časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Novinky v komplexním sortimentu svodičů přepětí pro montáž na lištu DIN

|

číslo 5/2003

ochrana proti přepětí, hromosvody

Novinky v komplexním sortimentu svodičů přepětí pro montáž na lištu DIN

RNDr. Jozef Dudáš, CSc., SALTEK s. r. o.

Český výrobce přepěťových ochran, společnost SALTEK, vyhověla požadavkům trhu a doplnila řadu svodičů k montáži na lištu DIN novými výrobky.

Obr. 1.

Uzavřené jiskřiště s nízkou úrovní ochrany FLP-A35-0,9 (obr. 1) 1. stupeň (B) je vhodné zejména pro dodatečnou montáž a do malých rozváděčů, kde je nedostatek místa a kde je třeba do jednoho rozváděče osadit oba 1. stupně ochrany. Svodič vyhoví i požadavkům normy PN 3300005 pro montáž před elektroměry a navíc nepotřebuje zvláštní předjištění až do jištění přívodu 125 A gL/gG. Svodič obsahuje bezvýfukové jiskřiště, nevyžaduje žádný ochranný prostor a kromě toho, na rozdíl od konkurenčních výrobků, zabírá pouze jednu modulární šířku na jeden pól. Třípólová verze potřebuje na liště DIN šířku pouhých 52 mm. Tento svodič se nejlépe uplatnil při ochraně měřicích domků produktovodů, základnových stanic GSM (Global System for Mobile) a stanic katodické ochrany. Vyhoví jako 1. stupeň ochrany nn pro všechny typy objektů až do úrovně třídy I ochrany proti blesku. Znamená to, že kombinace FLP-A35-0,9 a SLP-275 nainstalovaná do jednoho rozváděče poskytne plnohodnotnou dvoustupňovou ochranu i těm nejnáročnějším technologiím umístěným na exponovaných místech: měřicí domky produktovodů, základnové stanice GSM, vysílače apod.

Nedávno inzerované kombinované svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí třídy B + C typu FLP-B+C (obr. 2) mají na rozdíl od všech jiných typů jiskřišť nulové následné proudy, a proto ani v nejmenším nezatěžují předjištění, popř. hlavní jištění objektu. Tím, že tyto svodiče v sobě sdružují vlastnosti třídy B + C + D, jsou přímo určeny jako hlavní ochrany do rodinných domů. Zde se doplňují pouze u TV přijímačů doplňkovou ochranou v podobě adaptérů do zásuvky TV-OVERDRIVE, které kromě svodiče třídy D (3. stupeň) obsahují také ochranu pro anténní přívod, popř. svodiči typu FAX-OVERDRIVE, jež jsou určeny pro ochranu faxů a počítačů připojených na internet. Tyto svodiče chrání kromě zásuvky i telefonní linku.

Pro náročnější aplikace v řadových domcích s hromosvodem doporučujeme nový typ kombinovaného svodiče s výměnnými varistorovými moduly typu FLP-B+C VE (obr. 3), jehož třífázová kombinace svede impulsní proud až 360 kA (8/20). Kromě hlavních rozváděčů řadových domků je tento kombinovaný svodič vhodný i do podružných rozváděčů u vysokých a rozlehlých objektů. V případě, že podružný rozváděč napájí elektrické zařízení umístěné mimo budovu, např. klimatizační jednotku na střeše (obr. 4), světelný panel na fasádě, kamery a jiná zařízení umístěné v zóně bleskové ochrany ZBO 0B (v ochranném prostoru vnější hromosvodní ochrany), osadí se tento rozváděč kombinovaným svodičem FLP-B+C VE. Zajistí se tak tomuto relativně rizikovému vývodu nn z budovy dostatečná ochrana i pro případný úder blesku. Obdobně je řešen případ rozlehlého objektu – např. výrobní haly. Podružný rozváděč v hale vzdálený více než 50 m od hlavního rozváděče se osadí kombinovaným svodičem. Tento rozváděč totiž může být při přímém zásahu blesku vlivem potenciálového spádu podél haly na úplně jiném zemním (ochranném) potenciálu než hlavní rozváděč, a proto může i částečně vyrovnávat bleskový potenciál a svádět částkové bleskové proudy. To by svodič třídy C nemusel „přežít„.

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 5.

K ochraně měřicích obvodů slouží výkonové svodiče třídy C typu SLP-275 VBS, SLP-075 VBS a SLP-130 VBS se sériově zapojeným varistorem, uzavřeným jiskřištěm a s dálkovou signalizací stavu. Svodiče mají při jmenovitém napětí nulové svodové proudy, a proto vůbec neovlivňují měřený obvod. Jsou vhodné i pro ochranu běžných rozvodů nn v oblastech nadměrné bouřkové aktivity a v regionech s kolísajícím napětím sítě.

Pro 2. stupeň ochrany rozvodů TT je určen čtyřpólový speciální svodič SLP-275/3+1 se zapojením 3 + 1, tzn. tři výkonové varistory mezi fázemi a nulou a jedno uzavřené výkonové jiskřiště mezi nulou a zemí. Toto zapojení zajišťuje optimální ochranu v podružných rozváděčích TT, ale i specifickou ochranu rozvodů TN, kdy je zapotřebí minimalizovat zejména přepětí mezi fázemi a nulou – tj. takzvané příčné přepětí, které je většinou reprezentováno spínacími jevy. Proto může být toto zapojení preferováno v průmyslu a v traktech s instalovanými technologiemi administrativních budov. V zapojení svodičů 3 + 1 je zajištěn nulový klidový svodový proud proti zemi.

Obr. 4.

V mnoha případech projektanty omezovalo předjištění běžných 3. stupňů svodičů (třída D), a to 16 A. Proto společnost SALTEK vyvinula nové svodiče s předjištěním až 63 A pro jednofázové sítě (DA-275V/1+1 – obr. 5) i pro třífázové sítě (DA-275V/3+1). Zavedení těchto prvků sníží náklady na ochranu proti přepětí zejména v průmyslových instalacích. I u těchto svodičů je možná dálková signalizace stavu varistorových modulů.

Nová řada svodičů třídy D s vysokofrekvenčním odrušovacím filtrem byla doplněna vestavěným kontaktem dálkové signalizace. To zjednodušuje jejich objednávání i montáž. Svodiče s vestavěným kontaktem dálkové signalizace mají v označení na konci písmeno „S„ (např. DA-275 DF16 S). Kombinovaný svodič s odrušovacím filtrem zajistí bezpečný a bezporuchový provoz elektronických zařízení, potlačí nejenom pulsy s vysokou amplitudou až do úrovně 20 kV, ale i rušení na úrovni jednotek voltů. Výrazně se pak u takto chráněné ústředny (telefonní, elektrických zabezpečovacích systémů (EZS), elektrické požární signalizace (EPS), měření a regulace (MaR) atd.) nebo počítače omezí četnost tzv. softwarových selhání: samovolných resetů, ztráty dat, falešných poplachů apod.

Orientovat se v navrhování prvků ochran proti přepětí je v poslední době dosti složité. Společnost SALTEK proto založila Klub projektantů přepěťových ochran. Členům tohoto klubu poskytuje nadstandardní informace a technické poradenství zdarma a umožňuje jim tak bez problémů udržovat kontakt se špičkou světového trendu v ochraně proti přepětí a rušení i v oboru elektromagnetické kompatibility (EMC).

SALTEK s. r. o.
Arkalycká 1
149 00 Praha 4
tel./fax: 272 942 470
fax: 267 913 411
http://www.saltek.cz