Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Více aktualit

Novinky STEGO na výstavě Amper 2010

Alexander Nerandžič,
STEGO Czech, s. r. o
 
STEGO se již téměř 30 let zabývá vývojem a výrobou inovativních prvků pro teplotní management a osvětlení pro rozváděče. To­pení, ventilátory, regulační prvky a svítidla STEGO se vyznačují spolehlivostí, dlouhou životností, jednoduchostí a kvalitou. Díky tomu se osvědčily v různých aplikacích po ce­lém světě. Výrobky STEGO jsou certifiková­ny dle příslušných norem (VDE, UL, GOST). STEGO má své výrobní provozy a pobočky v Evropě, Severní a Jižní Americe. STEGO Czech, s. r. o., představuje ku příležitosti své účasti na výstavě Amper 2010 (stánek 4B35 v hale č. 4) své novinky:
 

Stropní ventilátor RFP 018 a stropní výstupní filtr REP 118

 

Zcela nový design, nižší cena, větší vý­kon (obr. 1)

Nový typ stropního ventilátoru s filtrem řady RFP 018 a stropního výstupního filtru REP 118 nahrazuje původní řadu STEGO RFF 018 a REF 118. Zvláštní pozornost byla věno­vána vedle vzhledu také snadné a rychlé vý­měně filtru. Odolává UV záření i povětrnost­ním vlivům. RFP 018 je v provedení jak pro 230 V AC, tak i pro 120 V AC. Verze 230 V AC se čtyřmi agregáty poskytuje výkon 300, verze s jediným agregátem pak 500 m3·h–1 (s filtrační vložkou G3). Pro montáž je v obou případech třeba výřez 250 × 250 mm. Zařízení je určeno pro prostředí s teplotami od –45 do +70 °C.
 

Elektronický termostat ETR 011

 

Rychlá odezva, široký rozsah teplot a malá hystereze (obr. 3)

ETR 011 je nový elektronický termostat s přepínacím kontaktem pro spínání tope­ní nebo ventilátorů rozváděčů, případně pro signalizaci. Díky širokému nastavení teploty v rozsahu od –20 do +60 °C stačí jeden ter­mostat pro veškeré aplikace. Oproti bimeta­lickým termostatům se vyznačuje mnohoná­sobně rychlejší odezvou na změnu teploty a výrazně menší hysterezí (4 ± 1 K). Reakč­ní doba je nastavena na 5 s tak, aby nedošlo k nežádoucí reakci při náhlých, velmi rych­lých změnách teploty. Termostat umožňuje při 240 V AC, resp. 120 V AC stálé zatíže­ní proudem 8 A, ve špičce až 16 A. ETR 011 lze použít i pro nízká stejnosměrná napětí – při 24 V DC je jeho spínací schopnost 4 A, umožňuje spínat topení o výkonu 50 W/24 V bez spínacího modulu (relé). Je vybaven op­tickou kontrolou LED. Přepínací kontakt je řešený tak, aby v případě přerušení napájení termostatu došlo zároveň k odstavení topení.
 

Svítilna pro rozváděče LED 025

 

Nejmodernější svítilna pro rozváděče nové generace (obr. 2)

Svítilna LED 025 je novým standardem pro osvětlení skříní rozváděčů. Je zcela spo­lehlivá, nevyžaduje údržbu, je odolná vůči vibracím a prostorově mimořádně úsporná. Díky technologii LED má příkon pouhých 5 W a životnost 60 000 h. Svítilna je osazena 40 diodami LED, celková svítivost odpovídá 75W žárovce. Je perfektní i pro trvalé svíce­ní. Svítilna při zapnutí nebliká, ihned se roz­svítí na 100 % výkonu. Nemá žádný strobo­skopický efekt. Vyrábí se ve variantách pro napětí 100 až 240 V AC a pro 24 až 48 V DC. V případě potřeby lze snadno zapojit do sé­rie až deset svítilen. LED 025 neobsahuje žádné toxické látky, nevyzařuje žádné UV ani IR záření. Pracuje spolehlivě při teplotě od –30 do + 60 °C a lze ji uchytit buď mag­nety, nebo šrouby.
 

Drenáž kondenzátu a kompenzátor tlaku pro rozváděče DD 084

 

Unikátní zařízení, které řeší odvod zkon­denzované vody ze skříně a zároveň vyrov­návání tlaků (obr. 4)

V elektrotechnické praxi nejsou výjimkou situace, kdy se vlivem kolísání teplot při změ­ně počasí, bouřce, přechodu fronty nebo během střídání dne a noci shromažďuje na dně rozvá­děčů kondenzát. Vyvstává tak problém, zvláš­tě komplikovaný u skříní s vysokým IP, jak jej odvést. STEGO přináší unikátní řešení – drenáž kondenzátu DD 084. Stačí ji umístit na nejnižší místo ve skříni a problém je vyřešen. DD 084 totiž dokáže vodu ze skříně nejen bezpečně od­vést, ale zároveň nedovolí, aby se ani tlako­vá voda a prach z vnějšího prostředí dostaly do skříně. A to bez narušení jejího IP. Drenáž kondenzátu DD 084 je totiž řešena pro IP66/67 a dokonce IP69K. Zvláštním bonusem navíc je, že zároveň řeší problém se změnami tlaku vlivem teplot uvnitř skříně, a plní tak i funk­ci kompenzátoru tlaku. Drenáž o rozměrech 60 × 49,5 mm je určena pro skříně se stěnami o tloušťce od 0,5 do 5,5 mm. Odvádí ca 200 ml kondenzátu za hodinu (při výšce vodního sloup­ce 5 mm), při rozdílu tlaku min. 70 mbar zajistí výměnu 1 200 l vzduchu za hodinu. Je odolný proti působení počasí a UV záření.
 
STEGO Czech, s. r. o.
V Lužích 818/23
142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: +420 261 910 544
mobil: +420 773 669 123
 
Obr. 1. Stropní ventilátor RFP 018 s filtrem REP 118
Obr. 2. Svítilna pro rozváděče LED 025
Obr. 3. Kompenzátor tlaku pro rozváděče DD 084
Obr. 4. Drenáž kondenzátu