Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2019 vyšlo
tiskem 3. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; 61. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hlavní článek
Proudové chrániče – přehled a použití

Aktuality

ČEPS, a.s., v prvním pololetí vykázala zisk 2,3 mld., investovat bude do rozvoje soustavy Akciová společnost ČEPS uzavřela první polovinu roku 2019 se ziskem před zdaněním v…

ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn Společnost ČEPS dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn v ČR V413, spojujícího…

VACON® drives zajišťují maximální provozuschopnost v největších ocelárnách v České republice Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontilití v ocelárnách. Aby…

E.ON otevřel první ultrarychlou dobíjecí stanici elektromobilů v ČR. Auto dobije za deset minut Společnost E.ON otevřela ve Vystrkově u Humpolce první veřejnou ultrarychlou dobíjecí…

Společnost ABB jmenovala generálním ředitelem Björna Rosengrena Představenstvo společnosti ABB jednohlasně jmenovalo Björna Rosengrena generálním…

Studentské formule ČVUT v Praze přivezly z Mostu zlatou a stříbrnou medaili Ve dnech 13. až 17. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal mezinárodní závod…

Více aktualit

Novinky v technice GSM

číslo 11/2002

Inovace, technologie, projekty

Novinky v technice GSM

Průmyslová komunikační technika je jednou z hlavních oblastí aktivit firmy FCC Průmyslové systémy. Kromě komunikací po metalických či optických linkách nebo rádiem zahrnuje do této oblasti již od počátků rozvoje sítí GSM i zařízení spojená s přenosem dat v sítích mobilních operátorů. A jako každý rok, i letos uvádí v oblasti techniky GSM několik novinek.

Obr. 1.

Průmyslový modem GSM
První novinkou jsou nové průmyslové modemy GSM firmy Westermo Teleindustri. Modemy GD-01 a GD-02 (obr. 1) jsou určeny pro montáž do skříní řídicích systémů. Upevňují se na lištu DIN, mají široký rozsah napájecího stejnosměrného napětí, které je galvanicky odděleno od komunikačních napětí. Kromě rozhraní RS-232 jsou k dispozici i porty RS-422 a RS-485.

Zatímco GD-01 má standardní funkce obvyklé u modemů GSM, je GD-02 více přizpůsoben průmyslovým aplikacím i po stránce vnitřního firmwaru (základního programového vybavení počítače). Modem má hlídací obvod (watchdog), je opatřen možností dálkového nastavení s ochranou heslem nebo naopak lze vyřadit ovládání příkazy a nastavovat ho výhradně pomocí vnitřních přepínačů. Navíc je vybaven dvěma digitálními vstupy, kterými lze aktivovat odeslání zprávy SMS.

Samozřejmostí pro oba nové modemy jsou dvě frekvenční pásma 900/1 800 MHz, přenos dat, faxů, hlasu, SMS i připojení GPRS.

Nová jednotka dálkového řízení
Již téměř šest let dodává firma FCC Průmyslové systémy zařízení pro dálkovou kontrolu a ovládání prostřednictvím zpráv SMS z mobilního telefonu. Jedná se o jednoduché a levné systémy pro dohled nad neobsluhovanými technologiemi, jako jsou kotelny, vodárny, výměníky, čerpací stanice nebo malé elektrárny (v letošním roce bylo toto zařízení zcela inovováno).

Obr. 2.

Nový modul GSA-03 dostal lepší procesor, nový kryt a robustní svorky, které umožňují pohodlnější montáž. Podstatnější jsou však uživatelská zlepšení. Stejně jako jeho předchůdce, má i GSA-03 osm digitálních vstupů a výstupů, které mohou být dálkově ovládány z mobilního telefonu (obr. 2). Zprávy přiřazené vstupům i ovládací příkazy pro výstupy jsou plně textové – zapnout čerpadlo na dálku je možné odesláním textové zprávy „cerpej“, zaplavení hlídaného prostoru se projeví příjmem zprávy „zaplaveno“. Zůstala i možnost nezávislého vyslání SMS v případě splnění podmínek poplachu (aktivace/deaktivace zvolených vstupů). Zprávu o poruše lze odeslat na čtyři různá čísla nebo ji v podobě e-mailu směrovat do internetu.

