Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2017 vyšlo
tiskem 5. 9. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 9. 2017. 

Téma: 59. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně; Elektrotechnika v průmyslu

Hlavní článek
Palivové články
Renesance synchronních reluktančních motorů
Návrh aktuátoru pracujícího s magnetickým polem

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Od 1. září začne ve společnosti ČEZ fungovat nová divize Jaderná energetika Šest jaderných bloků, přes dva tisíce zaměstnanců včetně týmu, který zodpovídání za…

FOR ARCH 2017 přinese řadu zajímavých soutěží a konferencí Osmadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve…

Premiér navštívil hlavní sídlo provozovatele přenosové soustavy Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se přímo na…

Generační změna ve skupině LAPP S účinností od 1. července 2017 odstoupila Ursula Ida Lapp, spoluzakladatelka skupiny…

Více aktualit

Novinky u výkonových jističů řady NZM a PMC

číslo 3/2005

Novinky u výkonových jističů řady NZM a PMC

Ing. Karel Kašpárek,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Již několikrát jsme v časopise ELEKTRO přinesli informace o výkonových jističích NZM1, NZM2, NZM3 a NZM4, určených pro jištění proudů do 1 600 A. Zmínili jsme rovněž schopnost jističů MOELLER diagnostikovat jištěný obvod. Informace o dějích je možné vysílat a přijímat po datové sběrnici, tzn. že jističe mají schopnost komunikovat. Upozorňujeme na skutečnost, že základní termomagnetická nadproudová spoušť jističe NZM1 a volitelně u jističe NZM2 není vybavena prostředky pro komunikaci. Typovou velikost NZM2 je možné volitelně vybavit elektronickou nadproudovou vypínací spouští. Pro typové velikosti NZM3 a NZM4 je elektronická nadproudová vypínací spoušť dodávána standardně. Navržena je tak, aby získané informace předala dál do řídicího systému a ze systému byla schopna přijmout povely k vykonání určitých změn ve svém nastavení – tzn. nově parametrizovat jističe (obr. 1).

Obr. 1.

Obr. 1. Elektronická nadproudová vypínací spoušť jističe NZM3 umožňuje získané informace předávat dále do řídicího systému a ze systému je schopna přijmout povely k vykonání určitých změn ve svém nastavení

Pro potřeby jištění především domovních rozvodů byla navržena řada jističů označená PMC. Jističe jsou rozměrově shodné s jističi NZM, používají i shodné příslušenství, avšak nedosahují stejných parametrů jako jističe základní řady NZM, které jsou navrženy pro použití hlavně v průmyslu.

Rozšíření řady jističů PMC do 1 600 A a další novinky

Od počátku letošního roku je řada PMC doplněna typovou velikostí 4. Jistič PMC4 je dodáván pro čtyři hodnoty jmenovitého proudu: 800, 1 000, 1 250 a 1 600 A. Nadproudová spoušť jističe je elektronická, s možností nastavení pracovního proudu v rozsahu 0,5 až 1In. Rozsah nastavení zkratové spouště je 2× až 12× In. Doplněna bude i typová velikost NZM1/PMC1, a to pro hodnotu In 160 A. Nadproudová spoušť pro tento typ zůstává termomagnetická. Příslušenství jističů NZM/PMC bylo doplněno mechanickým blokováním ručního pohonu NZM..- XMV. Umožňuje vzájemné blokování až tří jističů, které mohou být od sebe vzdáleny maximálně 1 000 mm. Dalším rozšířením příslušenství je mechanismus pro paralelní spínání dvojice jističů. Jeho katalogové označení je NZM…-XPA.

Obr. 2.

Obr. 2. Modul DMI je možné použít jako zvláštní přenosné zařízení pro diagnostiku vybraného jističe a obvodu; kontrolní svítidla signalizující překročení stanovené velikosti pracovního proudu jsou umístěna na čele skříňky a jsou viditelná na dálku

Pro provozovatele starších jističů NZM14 je v nové nabídce sada retrofitů pro konverzi na jistič NZM4 s označením NZM4-XAS14-….

Diagnostika a software pro sběrnicové systémy

Byl vypracován nový modul rozhraní NZM-XDMI-DPV1 pro propojení diagnostického modulu NZM- XDMI612 se sběrnicí. Aby se odstranila náročná práce s přípravou a laděním softwaru, připravila firma Moeller softwarový modul PC označený FDT (Field Device Tool) pro FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager), standard V1.2, který zajišťuje snadnou integraci rámcového (framework) softwaru FDT-Navigátor.

Vyjmenované softwarové produkty zajišťují:

  • načtení přesné topologie sběrnice a přístrojů připojených na sběrnici,
  • informace on-line o stavu sběrnice a přístrojů,
  • specifické operace DTM (Device Type Manager – softwarový modul) pro uspořádání, parametrizaci a diagnostiku,
  • uložení diagnostických informací do databáze,
  • download (stáhnutí, zkopírování dat) a upload (přesouvání dat) z přístrojů nebo do přístrojů.

Diagnostika pomocí modulu DMI

Na téma diagnostiky pomocí modulu DMI (Data Management Interface) jsme poskytli čtenářům již veškeré základní informace. Na obr. 2 je ukázka využití modulu DMI zabudovaného do skříňky a opatřeného signalizací tří úrovní přetížení, zvukovou signalizací vypnutí jističe a doplněného napájecím zdrojem. Takto připravený modul DMI má mnohostranné využití. Lze jej dočasně připojit k vybranému jističi, jehož stav a případné problémy na jištěném zařízení mají být diagnostikovány. Skříňku se zmíněným modulem je možné umístit na venkovní straně rozváděče.

Shrnutí

V tomto krátkém příspěvku jsme odbornou veřejnost seznámili s novinkami firmy MOELLER z počátku roku 2005. Zároveň jsme upozornili na další možnosti využití diagnostického modulu DMI.

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419
e-mail: office.praha@moeller-cz.com

Třebovská 480
542 03 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 519 611
fax: 465 519 619
e-mail: office.usti@moeller-cz.com
http://www.moeller-cz.com