časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2021 vyšlo
tiskem 30. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 30. 7. 2021. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Technická informace o výrobku
Nová generace přepěťových ochran CITEL s integrovaným předjištěním – DACF25S
Opakovaně použitelné čisticí utěrky pro průmysl, řemesla a dokonalou čistotu

Novinky v moderních instalacích Xcomfort pro automatizaci budov

|

číslo 6/2005

Novinky v moderních instalacích Xcomfort pro automatizaci budov

Ing. Jaromír Pávek,
produktový manažer Xcomfort, Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Systém moderní elektroinstalace Xcomfort, který řídí činnost osvětlení, žaluzií, vytápění a dalších elektrických spotřebičů, dělá z domu doslova „chytrý dům“. Je vhodný pro novostavby i rekonstruované obytné budovy a malé podniky (kanceláře, hotely, nákupní centra, penziony apod.). Řadí se k systémům tzv. inteligentní elektroinstalace, která uživateli nabízí funkčnost zařízení, maximální pohodlí a bezpečnost instalace. Elektroinstalační firmě usnadňuje projektování a montáž systému.

Xcomfort – sběrnicový systém Nikobus

Sběrnicový systém Nikobus (obr. 1) pro systémové řízení budov je založen na komunikaci s využitím společné sběrnice, kroucené dvoulinky, která se používá pro předávání informací mezi jednotlivými ovládacími (senzory) a ovládanými prvky (aktory). Komunikační sběrnice je galvanicky oddělena od silového rozvodu 230 V. Oproti klasické instalaci, kde je zapojení spínačů a ovládaných spotřebičů pouze v silové části 230 V, se u systémového řízení pro ovládání používá jedna společná datová sběrnice a každý spotřebič je spínán samostatně podle instrukcí získaných ze sběrnice.

Obr. 1.

Obr. 1. Komunikační jednotky Nikobus

Základními prvky systému Nikobus jsou spínací, žaluziová a stmívací jednotka s dvanácti výstupy, nyní nově i MINI jednotky Nikobus se čtyřmi výstupy. Na straně senzorů lze k jednotkám prostřednictvím sběrnice připojit sběrnicová tlačítka, spínací hodiny, termostaty, detektory pohybu, binární vstupy, radiofrekvenční přijímač pro možnost ovládání dálkovými ovladači, soumrakové spínače, popř. sluneční a dešťovou automatiku. K jedné jednotce Nikobus může být připojeno až 256 senzorů. Na straně aktorů se k jednotkám připojují silová vedení ke spotřebičům, v případě stmívací jednotky i stmívače ovládané analogovým napětím 0/10 V, popř. elektronické stmívatelné předřadníky pro stmívání zářivek ovládané signálem 1 až 10 V, nebo digitální předřadníky DSI Tridonic (Studiosys 01) či předřadníky DALI (Studiosys 02). Novinkou je řada výkonových stmívačů se vstupem 0/10 V pro pohodlné stmívání žárovkových svítidel o výkonu 1 400 (obr. 2), 2 700 a 3 700 V·A.

Sběrnicové systémy využívají funkci tzv. sběrnicového tlačítka – jeho funkce se do systému nezavádí v samotném tlačítku, ale stanovuje se až při programování řídicích jednotek. Aktivováním sběrnicového tlačítka se přes sběrnici do řídicí jednotky vyšle povel, který obsahuje adresu sběrnicového tlačítka s příslušnou informací.

Nikobus se konfiguruje velmi jednoduše malým šroubovákem nebo z počítače, který usnadní a zpřehlední programování systému. Software Nikobus verze 2.0 pro nastavení systému v českém jazyce je distribuován zdarma. Nyní je nově umožněna i dálková komunikace se systémem i přes modem SMS-GSM (obr. 3), který je schopen pomocí zpráv SMS ovládat až deset spotřebičů. Takováto zpráva je automaticky odeslána při narušení objektu či při překročení mezních stavů.

Obr. 2. Výkonový stmívač 1 400 V·A pro zátěž R, L, C řízený stmívací jednotkou 0/10 V
Obr. 3. Modem SMS-GSM pro dálkové ovládání budovy
Obr. 4. Modul šesti binárních vstupů Nikobus pro začlenění bezpotenciálových kontaktů

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Novinkou letošního roku jsou mimo jiné i jednotky šesti binárních vstupů (obr. 4) pro začlenění detektorů pohybu, dešťových nebo povětrnostních čidel, okenních či dveřních kontaktů, elektrické zabezpečovací systémy (EZS) a elektrickou požární signalizaci (EPS) apod., popř. nových typů modulových přístrojů Nikobus s kontaktním výstupem – dvoukanálových hodin nebo senzoru intenzity. Systém Nikobus je mimořádně přizpůsobivý – instalace může být kdykoliv upravena podle měnících se požadavků uživatelů. Umožňuje v domě vytvořit komfortní a optimálně chráněné prostředí.

Xcomfort – radiofrekvenční systém

Radiofrekvenční (RF) systém Xcomfort byl vyvinut s ohledem na použití při rekonstrukcích budov a v budovách při požadavku na rychlou montáž a nutnost uložení komplikovaných kabelových rozvodů, např. pro montované domy, sruby, panelové domy a další. Je určen pro rozšíření a modernizaci již existující klasické elektroinstalace, a to bez sekání stěn. Je rovněž vhodný pro řešení problematiky domácí automatizace v novostavbách. Jedinečnost řešení spočívá zejména v kompletnosti systému, který je schopen zautomatizovat a zjednodušit ovládání domu, ať už jde o vytápění, klimatizaci, nastavení rolet či žaluzií, garážových vrat a brány nebo řízení osvětlení, včetně jeho stmívání.

