časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Novinky v technice GSM

|

číslo 11/2002

Inovace, technologie, projekty

Novinky v technice GSM

Průmyslová komunikační technika je jednou z hlavních oblastí aktivit firmy FCC Průmyslové systémy. Kromě komunikací po metalických či optických linkách nebo rádiem zahrnuje do této oblasti již od počátků rozvoje sítí GSM i zařízení spojená s přenosem dat v sítích mobilních operátorů. A jako každý rok, i letos uvádí v oblasti techniky GSM několik novinek.

Obr. 1.

Průmyslový modem GSM
První novinkou jsou nové průmyslové modemy GSM firmy Westermo Teleindustri. Modemy GD-01 a GD-02 (obr. 1) jsou určeny pro montáž do skříní řídicích systémů. Upevňují se na lištu DIN, mají široký rozsah napájecího stejnosměrného napětí, které je galvanicky odděleno od komunikačních napětí. Kromě rozhraní RS-232 jsou k dispozici i porty RS-422 a RS-485.

Zatímco GD-01 má standardní funkce obvyklé u modemů GSM, je GD-02 více přizpůsoben průmyslovým aplikacím i po stránce vnitřního firmwaru (základního programového vybavení počítače). Modem má hlídací obvod (watchdog), je opatřen možností dálkového nastavení s ochranou heslem nebo naopak lze vyřadit ovládání příkazy a nastavovat ho výhradně pomocí vnitřních přepínačů. Navíc je vybaven dvěma digitálními vstupy, kterými lze aktivovat odeslání zprávy SMS.

Samozřejmostí pro oba nové modemy jsou dvě frekvenční pásma 900/1 800 MHz, přenos dat, faxů, hlasu, SMS i připojení GPRS.

Nová jednotka dálkového řízení
Již téměř šest let dodává firma FCC Průmyslové systémy zařízení pro dálkovou kontrolu a ovládání prostřednictvím zpráv SMS z mobilního telefonu. Jedná se o jednoduché a levné systémy pro dohled nad neobsluhovanými technologiemi, jako jsou kotelny, vodárny, výměníky, čerpací stanice nebo malé elektrárny (v letošním roce bylo toto zařízení zcela inovováno).

Obr. 2.

Nový modul GSA-03 dostal lepší procesor, nový kryt a robustní svorky, které umožňují pohodlnější montáž. Podstatnější jsou však uživatelská zlepšení. Stejně jako jeho předchůdce, má i GSA-03 osm digitálních vstupů a výstupů, které mohou být dálkově ovládány z mobilního telefonu (obr. 2). Zprávy přiřazené vstupům i ovládací příkazy pro výstupy jsou plně textové – zapnout čerpadlo na dálku je možné odesláním textové zprávy „cerpej“, zaplavení hlídaného prostoru se projeví příjmem zprávy „zaplaveno“. Zůstala i možnost nezávislého vyslání SMS v případě splnění podmínek poplachu (aktivace/deaktivace zvolených vstupů). Zprávu o poruše lze odeslat na čtyři různá čísla nebo ji v podobě e-mailu směrovat do internetu.

Navíc byly přidány čtyři analogové vstupy, které umožňují dálkové monitorování veličin, jako je teplota, tlak, hladina. Firmware GSA-03 umí přepočíst napětí na fyzikální jednotku a odeslat textovou zprávu, např.: „teplota vody 75 °C“. Tak zvanou poplachovou SMS lze přiřadit také zvolené hladině analogové veličiny a při jejím překročení tak okamžitě získat příslušnou informaci (např. o překročení povolené teploty chladicí vody).

Modul GSA-03 rovněž umí přeposlat varování, které operátoři zasílají před vyčerpáním kreditu předplacených karet. Právě předplacené karty umožňují velmi levný provoz dálkového dohledu. Platí se pouze za odeslání zpráv o poplachu nebo za odpovědi na dotazy či za příkazy, které uživatel na jednotku pošle. V tom případě je přístup chráněn heslem, které je součástí dotazu nebo příkazu. Na SMS bez platného hesla jednotka nereaguje.

Podstatným zlepšením je nový systém řízení napájení modulu. Zkušenosti z minulých aplikací ukázaly, že jednotka hlášení havarijních stavů musí mít vlastní spolehlivý záložní zdroj. Modul GSA-03 poskytuje možnost přímo připojit bezúdržbový olověný akumulátor. Řídí jeho nabíjení a umí vyslat varovnou zprávu SMS při výpadku hlavního napájecího napětí nebo při poruše záložního zdroje (snížení napětí akumulátoru).

Obr. 3.

V ceně karty je vývojový software, pracující pod systémem Windows. Umožňuje přiřadit stavům vstupů a výstupů příslušná textová hlášení, definovat přepočet analogových veličin a nastavit potřebné komunikační parametry – PIN, číslo centra SMS a čísla pro hlášení o poplachu. Součástí vývojového softwaru je i režim přímého připojení, ve kterém se oživí, vyzkouší a nastaví celá sestava při přímém připojení k PC. Program dále zahrnuje simulátor centra SMS, kde lze v přímém připojení ověřit odezvu GSA-03 na zvolené textové zprávy, aniž by bylo nutné posílat reálné SMS.

Hlavní úlohou modulu je hlídání kritických parametrů v neobsluhovaných technologiích. Digitální vstupy jednotky se mohou připojit na kontakty poruchových relé, hladinových spínačů či jiných hlásičů havarijního stavu. Digitální výstupy mohou sloužit k základnímu dálkovému ovládání.

Typické uspořádání systému ukazuje obr. 3. Možnost zaslat o poruše zprávu SMS na několik telefonních čísel je zde využita k tomu, aby zprávu o kritické situaci jako první na svůj mobilní telefon dostal pověřený technik. Ten může reagovat během několika sekund dálkovým odpojením kritických obvodů. Další zpráva SMS je jako e-mail odeslána do centra firmy, kde je přijata a zapsána do databáze. Dispečer má kromě bezprostřední informace v podobě „alarmového“ okna na obrazovce monitoru počítače i přehled o tom, co se odehrálo v jeho nepřítomnosti. Již z této modelové aplikace je zřejmá možnost úspory provozních nákladů při snížení četnosti preventivních kontrolních návštěv objektu i možnost omezit škody bezprostředním zásahem po vzniku havárie. Kontrolu funkce technologie lze navíc spojit i s kontrolou narušení objektu.

Bližší informace o systémech využívajících sítě GSM si lze vyžádat v libovolné kanceláři firmy FCC Průmyslové systémy. Technické údaje a instalační uživatelská příručka modulu GSA-03 jsou umístěny i na internetové stránce www.fccps.cz

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: 472 774 173, fax: 472 772 115
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: 543 215 654, fax: 543 215 655
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: 266 052 098, fax: 286 890 252