časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Novinky u výkonových jističů řady NZM a PMC

číslo 3/2005

Novinky u výkonových jističů řady NZM a PMC

Ing. Karel Kašpárek,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Již několikrát jsme v časopise ELEKTRO přinesli informace o výkonových jističích NZM1, NZM2, NZM3 a NZM4, určených pro jištění proudů do 1 600 A. Zmínili jsme rovněž schopnost jističů MOELLER diagnostikovat jištěný obvod. Informace o dějích je možné vysílat a přijímat po datové sběrnici, tzn. že jističe mají schopnost komunikovat. Upozorňujeme na skutečnost, že základní termomagnetická nadproudová spoušť jističe NZM1 a volitelně u jističe NZM2 není vybavena prostředky pro komunikaci. Typovou velikost NZM2 je možné volitelně vybavit elektronickou nadproudovou vypínací spouští. Pro typové velikosti NZM3 a NZM4 je elektronická nadproudová vypínací spoušť dodávána standardně. Navržena je tak, aby získané informace předala dál do řídicího systému a ze systému byla schopna přijmout povely k vykonání určitých změn ve svém nastavení – tzn. nově parametrizovat jističe (obr. 1).

Obr. 1.

Obr. 1. Elektronická nadproudová vypínací spoušť jističe NZM3 umožňuje získané informace předávat dále do řídicího systému a ze systému je schopna přijmout povely k vykonání určitých změn ve svém nastavení

Pro potřeby jištění především domovních rozvodů byla navržena řada jističů označená PMC. Jističe jsou rozměrově shodné s jističi NZM, používají i shodné příslušenství, avšak nedosahují stejných parametrů jako jističe základní řady NZM, které jsou navrženy pro použití hlavně v průmyslu.

Rozšíření řady jističů PMC do 1 600 A a další novinky

Od počátku letošního roku je řada PMC doplněna typovou velikostí 4. Jistič PMC4 je dodáván pro čtyři hodnoty jmenovitého proudu: 800, 1 000, 1 250 a 1 600 A. Nadproudová spoušť jističe je elektronická, s možností nastavení pracovního proudu v rozsahu 0,5 až 1In. Rozsah nastavení zkratové spouště je 2× až 12× In. Doplněna bude i typová velikost NZM1/PMC1, a to pro hodnotu In 160 A. Nadproudová spoušť pro tento typ zůstává termomagnetická. Příslušenství jističů NZM/PMC bylo doplněno mechanickým blokováním ručního pohonu NZM..- XMV. Umožňuje vzájemné blokování až tří jističů, které mohou být od sebe vzdáleny maximálně 1 000 mm. Dalším rozšířením příslušenství je mechanismus pro paralelní spínání dvojice jističů. Jeho katalogové označení je NZM…-XPA.

Obr. 2.

Obr. 2. Modul DMI je možné použít jako zvláštní přenosné zařízení pro diagnostiku vybraného jističe a obvodu; kontrolní svítidla signalizující překročení stanovené velikosti pracovního proudu jsou umístěna na čele skříňky a jsou viditelná na dálku

Pro provozovatele starších jističů NZM14 je v nové nabídce sada retrofitů pro konverzi na jistič NZM4 s označením NZM4-XAS14-….

Diagnostika a software pro sběrnicové systémy

Byl vypracován nový modul rozhraní NZM-XDMI-DPV1 pro propojení diagnostického modulu NZM- XDMI612 se sběrnicí. Aby se odstranila náročná práce s přípravou a laděním softwaru, připravila firma Moeller softwarový modul PC označený FDT (Field Device Tool) pro FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager), standard V1.2, který zajišťuje snadnou integraci rámcového (framework) softwaru FDT-Navigátor.

Vyjmenované softwarové produkty zajišťují:

  • načtení přesné topologie sběrnice a přístrojů připojených na sběrnici,
  • informace on-line o stavu sběrnice a přístrojů,
  • specifické operace DTM (Device Type Manager – softwarový modul) pro uspořádání, parametrizaci a diagnostiku,
  • uložení diagnostických informací do databáze,
  • download (stáhnutí, zkopírování dat) a upload (přesouvání dat) z přístrojů nebo do přístrojů.

Diagnostika pomocí modulu DMI

Na téma diagnostiky pomocí modulu DMI (Data Management Interface) jsme poskytli čtenářům již veškeré základní informace. Na obr. 2 je ukázka využití modulu DMI zabudovaného do skříňky a opatřeného signalizací tří úrovní přetížení, zvukovou signalizací vypnutí jističe a doplněného napájecím zdrojem. Takto připravený modul DMI má mnohostranné využití. Lze jej dočasně připojit k vybranému jističi, jehož stav a případné problémy na jištěném zařízení mají být diagnostikovány. Skříňku se zmíněným modulem je možné umístit na venkovní straně rozváděče.

Shrnutí

V tomto krátkém příspěvku jsme odbornou veřejnost seznámili s novinkami firmy MOELLER z počátku roku 2005. Zároveň jsme upozornili na další možnosti využití diagnostického modulu DMI.

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419
e-mail: office.praha@moeller-cz.com

Třebovská 480
542 03 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 519 611
fax: 465 519 619
e-mail: office.usti@moeller-cz.com
http://www.moeller-cz.com