Obr. 5. Snadná a rychlá montáž RF systému
Obr. 6. Přístroje pro ovládání RF systému

Obr. 5. Obr. 6.

Jednoduchost montáže a minimální požadavky na úpravu kabeláže podstatně zkracují dobu potřebnou na modernizaci elektroinstalace (obr. 5). Technika montáže umožňuje změnit klasickou elektroinstalaci na inteligentní bez přerušení používání objektu. V podstatě to znamená doplnění spínacích, stmívacích nebo roletových aktorů do již existující elektroinstalace (obr. 6).

Nabídka aktorů byla aktuálně rozšířena o spínací aktory s bezpotenciálovým kontaktem a dvoupólové provedení spínacího aktoru, roletový aktor s bezpečnostními funkcemi, kdy např. při dešti nebo silném větru se vysunou rolety či žaluzie do bezpečné polohy a zároveň se zablokují tlačítka v místnosti. Ovládání rolet tlačítkem je možné až po zlepšení povětrnostních podmínek.

Obr. 7. Rozšířená nabídka spínacích a roletových aktorů s montáží do instalační krabice
Obr. 10. Snadné programování systému pouze malým šroubovákem

Obr. 7. Obr. 10.

Využívá se montáž aktorů do instalačních krabic (obr. 7), krytů svítidel nebo přímo do koncových spotřebičů. Novinkou jsou přenosné zásuvkové adaptéry pro spínání nebo stmívání svítidel a koncových spotřebičů. Pro řízení směšovacích ventilů, výkonových stmívačů a elektronických předřadníků pro halogenové nebo zářivkové světelné zdroje jsou vhodné analogové aktory 0 až 10 V, popř. 1 až 10 V (obr. 8). Instalace systému v novostavbách je velmi výhodná, neboť umístění vypínače pro ovládání spotřebičů se řeší až po rozmístění nábytku a zařízení.

Ovládat funkce systému lze několika způsoby – místně tlačítkovými nástěnnými spínači z domu a jeho okolí s využitím ručního dálkového ovladače, tlačítky vizualizačního a řídicího sytému Home Manager nebo na dálku pomocí telefonu. Protože komunikace mezi senzory a aktory je bezdrátová, lze výhody nabízené RF systémem využít v již existující elektroinstalaci, zpravidla bez stavebních úprav, a to i postupně podle finančních možností uživatelů. Nově jsou nabízeny také soupravy (blistry) pro stmívání nebo spínání osvětlení či jiných spotřebičů za výhodné ceny ve velkoobchodech (obr. 9).

Obr. 8.

Obr. 8. Analogové aktory, výstup 0/10 V, resp. 1 až 10 V (20 mA), pro řízení směšovacích ventilů, vytápění, měničů frekvence, elektronických předřadníků apod.

Má-li uživatel na elektroinstalaci pouze standardní požadavky – dálkové ovládání osvětlení, řízení rolet, spínání libovolných spotřebičů apod., a přitom nevyžaduje např. časové funkce, světelné scény, regulaci vytápění atd., systém se nastaví pouze šroubovákem (obr. 10) v tzv. základním režimu. Pro podrobné nastavení „komfortního režimu“ z počítače se využije rozhraní RF/RS-232 a software MRF (Moeller RF), ve zmodernizované české verzi MRF verze 1.20. Tato verze rovněž nabízí „profesionální režim“ pro snadné zpracování technické dokumentace; lze ji s výhodou využít u velkých projektů s mnoha komponentami v systému. Rozsah použitelnosti systému Xcomfort je díky patentované technologii směrování (routing) téměř neomezený. Komunikace není limitována běžným dosahem rádiového přenosu, protože prvky systému Xcomfort si v případě potřeby předávají informace mezi sebou na větší vzdálenost.

Pro náročnější instalace je nutné vždy použít Home Manager. S touto centrální jednotkou lze zautomatizovat provoz domu včetně regulace vytápění v závislosti na venkovní a vnitřní teplotě, denní době, dnu v týdnu apod., při kombinaci několika zdrojů tepla (tepelné čerpadlo, sluneční kolektor, plynový kotel), a to na optimální teplotu, a s minimalizací nákladů podporující rychlé navrácení nákladů na pořízení systému. Pro dosažení spolehlivějšího zabezpečení domu je rovněž možné podle zvoleného programu automaticky simulovat přítomnost osob v bytě, např. pro vybraná svítidla.

Obr. 9. Obr. 11.

Obr. 9. Novinka – přístroje pro spínání a stmívání osvětlení (zásuvkové adaptéry a blistry)
Obr. 11. Komunikátor GSM-SMS Moeller připojený k systému Home Manager

Prostřednictvím mobilního telefonu a komunikátoru GSM-SMS TC45 Moeller (obr. 11) lze na dálku zkontrolovat stav jednotlivých zařízení, spustit vytápění či zapnout vyhřívání sauny, stáhnout rolety apod. Komunikátor je rovněž možné využít pro dálkové nastavení systému programem MMRF (Moeller Manager RF) bez přítomnosti na stavbě. Systém Home Manager dodávají a jeho parametry nastavují smluvní partneři firmy Moeller.

Podrobnější informace o výrobcích, včetně softwaru, lze nalézt na: www.Xcomfort.com

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419

Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 519 611
fax: 465 519 619
e-mail: Xcomfort@moeller-cz.com
www.moeller.cz