Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2016 vyšlo tiskem
7. 12. 2016. V elektronické verzi na webu od 6. 1. 2017. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a měřicí technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Lithiové trakční akumulátory pro elektromobilitu (2. část – dokončení)

Aktuality

Svítící fasáda FEL ČVUT nabídne veřejnosti interaktivní program s názvem Creative Colours of FEL Dne 13. prosince v 16.30 hodin se v pražských Dejvicích veřejnosti představí interaktivní…

Fakulta elektrotechnická je na špici excelentního výzkumu na ČVUT Expertní panely Rady vlády pro výzkum, vývoj, inovace (RVVI) vybraly ve II. pilíři…

Švýcaři v referendu odmítli uzavřít jaderné elektrárny dříve V referendu hlasovalo 45 procent obyvatel, z toho 54,2 procent voličů řeklo návrhu na…

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá 25. 11. 2016 den otevřených dveří Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá 25. listopadu od 8.30 hodin Den otevřených…

Calliope mini – multifunkční deska Calliope mini poskytuje kreativní možnosti pro každého. A nezáleží na tom, zda jde o…

Ocenění v soutěži České hlavičky získal za elektromagnetický urychlovač student FEL ČVUT Student programu Elektronika a komunikace Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Vojtěch…

Více aktualit

Novinky v přepěťových ochranách Phoenix Contact

číslo 5/2006

Novinky v přepěťových ochranách Phoenix Contact

Ing. Edmund Pantůček, Phoenix Contact, s. r. o.

Ochrany proti přepětí stojí vždy poněkud v pozadí jakostní elektrotechnické instalace. Zajišťují dobrou činnost zařízení a bezchybný provoz systému. Jejich práce začíná až po průniku rušivých energií do zařízení. Nejen jakostní materiál a sledování kvality při výrobě, ale i průběžné měření provozních parametrů ochran proti přepětí jsou zárukou spolehlivosti celého systému.

Obr. 1.

Obr. 1. Výrobková řada TRABTECH

Výrobková řada TRABTECH (obr. 1) společnosti Phoenix Contact je i v současnosti určena především pro náročná použití v průmyslových aplikacích a všude tam, kde je hlavním požadavkem spolehlivost provozu a výkon ochranných prvků. Phoenix Contact klade jako jediný výrobce důraz na průběžnou kontrolu ochranných prvků. Proto dává přednost nejen vyjímatelným hlavicím přepěťových ochran pro obvody měření a regulace zařazené do linie PLUGTRAB, ale i řešení FLASHTRAB Compact a VALVETRAB Compact pro obvody napájení. Výkonnou pomůckou projektanta je program CLIPPROJECT s integrovanou částí návrhu přepěťových ochran, s výstupy do EPLAN i do CAD, s automatickou kontrolou logické správnosti návrhu a s výstupem do osazovacího plánu, kusovníku a objednávky pro osazovanou lištu.

PLUGTRAB (obr. 2) znamená kompletní řadu výrobků pro použití v zařízeních měření a regulace. Umožňuje ochranu strany napájení síťovým jednofázovým i třífázovým napětím i standardním stejnosměrným napětím, dále ochranu datových kanálů, informačních a polních sběrnic i ochranu vstupů a výstupů řídicího systému ve dvou-, tří- nebo čtyřvodičovém provedení s plovoucí nebo uzemněnou pracovní zemí. Specifické výrobky PLUGTRAB PT jsou určeny pro jiskrově bezpečné obvody v zónách ohrožení výbuchem 0, 1, 2. Podstatná je také úspora prostoru – jeden signál může být ochráněn při potřebě pouhých tři a půl milimetru tloušťky nosné lišty. Výrobky PLUGTRAB jsou chráněny proti přepólování i proti vzájemné záměně. Samozřejmostí je rozsáhlá plocha pro popisky.

Obr. 2. Obr. 3.

Obr. 2. PLUGTRAB – kompletní řada výrobků pro použití v zařízeních měření a regulace
Obr. 3. Ochrana proti přepětí FLASHTRAB Compact

FLASHTRAB Compact (obr. 3) je jediná ochrana proti přepětí, která kombinuje výhody vyjímatelných hlavic, pasivní indikace stavu jednotlivých prvků – tedy i jiskřišť, pasivního součtového hlášení stavu s vrcholovou jakostí výrobků. FLASHTRAB Compact je dodáván ve verzi AEC a s funkcí koordinované ochrany třídy zkoušek T1 a T2 nebo ve verzi VZ, která odpovídá požadavkům energetických společností na umístění před elektroměrem. AEC (Active Energo Control) je zkratka pro dokonalou koordinaci paralelně spojených ochran prvního a druhého stupně v jediné základně. Verze FLASHTRAB VZ je „ochuzena„ o varistorový stupeň – tím zaručuje nulový svodový proud modulem. Podle běžné klasifikace používané v našich obchodech zaručuje ochrannou úroveň B plus C. Další předností je možnost montáže pro přívod shora nebo zdola, aniž by byla omezena čitelnost modulu.

Obr. 4.

Obr. 4. Inteligentní měřicí ústředna CHECKMASTER

Další bezkonkurenční nabídkou je CHECKMASTER s vlastním řídicím počítačem a generátorem impulsního přepětí, který umožňuje měření výměnných hlavic přepěťové ochrany a protokolování skutečného stavu, včetně upozornění na výměnu v případech, kdy se přepěťová ochrana jeví ještě jako funkční, ale její parametry se již blíží mezním hodnotám nevhodným pro trvalý provoz.

CHECKMASTER (obr. 4) je inteligentní měřicí ústředna určená k dokumentaci provozního stavu výrobků Phoenix Contact. Umožňuje předvídat poruchu ochranného prvku tím, že změří jeho provozní parametry a z charakteristik spolehlivost určí jeho další použití. Při měření jsou odděleně ověřovány jednotlivé součásti a jejich parametry jsou porovnávány s etalonovými hodnotami. Právě sledování provozních hodnot prvků přepěťových ochran znamená podstatný přínos pro ochranu elektrických a elektronických obvodů před účinky impulsních přepětí, a tedy podstatné zvýšení spolehlivosti výrobních celků. Měřicí ústředna CHECKMASTER umožňuje uložit až dvě stě měření pro archivaci nebo další zpracování. Výměnné adaptéry pro měření jednotlivých typů výměnných hlavic dovolují měřit přepěťové ochrany třídy T1, T2, T3 i hlavice ochran proti impulsnímu přepětí v datových a signálových obvodech. Extrémně jednoduché ovládání v několika krocích, kombinace výstupu měření s indikací provozního stavu měřených hlavic přispívají k větší bezpečnosti a spolehlivosti elektrických zařízení.

Tabulka přednášek

Termín

Místo

9. květen

hotel U Jezírka, Masarykova 44, Liberec

10. květen

hotel Čechie, U Sluncové 618, Praha

11. květen

VUT, Kolejní 4, Brno

12. květen

hotel Flora, Krapkova 34, Olomouc

Společnost Phoenix Contact je zárukou moderních řešení a jakostní výroby také v oboru ochran proti přepětí, neboť i zde v souladu s firemním heslem Phoenix Contact – inspirující inovace přináší pravidelně novinky.

S vlastnostmi přepěťových ochran Phoenix Contact a se zásadami jejich projektování se lze seznámit na květnových přednáškách společnosti pro projektanty a specialisty (viz tabulka).

Další informace o výrobcích TRABTECH a o seminářích mohou zájemci získat na adrese:

Phoenix Contact, s. r. o.
Technická 15, 616 00 Brno
tel.: +420 542 213 401
http://www.phoenixcontact.cz