Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo
tiskem 12. 2. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 3. 2020. 

Téma: Elektrické přístroje; Internet věcí; Zdravotnická technika

Hlavní článek
Monitorování obsazenosti prostor inteligentní budovy

Aktuality

Týmy Formula Student z ČVUT budou mít premiéru na okruhu Formule 1 Yas Marina v Abú Dhabí Týmy mezinárodní soutěže Formula Student z Českého vysokého učení technického v Praze se…

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Více aktualit

Nový katalog KTS kabelových nosných systémů OBO Bettermann

číslo 3/2006

Nový katalog KTS kabelových nosných systémů OBO Bettermann

Firma OBO Bettermann uvedla do distribuce novou českou verzi katalogu KTS. Oproti předchozímu vydání je v něm několik obsahových změn, vedených především snahou o poskytnutí co nejpodrobnějších informací pro návrh a realizaci kabelových nosných systémů OBO.

Obr. 1.

Kabelové nosné systémy KTS (Kabel-Trag-Systeme) vždy představovaly, představují a budou představovat komplexní výrobní program s konstrukcí orientovanou na snadnou a rychlou montáž při zachování vysoké variability uspořádání. Dodržení těchto parametrů vyžaduje velmi široký sortiment vzájemně funkčně provázaných prvků, jejichž nabídka je v novém katalogu přehledně rozdělena do devíti kapitol:

  • Lištové upevňovací systémy.
  • Kabelové žlaby z ocelového plechu.
  • Mřížové kabelové žlaby.
  • Kabelové žebříky.
  • Kabelové žebříky pro velká rozpětí podpěr.
  • Stoupací žebříky.
  • Nosníky svítidel.
  • Stavebnicové systémy pro průmysl.

Montážní systémy obsahují velké množství různých závěsů, výložníků a souvisejícího drobného upevňovacího materiálu. Novinkou je typová řada lehkých závěsů US3 s průřezem tvaru U 30 × 50 mm, která nahradila několik složitějších závěsných profilů z ocelového plechu. Svou konstrukcí vychází z oblíbených závěsných profilů US5 a US7, se kterými má také mnoho společných prvků. Tato unifikace vedla ke zjednodušení návrhu závěsných systémů OBO a snížení nákladů na jejich realizaci. Rozšířena je také nabídka výložníků pro bezšroubové upevnění mřížových kabelových žlabů atd.

Obr. 2.

Obr. 1. Trasa využívající prvky montážních a lištových systémů OBO
Obr. 2. Kabelové žlaby jako přímá součást moderního interiéru

Lištové upevňovací systémy zahrnují nejrůznější profilové lišty pro samostatnou i sdruženou montáž kabelů pomocí třmenových příchytek (Sonapek) nebo k fixaci závěsných konstrukcí na nosné konstrukce stavby. Opomenut není ani přehled souvisejících třmenových příchytek, včetně jejich přiřazení k jednotlivým typům nosných lišt. Díky tomu již není třeba získávat informace o těchto navazujících prvcích z jiných katalogů OBO, věnovaných dalším segmentům bohatého sortimentu této značky (obr. 1).

Nabídka kabelových žlabů z ocelového plechu OBO byla vždy velmi bohatá. Nový katalog zahrnuje deset rozšířených typových řad plechových žlabů s šířkou 50 až 600 mm a tloušťkou použitého plechu od 0,5 do 3 mm, které díky bočnicím výšky 35 až 160 mm pokrývají naprostou většinu všech požadavků praxe (obr. 2). Obr. 3. Příkladem mohou být typové řady DKS a IKS. Poměr děrování jejich dna více než 30 % usnadňuje ventilaci. Podle ČSN 33 2000-5-523 spadají tyto žlaby do kategorie tzv. perforovaných lávek, takže lze využít největší dovolené proudové zatížení uložených kabelů. Takto rozsáhlé děrování současně splňuje i specifické požadavky na dostatečný průtok hasicí kapaliny při použití automatického hasicího zařízení nad několikapatrovými kabelovými trasami apod.

Ke zjednodušení montáže a zvýšení standardu tras z kabelových žlabů OBO přispívá i rozšíření nabídky souvisejícího montážního příslušenství. Novinkou jsou např. přepážky montované pouhým nasunutím, tedy bez použití jakýchkoliv nástrojů, nebo podstatně rozšířený sortiment montážních desek umožňujících snadné upevnění odbočných a přístrojových krabic přímo na kabelovou trasu.

Obr. 4.

