilaci. Podle ČSN 33 2000-5-523 spadají tyto žlaby do kategorie tzv. perforovaných lávek, takže lze využít největší dovolené proudové zatížení uložených kabelů. Takto rozsáhlé děrování současně splňuje i specifické požadavky na dostatečný průtok hasicí kapaliny při použití automatického hasicího zařízení nad několikapatrovými kabelovými trasami apod.

Ke zjednodušení montáže a zvýšení standardu tras z kabelových žlabů OBO přispívá i rozšíření nabídky souvisejícího montážního příslušenství. Novinkou jsou např. přepážky montované pouhým nasunutím, tedy bez použití jakýchkoliv nástrojů, nebo podstatně rozšířený sortiment montážních desek umožňujících snadné upevnění odbočných a přístrojových krabic přímo na kabelovou trasu.

Obr. 4.

Obr. 3. Kabelové žebříky pod stropem průmyslové haly
Obr. 4. WKS a WKL – žlaby a žebříky pro velké vzdálenosti podpěr
Obr. 5. Stoupací kabelové trasy se žebříky OBO

Uvedené maximální výšky bočnic a tloušťky použitého výchozího materiálu umožňují snadno realizovat se systémy OBO také kabelové nosné konstrukce s extrémními vzdálenostmi podpěrných konstrukcí. K tomuto účelu jsou vhodné např. kabelové žlaby typové řady WKS s bočnicí 110 a 160 mm. Varianta WKS110 dovoluje zatížení až 100 kg kabelů na jeden metr délky žlabu při vzdálenosti podpěr 6 m a WKS160 až 150 kg/m při vzdálenosti podpěr 7 m. Jejich použitím lze vyloučit velký počet pomocných závěsných konstrukcí v moderních halách, což přispívá k podstatnému zkrácení doby montáže a snížení materiálových nákladů za ušetřené závěsné konstrukce.

Co se týče mřížových kabelových žlabů, je v novém katalogu KTS podstatně rozšířena nabídka jednotlivých druhů protikorozní ochrany. Tato skutečnost se velmi příznivě dotkla především evropské technické špičky patentově chráněných mřížových kabelových žlabů GR-Magic, které ke spojování jednotlivých třímetrových dílů nevyžadují žádné spojovací prvky. Obr. 5. Nyní jsou ve zmíněné typové řadě k dispozici varianty s bočnicí výšky 55 nebo 105 mm. U žlabů s bočnicí 55 mm je sortiment navíc rozšířen o dvě samostatné typové řady s pevně vestavěnou jednou nebo dvěma přepážkami. Sdružená montáž několika napěťových systémů v jednom mřížovém kabelovém žlabu tedy již nemusí znamenat zvýšení pracnosti z důvodu dodatečné instalace oddělující vodivé přepážky.

Tradičně velmi široká je nabídka kabelových žebříků (obr. 3). Začíná lehkými typy s bočnicí 45 mm z plechu 1,25 mm a končí těžkými variantami s výškou bočnice 200 mm při tloušťce plechu 2,5 mm. K dispozici jsou také inovované varianty speciálních kabelových žebříků pro velká rozpětí podpěr (obr. 4). Například typová řada WKL 200 umožňuje při vzdálenosti podpěr 10 m zatížit každý metr délky hmotností 160 kg a na 100 kg/m klesne přípustná zátěž teprve při vzdálenosti podpěr 12 m.

Obdobně bohatý výběr úložných konstrukcí lze najít i v kapitole věnované kabelovým žebříkům pro realizaci stoupacích tras (obr. 5).

Samostatně je třeba zmínit speciální software OBO Construct KTS pro automatizovaný návrh kabelových tras (obr. 6). Jde o nadstavbu programu AutoCAD, umožňující zásadní zkrácení celého návrhového procesu. Výstupem je půdorysné zakreslení kabelových tras a podrobná materiálová specifikace ve formátu Excel. Součástí programu je také knihovna základních prvků sortimentu KTS v podobě bloků AutoCAD.

Obr. 6.

Obr. 6. Automatizovaný návrh tras s využitím softwaru OBO Construct KTS

Oproti předchozímu vydání byla z nového katalogu KTS vyjmuta kapitola věnovaná kabelovým trasám se zachováním funkčnosti při požáru. Díky rostoucímu významu těchto aplikací je pro ně připraven k vydání samostatný český katalog s označením BSS. Jeho součástí bude i množství aplikačních příkladů, usnadňujících orientaci v této relativně nové a z hlediska běžné elektrotechnické praxe velmi specifické oblasti.

Kabelové nosné systémy KTS se značkou OBO jsou již několik desetiletí synonymem kvality, spolehlivosti a technického pokroku. Získat a udržet si tuto pověst znamená věnovat neustálou pozornost vývoji nových výrobků, i investovat do něj i nemalé prostředky a rovněž nepřetržitě sledovat trendy v této i navazujících oblastech. Odměnou je spokojenost zákazníků a bezproblémové splnění všech požadavků příslušných předpisů. Nový katalog OBO – KTS je důkazem správnosti tohoto přístupu.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:

OBO BETTERMANN Praha s. r. o.
Modletice 81
P. O. Box 96
251 01 Říčany u Prahy
tel.: 323 610 111
fax: 323 610 120
http://www.obo.cz