časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Novinky v lineárních pohonech Hoerbiger-Origa

|

číslo 6/2006

Novinky v lineárních pohonech Hoerbiger-Origa

Martin Sedlák, Fluidtechnik Bohemia, s. r. o.

Firma Hoerbiger-Origa stále rozšiřuje úspěšný výrobní program elektrických lineárních pohonů a související techniky. Mezi novými výrobky lze nalézt např. připravovanou zcela ojedinělou variantu lineárního pohonu s ozubeným řemenem a integrovaným vedením v provedení jako osový výložník, lineární vedení pro velká zatížení a systém pro inkrementální odměřování vzdálenosti.

Elektrický lineární pohon OSP-E..BV – osový výložník s ozubeným řemenem pro vertikální pohybové úlohy

Lineární pohon OSP-E..BV vychází z již ověřeného plochého profilu BHD, avšak s tím rozdílem, že pohon je upevňován za unašeč s převodovkou a břemeno je montováno na jedno z koncových vík pohybujícího se profilu (obr. 1). Jde o pohon vhodný zejména pro realizaci vertikálních zdvihových pohybů ve dvou- a víceosých pohybových systémech. Tak jako u všech dosavadních pohonů lze pouhým výběrem z obsáhlé nabídky upevňovacích prvků a příslušenství snadno splnit nejrůznější požadavky na zástavbu pohonu. Speciálně vyvinutý hliníkový profil obzvláště malé hmotnosti má velmi malý podíl na celkové pohyblivé hmotě. Díky integrovanému vedení s oběžnými kuličkovými pouzdry pohon vykazuje vynikající technické vlastnosti ohledně přípustné zátěže i statických a dynamických momentů. Profil se pohybuje s využitím pevné hnací hlavice, kterou prochází ozubený řemen (obr. 2). Připojit převodovku a motor na hnací hlavici je možné buď přes spojovací hřídel, dutou hřídel nebo čepy se spojkou.

Obr. 1.

Obr. 1. Elektrický lineární pohon OSP-E..BV pro vertikální pohybové úlohy

Pohon OSP-E..BV je velmi vhodný pro vertikální zdvihový pohyb s požadovanou velkou dynamikou. Může přenášet akční síly do 1 000 N. Modulární koncept systému Origa Plus dovoluje využít jej jako flexibilní nástavbu např. na pohon OSP-E..BHD, a nabízí tedy jednoduché uspořádání víceosého systému pro nastavování polohy břemen a manipulaci s nimi. Dodat lze popř. i provedení upravené podle přání zákazníka, které optimálně splňuje požadavky jeho specifické úlohy. Pohon OSP-E..BV bude dodáván ve velikostech 20 a 25 mm s volitelnou délkou zdvihu do 1 500 mm (tab. 1).

Souhrnně jsou pro lineární pohon OSP-E..BV charakteristické:

  • určení pro vertikální zdvihové pohyby,
  • velmi přesné nastavování polohy,
  • malá hmotnost výložníku,
  • integrované přesné vedení s pouzdry s oběhem kuliček,
  • kompatibilita s pohony pro velké zatížení OSP-E..BHD,
  • spolehlivý provoz a výborné dynamické kluzné vlastnosti,
  • převodovky a AC servomotory na střídavý proud jako součást nabídky příslušenství.

