časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Novinky v elektroinstalační a rozváděčové technice

Novinky v elektroinstalační a rozváděčové technice

Martin Andrt, Schmachtl CZ, s. r. o.

FLEXIBAR – jediný originál

Flexibar je pružná měděná sběrnice společnosti Erico, která techniku pružných sběrnic vyvinula a jako první tyto sběrnice uvedla na český trh. Flexibar se vyznačuje ohebností, která nemá na našem současném trhu, zaplaveném mnoha výrobky podobných typů od nejrůznějších asijských či evropských výrobců, srovnání. Skvělé ohebnosti Flexibaru je totiž dosaženo jedinečným výrobním postupem, který spočívá v uložení měděných lamel do izolačního profilu za studena a ve speciální směsi vinylové izolace. V důsledku toho nejsou měděné lamely sběrnice Flexibar přilepeny k teplem natavené izolaci, mohou se proti ní posouvat, a přitom nehrozí, že se izolace roztrhne. U této sběrnice ani nedochází k sevření lamel teplem roztaženou izolací. Lamely se mohou posouvat i proti sobě, což je nutná podmínka dosažení velkého a trvalého ohybu. Při ohybu sběrnice totiž vnější lamely mají větší poloměr ohybu než vnitřní. Jestliže se tyto lamely nemohou navzájem posunout, což platí pro většinu produktů podobného typu na našem trhu, je třeba vynaložit na ohyb sběrnice podstatně větší sílu, a sběrnice má tak výraznou snahu narovnat se zpátky. To omezuje oblast jejího použití a znesnadňuje její instalaci. Naproti tomu Flexibar i velkých rozměrů lze ohýbat podstatně snáz, a přitom po ohybu drží svůj tvar. Technici, kteří s popisovanou sběrnicí někdy pracovali, tento rozdíl znají, a proto s žádnou jinou pružnou sběrnicí pracovat nechtějí. Originál je totiž vždy jen jeden.

Rozvodné bloky ERICO

Součástí produktové řady Eriflex společnosti Erico je mimo jiné ucelená nabídka rozvodných bloků. Tyto bloky se dodávají v jedno-, dvou- nebo čtyřpólovém provedení. Jednotlivé typy se navzájem liší proudovou zatížitelností. Rozvodné bloky jsou vybaveny modrým průhledným snímatelným nebo odklápěcím krytem (jednopólové navíc s vedením pro šroubovák), zajišťujícím ochranu prstů při dotyku (stupeň krytí IP20). Sběrnice dvoupólových a čtyřpólových rozvodných bloků jsou vybaveny masivním přípojným bodem, který neomezuje proudovou zatížitelnost příslušné sběrnice. Jednotlivé sběrnice těchto bloků jsou navzájem odděleny izolační deskou. Všechny typy rozvodných bloků řady Eriflex umožňují instalaci snadným nacvaknutím na lištu DIN, a tím výrazně zkracují dobu potřebnou k instalaci.

Palladio – bezpečnostní pantové spínače

Velmi účelné řešení spínačů pro otočné dveře, kryty a víka nabízí italská firma Pizzato Elettrica. Její nový produkt má název Palladio a byl vytvořen na základě výsledků rozsáhlé analýzy bezpečnostních, marketingových a designových hledisek.

Samotný spínač v pouzdru z eloxovaného hliníku funguje také jako nosný. Jeho kabelový vývod v délce 1 až 10 m může volitelně směřovat ve svislé ose spínače (nahoru nebo dolů) nebo dozadu. Další možností je osazení spínače připojovacím konektorem M12. Pro kryty větších rozměrů a hmotnosti lze objednat doplňkové nosné panty (bez kontaktní jednotky) ve stejném vnějším vyhotovení. Spínač umožňuje nastavení bodu, resp. úhlu sepnutí a disponuje devíti různými kontaktními jednotkami s nuceným rozepnutím kontaktů. Stupeň krytí spínače je IP67.

Motto firmy Pizzato Elettrica – Vášeň pro kvalitu – tak dostává nový, velice elegantní rozměr.

Podpodlažní systémy – PUK

Podlahový systém složený z ocelových vodicích kanálů a rozbočovacích nebo připojovacích krabic umožňuje rozvedení všech kabelových a potrubních vedení v betonové podlaze budovy.

Pro elektroinstalační rozvody se ocelové kanály položí na vyrovnaný povrch základního betonu a upevní se ocelovými kotvami. Kanály a připojovaná místa se rozmístí přesně podle projektu budoucího pracoviště. Po uložení instalačních vedení se kanály překryjí ocelovými víky s předem připravenými otvory pro osazení rozbočovacích a přístrojových krabic. Do těchto otvorů se vloží patentovaná bednicí tělesa. Pak se podlaha zalije betonovou mazaninou a provede se přesná nivelace. Po ztvrdnutí betonu se bednicí tělesa snadno vyjmou s využitím tkanice. Položí se podlahová krytina a do připravených otvorů se usadí instalační krabice vybavené požadovanými silovými a datovými zásuvkami. Aby podlahový systém odolal zatížení od přepravních mechanismů a vlivu okolí, musí být výška betonové mazaniny alespoň 35 mm.

Výhodou tohoto postupu je ulehčení a urychlení práce při nivelaci. Odpadá pracné vyrovnávání jednotlivých instalačních krabic.

Více informací lze nalézt na adrese:
Schmachtl CZ
Vestec 185, 252 42 Jesenice u Prahy
tel.: 244 001 500
http://www.schmachtl.cz

Obr. 1. Pružná měděná sběrnice Flexibar
Obr. 2. Rozvodné bloky jsou vybaveny modrým průhledným krytem
Obr. 3. Pantový spínač Palladio
Obr. 4. Rozvodný kanál do betonové podlahy

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde