časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Novinky STEGO na výstavě Amper 2010

Alexander Nerandžič,
STEGO Czech, s. r. o
 
STEGO se již téměř 30 let zabývá vývojem a výrobou inovativních prvků pro teplotní management a osvětlení pro rozváděče. To­pení, ventilátory, regulační prvky a svítidla STEGO se vyznačují spolehlivostí, dlouhou životností, jednoduchostí a kvalitou. Díky tomu se osvědčily v různých aplikacích po ce­lém světě. Výrobky STEGO jsou certifiková­ny dle příslušných norem (VDE, UL, GOST). STEGO má své výrobní provozy a pobočky v Evropě, Severní a Jižní Americe. STEGO Czech, s. r. o., představuje ku příležitosti své účasti na výstavě Amper 2010 (stánek 4B35 v hale č. 4) své novinky:
 

Stropní ventilátor RFP 018 a stropní výstupní filtr REP 118

 

Zcela nový design, nižší cena, větší vý­kon (obr. 1)

Nový typ stropního ventilátoru s filtrem řady RFP 018 a stropního výstupního filtru REP 118 nahrazuje původní řadu STEGO RFF 018 a REF 118. Zvláštní pozornost byla věno­vána vedle vzhledu také snadné a rychlé vý­měně filtru. Odolává UV záření i povětrnost­ním vlivům. RFP 018 je v provedení jak pro 230 V AC, tak i pro 120 V AC. Verze 230 V AC se čtyřmi agregáty poskytuje výkon 300, verze s jediným agregátem pak 500 m3·h–1 (s filtrační vložkou G3). Pro montáž je v obou případech třeba výřez 250 × 250 mm. Zařízení je určeno pro prostředí s teplotami od –45 do +70 °C.
 

Elektronický termostat ETR 011

 

Rychlá odezva, široký rozsah teplot a malá hystereze (obr. 3)

ETR 011 je nový elektronický termostat s přepínacím kontaktem pro spínání tope­ní nebo ventilátorů rozváděčů, případně pro signalizaci. Díky širokému nastavení teploty v rozsahu od –20 do +60 °C stačí jeden ter­mostat pro veškeré aplikace. Oproti bimeta­lickým termostatům se vyznačuje mnohoná­sobně rychlejší odezvou na změnu teploty a výrazně menší hysterezí (4 ± 1 K). Reakč­ní doba je nastavena na 5 s tak, aby nedošlo k nežádoucí reakci při náhlých, velmi rych­lých změnách teploty. Termostat umožňuje při 240 V AC, resp. 120 V AC stálé zatíže­ní proudem 8 A, ve špičce až 16 A. ETR 011 lze použít i pro nízká stejnosměrná napětí – při 24 V DC je jeho spínací schopnost 4 A, umožňuje spínat topení o výkonu 50 W/24 V bez spínacího modulu (relé). Je vybaven op­tickou kontrolou LED. Přepínací kontakt je řešený tak, aby v případě přerušení napájení termostatu došlo zároveň k odstavení topení.
 

Svítilna pro rozváděče LED 025

 

Nejmodernější svítilna pro rozváděče nové generace (obr. 2)

Svítilna LED 025 je novým standardem pro osvětlení skříní rozváděčů. Je zcela spo­lehlivá, nevyžaduje údržbu, je odolná vůči vibracím a prostorově mimořádně úsporná. Díky technologii LED má příkon pouhých 5 W a životnost 60 000 h. Svítilna je osazena 40 diodami LED, celková svítivost odpovídá 75W žárovce. Je perfektní i pro trvalé svíce­ní. Svítilna při zapnutí nebliká, ihned se roz­svítí na 100 % výkonu. Nemá žádný strobo­skopický efekt. Vyrábí se ve variantách pro napětí 100 až 240 V AC a pro 24 až 48 V DC. V případě potřeby lze snadno zapojit do sé­rie až deset svítilen. LED 025 neobsahuje žádné toxické látky, nevyzařuje žádné UV ani IR záření. Pracuje spolehlivě při teplotě od –30 do + 60 °C a lze ji uchytit buď mag­nety, nebo šrouby.
 

Drenáž kondenzátu a kompenzátor tlaku pro rozváděče DD 084

 

Unikátní zařízení, které řeší odvod zkon­denzované vody ze skříně a zároveň vyrov­návání tlaků (obr. 4)

V elektrotechnické praxi nejsou výjimkou situace, kdy se vlivem kolísání teplot při změ­ně počasí, bouřce, přechodu fronty nebo během střídání dne a noci shromažďuje na dně rozvá­děčů kondenzát. Vyvstává tak problém, zvláš­tě komplikovaný u skříní s vysokým IP, jak jej odvést. STEGO přináší unikátní řešení – drenáž kondenzátu DD 084. Stačí ji umístit na nejnižší místo ve skříni a problém je vyřešen. DD 084 totiž dokáže vodu ze skříně nejen bezpečně od­vést, ale zároveň nedovolí, aby se ani tlako­vá voda a prach z vnějšího prostředí dostaly do skříně. A to bez narušení jejího IP. Drenáž kondenzátu DD 084 je totiž řešena pro IP66/67 a dokonce IP69K. Zvláštním bonusem navíc je, že zároveň řeší problém se změnami tlaku vlivem teplot uvnitř skříně, a plní tak i funk­ci kompenzátoru tlaku. Drenáž o rozměrech 60 × 49,5 mm je určena pro skříně se stěnami o tloušťce od 0,5 do 5,5 mm. Odvádí ca 200 ml kondenzátu za hodinu (při výšce vodního sloup­ce 5 mm), při rozdílu tlaku min. 70 mbar zajistí výměnu 1 200 l vzduchu za hodinu. Je odolný proti působení počasí a UV záření.
 
STEGO Czech, s. r. o.
V Lužích 818/23
142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: +420 261 910 544
mobil: +420 773 669 123
 
Obr. 1. Stropní ventilátor RFP 018 s filtrem REP 118
Obr. 2. Svítilna pro rozváděče LED 025
Obr. 3. Kompenzátor tlaku pro rozváděče DD 084
Obr. 4. Drenáž kondenzátu