Velikost

20 mm, 25 mm

Akční síla

do 1 000 N

Rychlost

do 5 m·s–1

Zrychlení

do 20 m·s–2

Zpomalení

do 50 m·s–2

Přesnost nast. polohy

0,05 mm·m–1

Provozní teplota

–30 až +80 °C

Zdvih

až 1 500 mm

Tab. 1. Základní parametry pohonu OSP-E..BV

Lineární vedení HD pro velká zatížení

Dalším novým výrobkem v řadě systému OSP-P a OSP-E firmy Hoerbiger-Origa je masivní přesné lineární vedení typu HD pro pneumatické a elektrické pohony. Je to varianta určená pro velmi těžké provozy s požadavky na velké dynamické a statické zatížení a přesné nastavování polohy. Vyznačuje se standardním bezpístnicovým pohonem OSP-P nebo OSP-E, jenž je obklopen velmi přesným a masivním vedením Deutsche STAR se čtyřmi oběžnými pouzdry na posuvné jednotce (obr. 3). Pohony v obou variantách (pneumatický či elektrický) jsou dodávány ve velikostech 25, 32, 50 mm s možností maximálního zdvihu do 3 700 mm. Největšího klopného momentu, až 1 400 A·m, je dosahováno v ose y/z, největší zatížení je 18 000 N a největší rychlost pojezdu až 5 m·s–1. Jako příslušenství jsou vedle převodovek a servopohonu dodávány i tlumiče nárazu pro přesné vymezení zdvihu, spínače polohy či nový systém pro odměřování délky SFI-plus. Upevňovací prvky jsou stejné jako u ostatních lineárních pohonů Hoerbiger-Origa.

Obr. 2. Obr. 3.

Inkrementální systém pro odměřování délky SFI-plus

Cenově přijatelný, jednoduchý a dostatečně přesný – tak lze charakterizovat praktický odměřovací systém pro běžné polohové úlohy. Pohyby je stále častěji třeba měřit a řídit. Dodatečné náklady na doplňkový měřicí systém však často bývají omezovány na minimum. Pořídit takový měřicí systém bylo doposud nesnadné. Jeden měřicí systém je příliš přesný a pro jednoduchá použití příliš drahý. Další jsou technicky velmi složité nebo nevhodné pro měření větších délek. Naproti tomu současný měřicí systém Hoerbiger-Origa SFI-plus plní, díky snadné montáži a výhodné ceně při rozlišení od 0,1 mm (volitelně 1,0 mm), požadavky převážné většiny úloh.

Při posuzování námitky, že přesnost poskytovaná systémem Sensoflex SFI-plus je nedostatečná, se často zjistí, že není větší než nabízená nutná přesnost.

Obr. 4.

Obr. 4. Odměřovací systém SFI-plus

Systém SFI-plus je bezdotykové magnetické zařízení pro odměřování vzdálenosti (obr. 4). Má dvě základní komponenty – samolepicí magnetické měřítko a snímací hlavu s připojením na vnější řídicí systém. Snímací hlava se bezdotykově pohybuje podél magnetické pásky a mění magnetické pole kolem ní na elektrické signály pro zpracování v sériově zapojeném čítači vstupních impulsů (např. programovatelný automat, PC, digitální čítač pro inkrementální snímače). Snímací hlava nese dva snímače impulsů, fázově posunuté o 90° (elektrických), sledující magnetický pásek s rozlišením 0,4 mm a vytvářející dvoufázový měřicí signál (fáze A, B). Fázový úhel mezi signály A a B automaticky indikuje směr pohybu snímací hlavy. Magnetický pásek šíře 10 mm k nalepení na montážní plochu zbavenou prachu a mastnoty je opatřen oboustrannou lepicí páskou. Červená plastová fólie plní vedle optické funkce také funkci ochrany měřicí pásky.

Snímací hlava se na elektrický nebo pneumatický lineární pohon buď upevňuje dvěma šrouby již ve výrobním závodě, nebo může být dodána samostatně spolu s magnetickou páskou v metráži pro další různá využití při odměřování vzdálenosti.

Systém SFI-plus umožňuje odměřovat polohu na vzdálenost až 32 m. Je určen především pro translační pohyby a pracuje stejně spolehlivě na pneumatických, mechanických, elektrických i hydraulických pohonných systémech. Musí být pouze zajištěno, aby čtecí hlava mohla pojíždět po celé měřicí dráze. Systém lze použít všude tam, kde se neměří s přesností na tisíciny či setiny milimetru. Velmi dobře se uplatní např. u transportní a skladovací techniky, u podavačů k dřevařským nebo plastikářským strojům, u zkracovacích nebo pracovních stolů a na dopravnících. Poskytuje dokonalé signály o proběhnuté vzdálenosti při rychlosti pojezdu snímací hlavy až 10 m·s–1.

Fluidtechnik Bohemia, s. r. o.
Olomoucká 87
627 00 Brno
tel.: 548 426 811, 548 213 233–5
fax: 548 426 813, 548 213 238
e-mail: brno@fluidbohemia.cz
http://www.fluidbohemia.cz

(Uvedeno též v časopisu Automa č. 1/2006.)