časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Novinky v přístrojové technice firmy ILLKO

|

číslo 8-9/2002

Mezinárodní strojírenský veletrh

Novinky v přístrojové technice firmy ILLKO

Ing. Ivan Dítě, ILLKO s. r. o.

Firma ILLKO, s. r. o., z Blanska během tohoto roku rozšířila nabídku přístrojů pro revizní techniky a elektromontéry. Tento článek některé z nich krátce představí.

Obr. 1.

REVEX 2051
Měřicí přístroj REVEX 2051 (obr. 1) byl poprvé představen na veletrhu Amper 2002, kde obdržel ocenění Zlatý Amper 2002. Zevrubné informace o něm přinesl časopis Elektro v letošním čtvrtém čísle. Proto jen velmi krátce. Je to přístroj určený především pro revize a kontroly elektrických spotřebičů. Je možné k němu připojit množství externích adaptérů pro měření třífázových spotřebičů, kleště pro měření procházejícího i unikajícího proudu, snímače teploty, včetně bezkontaktního infračerveného snímače, a snímač otáček. Dále lze připojit čtečku čárového kódu. Naměřené výsledky je možné ukládat do paměti, později přenést do PC a zpracovat.

VoltScanner
VoltScanner je jednoduchý přístroj (obr. 2) určený pro záznam hlavních charakteristik napětí v místech připojení odběratelů z veřejných distribučních sítí v souladu s normou ČSN EN 50160.

Nemá žádné ovládací prvky! Na předním panelu jsou pouze čtyři diody LED, informující o stavu přístroje. K nastavení parametrů, které určí, co a jak má VoltScanner zaznamenávat, se používá software pro PC ScanLink. Obr. 2. Naměřená data se analyzují v PC již zmíněným programem. Změřené údaje je možné zobrazit jak v podobě tabulky, tak grafu. Pomocí několika stisknutí tlačítek myši lze vyhodnotit, splňuje-li naměřený soubor dat požadavky normy ČSN EN 50160. Data jsou mezi PC a přístrojem přenášena přes rozhraní RS-232 s optickým oddělením.

VoltScanner umožňuje mimo síťové napětí zaznamenávat tyto události:

  • krátkodobé poklesy napětí,
  • krátkodobá zvýšení napětí,
  • přechodná přepětí,
  • přerušení napájecího napětí,
  • změny kmitočtu.

Do paměti přístroje lze uložit asi 3 500 událostí.

Klešťové multimetry BM111 a BM112
Oba miniaturní klešťové multimetry (obr. 3) vyrábí firma BRYMEN, což je producent především mnoha typů „klasických“ digitálních multimetrů – a kleště jsou skutečným multimetrem. Jen pro zajímavost: odpory měří v šesti automaticky přepínaných rozsazích do 40 MW, podobně je tomu s měřením DC a AC napětí, kapacity do 3 000 µF a kmitočtu do 100 kHz, je možné měřit i kmitočet proudu. Obr. 3. Samotný proud přístroj měří do 400 A, průměr měřeného vodiče může být až 26 mm. Oba přístroje mají mnoho dalších funkcí – relativní měření (tj. zobrazená hodnota = změřená hodnota – hodnota uložená do paměti), záznam maximální hodnoty MAX HOLD, „zmrazení“ hodnoty na displeji HOLD, test diod, test vodivého spojení atd. Oba typy klešťových multimetrů se od sebe liší tím, že BM112 měří skutečnou efektivní hodnotu TRMS střídavých veličin.

Multimetry BM201 a BM805
Z dlouhé řady multimetrů BRYMEN jsou v současné době nabízeny dva typy: přístroje BM201 a BM805.

BM201 – kromě měření běžných veličin, tj. napětí, proudů a odporů, testu diod a vodivého spojení (obr. 4a) nabízí několik dalších zajímavých možností využití. Především je to funkce EF, tedy bezkontaktní indikace elektrického pole. V horní části tohoto velmi kompaktního přístroje je vestavěna anténa. Po přiblížení např. k vodiči pod napětím je síla elektrického pole kolem něj zobrazována v podobě sloupcového grafu na displeji. Tak lze indikovat přerušení vodiče, pojistky, vypnutí vypínače atd. Rovněž lze jednopólově určit, zda je vodič pod napětím. Další zajímavostí je opticky oddělený výstup pro spojení s PC s možností přenosu měřených hodnot do PC a jejich dalšího zpracování.

Obr. 4.

BM805 – mimo běžné veličiny měří kapacitu do 3 000 µF, kmitočet do 1 MHz, umožňuje test diod a vodivého spojení (obr. 4b). Lze zaznamenat maximální hodnoty MAX HOLD, „zmrazit“ hodnotu na displeji HOLD, dále dovoluje relativní měření atd. Zajímavou funkcí je tzv. BEEP-JACK™. Dejme tomu, že uživatel potřebuje změřit napětí. Přepínač funkcí přepne do příslušné polohy, ale nevšimne si, že měřicí šňůry jsou ve zdířkách pro měření proudu. Odpor bočníku mezi svorkami pro měření proudu u multimetrů většinou bývá v řádu setin až desítek ohmů. Po připojení k napětí tedy v podstatě nastane zkrat. V nejlepším případě se pouze přeruší pojistka v přístroji nebo na jiném místě měřeného obvodu, v horším případě se „mohou dít věci“. Funkce BEEP-JACK™ v popsané situaci předem akusticky varuje, že něco není v pořádku, čímž se riziko výskytu uvedeného omylu značně snižuje.

Závěr
Tento článek zdaleka nemůže vyčerpávajícím způsobem informovat o jednotlivých přístrojích. V případě zájmu mohou čtenáři získat podrobné technické údaje všech přístrojů a informace o službách přímo u firmy ILLKO Blansko nebo na její internetové stránce www.illko.cz

ILLKO s. r. o.
Masarykova 2226
678 01 Blansko
tel./fax: 0506/41 73 55
e-mail: illko@illko.cz
http://www.illko.cz