Obr. 3. Kabelové žebříky pod stropem průmyslové haly
Obr. 4. WKS a WKL – žlaby a žebříky pro velké vzdálenosti podpěr
Obr. 5. Stoupací kabelové trasy se žebříky OBO

Uvedené maximální výšky bočnic a tloušťky použitého výchozího materiálu umožňují snadno realizovat se systémy OBO také kabelové nosné konstrukce s extrémními vzdálenostmi podpěrných konstrukcí. K tomuto účelu jsou vhodné např. kabelové žlaby typové řady WKS s bočnicí 110 a 160 mm. Varianta WKS110 dovoluje zatížení až 100 kg kabelů na jeden metr délky žlabu při vzdálenosti podpěr 6 m a WKS160 až 150 kg/m při vzdálenosti podpěr 7 m. Jejich použitím lze vyloučit velký počet pomocných závěsných konstrukcí v moderních halách, což přispívá k podstatnému zkrácení doby montáže a snížení materiálových nákladů za ušetřené závěsné konstrukce.

Co se týče mřížových kabelových žlabů, je v novém katalogu KTS podstatně rozšířena nabídka jednotlivých druhů protikorozní ochrany. Tato skutečnost se velmi příznivě dotkla především evropské technické špičky patentově chráněných mřížových kabelových žlabů GR-Magic, které ke spojování jednotlivých třímetrových dílů nevyžadují žádné spojovací prvky. Obr. 5. Nyní jsou ve zmíněné typové řadě k dispozici varianty s bočnicí výšky 55 nebo 105 mm. U žlabů s bočnicí 55 mm je sortiment navíc rozšířen o dvě samostatné typové řady s pevně vestavěnou jednou nebo dvěma přepážkami. Sdružená montáž několika napěťových systémů v jednom mřížovém kabelovém žlabu tedy již nemusí znamenat zvýšení pracnosti z důvodu dodatečné instalace oddělující vodivé přepážky.

Tradičně velmi široká je nabídka kabelových žebříků (obr. 3). Začíná lehkými typy s bočnicí 45 mm z plechu 1,25 mm a končí těžkými variantami s výškou bočnice 200 mm při tloušťce plechu 2,5 mm. K dispozici jsou také inovované varianty speciálních kabelových žebříků pro velká rozpětí podpěr (obr. 4). Například typová řada WKL 200 umožňuje při vzdálenosti podpěr 10 m zatížit každý metr délky hmotností 160 kg a na 100 kg/m klesne přípustná zátěž teprve při vzdálenosti podpěr 12 m.

Obdobně bohatý výběr úložných konstrukcí lze najít i v kapitole věnované kabelovým žebříkům pro realizaci stoupacích tras (obr. 5).

Samostatně je třeba zmínit speciální software OBO Construct KTS pro automatizovaný návrh kabelových tras (obr. 6). Jde o nadstavbu programu AutoCAD, umožňující zásadní zkrácení celého návrhového procesu. Výstupem je půdorysné zakreslení kabelových tras a podrobná materiálová specifikace ve formátu Excel. Součástí programu je také knihovna základních prvků sortimentu KTS v podobě bloků AutoCAD.

Obr. 6.

Obr. 6. Automatizovaný návrh tras s využitím softwaru OBO Construct KTS

Oproti předchozímu vydání byla z nového katalogu KTS vyjmuta kapitola věnovaná kabelovým trasám se zachováním funkčnosti při požáru. Díky rostoucímu významu těchto aplikací je pro ně připraven k vydání samostatný český katalog s označením BSS. Jeho součástí bude i množství aplikačních příkladů, usnadňujících orientaci v této relativně nové a z hlediska běžné elektrotechnické praxe velmi specifické oblasti.

Kabelové nosné systémy KTS se značkou OBO jsou již několik desetiletí synonymem kvality, spolehlivosti a technického pokroku. Získat a udržet si tuto pověst znamená věnovat neustálou pozornost vývoji nových výrobků, i investovat do něj i nemalé prostředky a rovněž nepřetržitě sledovat trendy v této i navazujících oblastech. Odměnou je spokojenost zákazníků a bezproblémové splnění všech požadavků příslušných předpisů. Nový katalog OBO – KTS je důkazem správnosti tohoto přístupu.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:

OBO BETTERMANN Praha s. r. o.
Modletice 81
P. O. Box 96
251 01 Říčany u Prahy
tel.: 323 610 111
fax: 323 610 120
http://www.obo.cz