Navíc byly přidány čtyři analogové vstupy, které umožňují dálkové monitorování veličin, jako je teplota, tlak, hladina. Firmware GSA-03 umí přepočíst napětí na fyzikální jednotku a odeslat textovou zprávu, např.: „teplota vody 75 °C“. Tak zvanou poplachovou SMS lze přiřadit také zvolené hladině analogové veličiny a při jejím překročení tak okamžitě získat příslušnou informaci (např. o překročení povolené teploty chladicí vody).

Modul GSA-03 rovněž umí přeposlat varování, které operátoři zasílají před vyčerpáním kreditu předplacených karet. Právě předplacené karty umožňují velmi levný provoz dálkového dohledu. Platí se pouze za odeslání zpráv o poplachu nebo za odpovědi na dotazy či za příkazy, které uživatel na jednotku pošle. V tom případě je přístup chráněn heslem, které je součástí dotazu nebo příkazu. Na SMS bez platného hesla jednotka nereaguje.

Podstatným zlepšením je nový systém řízení napájení modulu. Zkušenosti z minulých aplikací ukázaly, že jednotka hlášení havarijních stavů musí mít vlastní spolehlivý záložní zdroj. Modul GSA-03 poskytuje možnost přímo připojit bezúdržbový olověný akumulátor. Řídí jeho nabíjení a umí vyslat varovnou zprávu SMS při výpadku hlavního napájecího napětí nebo při poruše záložního zdroje (snížení napětí akumulátoru).

Obr. 3.

V ceně karty je vývojový software, pracující pod systémem Windows. Umožňuje přiřadit stavům vstupů a výstupů příslušná textová hlášení, definovat přepočet analogových veličin a nastavit potřebné komunikační parametry – PIN, číslo centra SMS a čísla pro hlášení o poplachu. Součástí vývojového softwaru je i režim přímého připojení, ve kterém se oživí, vyzkouší a nastaví celá sestava při přímém připojení k PC. Program dále zahrnuje simulátor centra SMS, kde lze v přímém připojení ověřit odezvu GSA-03 na zvolené textové zprávy, aniž by bylo nutné posílat reálné SMS.

Hlavní úlohou modulu je hlídání kritických parametrů v neobsluhovaných technologiích. Digitální vstupy jednotky se mohou připojit na kontakty poruchových relé, hladinových spínačů či jiných hlásičů havarijního stavu. Digitální výstupy mohou sloužit k základnímu dálkovému ovládání.

Typické uspořádání systému ukazuje obr. 3. Možnost zaslat o poruše zprávu SMS na několik telefonních čísel je zde využita k tomu, aby zprávu o kritické situaci jako první na svůj mobilní telefon dostal pověřený technik. Ten může reagovat během několika sekund dálkovým odpojením kritických obvodů. Další zpráva SMS je jako e-mail odeslána do centra firmy, kde je přijata a zapsána do databáze. Dispečer má kromě bezprostřední informace v podobě „alarmového“ okna na obrazovce monitoru počítače i přehled o tom, co se odehrálo v jeho nepřítomnosti. Již z této modelové aplikace je zřejmá možnost úspory provozních nákladů při snížení četnosti preventivních kontrolních návštěv objektu i možnost omezit škody bezprostředním zásahem po vzniku havárie. Kontrolu funkce technologie lze navíc spojit i s kontrolou narušení objektu.

Bližší informace o systémech využívajících sítě GSM si lze vyžádat v libovolné kanceláři firmy FCC Průmyslové systémy. Technické údaje a instalační uživatelská příručka modulu GSA-03 jsou umístěny i na internetové stránce www.fccps.cz

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: 472 774 173, fax: 472 772 115
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: 543 215 654, fax: 543 215 655
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: 266 052 098, fax: 286 890 252