časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nový bezdrátový elektroměr ve stavebnici Tecomat Foxtrot

Ing. Jaromír Klaban | Teco, a. s. | www.tecomat.cz

Doby, kdy čítání pulzů z fakturačního nebo podružného elektroměru bylo synonymem a často jediným způsobem pro odečet aktuální spotřeby energie objektu, patří minulosti. Bouřlivý rozvoj fotovoltaiky doplňované bateriovými uložišti, rozvoj elektromobility a automatizace směrování lokálně vyrobené energie vyžaduje měření rychlé, nezávislé na občasné výměně fakturačního elektroměru, vyžaduje měření nejen spotřeby, ale i výroby a mnoha dalších elektrických parametrů.

Cena elektrické energie je proměnná v čase a je třeba již nyní připravovat odběrní místa na online komunikaci lokální spotřeby a výroby s obchodníkem s energií, který tak bude schopen proměnou cenu energie zohlednit i pro koncového odběratele. Tecomat Foxtrot je otevřený systém, stavebnice PLC pro automatizaci nejrůznějších úloh v průmyslu, ale i v tzv. Smart House nebo Smart Grid. Je plně a bezpečně integrován do internetu a má tak onu online komunikaci zajištěnou jako nedělitelnou součást své základní výbavy, a měření elektrické energie resp. všech jejích kvalitativních parametrů uskutečňuje přes svůj rozsáhlý systém vstupů/výstupů.

Obr. 1. Nový bezdrátový třífázový elektroměr s označením R-EM-0300M-A zabírá na liště DIN tři moduly podobně jako třeba třífázový jistič. Radiový přenos probíhá v bezlicenčním pásmu 868 MHz  
Obr. 1. Nový bezdrátový třífázový elektroměr s označením R-EM-0300M-A zabírá na liště DIN tři moduly podobně jako třeba třífázový jistič. Radiový přenos probíhá v bezlicenčním pásmu 868 MHz

V loňském roce do sestavy rozšiřovacích modulů Foxtrotu přibyly dva modely elektroměrů pro vzdálený monitoring spotřeby a výroby – sběrnicový a bezdrátový. Používají se jako podružné elektroměry těsně za fakturační elektroměr, tedy tam, kde lze měřit celkový tok energie do nebo z celého objektu. Především nový bezdrátový model je zásadní novinkou a instalačním zjednodušením pro všechny integrátory. Nevyžaduje totiž pokládku kabelu až k patě objektu nebo k měřicímu sloupku na hraně pozemku. V sestavě s Foxtrotem jsou tyto elektroměry vhodné pro široké spektrum aplikací v energetice a v tzv. chytrých sítích, v automatizaci budov i jednotlivých výrobních procesů, pro vzdálený dohled nad infrastrukturou a také pro automatické řízení zátěže.

Obr. 2. Příklad zapojení nového elektroměru R-EM-0300M-A. Pro měření proudů jsou zde tři proudová trafa se standardizovaným výstupem 333 mV. Napětí se měří přímo na jednotlivých fázích. Odsud si elektroměr bere i vlastní napájení
Obr. 2. Příklad zapojení nového elektroměru R-EM-0300M-A. Pro měření proudů jsou zde tři proudová trafa se standardizovaným výstupem 333 mV. Napětí se měří přímo na jednotlivých fázích. Odsud si elektroměr bere i vlastní napájení

Nové přístroje jsou určeny pro instalaci na lištu DIN. Měří tři napětí a tři proudy a z nich pak následující parametry:
– čtyřkvadrantní měření výkonů i elektroměr podle požadavků připojovacích podmínek distribuční soustavy,
– rozšířené, přesnější a kontinuální měření harmonických fázorů (amplitudy i úhlů),
– elektroměr je napájen přímo z měřených napětí 115 až 280 V,
– tři napěťové vstupy (L1, L2, L3) umožňují přímé nebo nepřímé měření napětí v zapojení do hvězdy, jednofázovém i Aronově, kategorie měření 300 V je CAT III,
– vzorkování 6,4 kHz, kontinuální měření,
– výpočet padesáti složek harmonických napětí a proudů,
– vyhodnocení všech běžně měřených jedno a třífázových veličin jako např. výkon činný, jalový, zdánlivý, deformační a fundamentální činný a jalový, účiníky, harmonické a THD napětí a proudů,
– přístroj je navržen pro připojení proudových transformátorů s výstupem 333 mV.

Obr. 3. V nabídce Teco je i varianta pro instalační sběrnici CIB C-EM-0300M. Kromě způsobu komunikace jsou všechny parametry shodné s bezdrátovou verzí R-EM-0300M-A
Obr. 3. V nabídce Teco je i varianta pro instalační sběrnici CIB C-EM-0300M. Kromě způsobu komunikace jsou všechny parametry shodné s bezdrátovou verzí R-EM-0300M-A

Další detaily včetně všech parametrů lze nalézt na TecoWiki – novém znalostním portálu firmy Teco: wiki.tecomat.cz.

Uvedenými systémovými elektroměry upevňuje systém Foxtrot svoji pozici na trhu jako seriózního nástroje pro efektivní řešení nejen lokální fotovoltaiky, bateriových uložišť, ale i chytrých sítí včetně řízené tzv. flexibility v průmyslových objektech, budovách, lokálních distribučních sítích i území.