časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Novinky průmyslové řady kompaktních jističů Modeion

číslo 4/2004

AMPER 2004

Novinky průmyslové řady kompaktních jističů Modeion

Při prvním představení jističe BL1600 zákazníkům si jen málo elektrotechniků uvědomilo, že tento jistič je počátkem nové řady jističů do 1 600 A, vybavené mnoha originálními prvky. Následovala verze BL800 a dále typ BH630 spolu s provedením BD250. Tedy nová průmyslová řada jističů s dobře zapamatovatelným názvem Modeion.

Výrobce řady Modeion, firma OEZ s. r. o., je díky síti velkoobchodů dobře znám a jeho přístroje jsou nejdostupnější v České republice i na Slovensku. Jističe Modeion mají několik zajímavých výhod, jež stojí za to připomenout. Obr. 1 Je to především (díky jejich stavebnicové koncepci) snadná dostavba ze zcela nejjednodušší verze odpínače na nejsložitější výsuvné provedení s možností dálkového ovládání. Je k dispozici několik typů elektronických nadproudových spouští, které umožní bezproblémové jištění všech verzí zařízení, jako jsou motory, generátory, transformátory i vedení. Protože jističe Modeion jsou skutečně stavebnicové, může nadproudovou spoušť změnit zručný elektrikář. K ověření správné funkce jističe a nadproudové spouště jsou určeny testery, např. typ ZES-4. S vybavením pro dálkové ovládání a s nabízeným záskokovým automatem MODI mohou být jističe Modeion použity i v provozech, kde je přípustné jen co nejkratší přerušení napájení elektrickou energií.

Firma OEZ působí na trhu již déle než 60 let. Po celou tuto dobu vyrábí jisticí přístroje nízkého napětí, jako jsou např. jističe J2UX nebo jističe AR. Pro náhradu těchto přístrojů (ale i dalších) je připraveno množství připojovacích a montážních prvků, které jsou označovány slovem „retrofity„. Aby byla uspokojena zvýšená poptávka právě po zmíněných retrofitech, byli vyškoleni pracovníci dvanácti renomovaných montážních firem.

OEZ s. r. o. je firma orientovaná na zákazníky – reaguje na jejich požadavky a bude nabízet nové typy spínacích bloků jističů Modeion. Součástí nabídky mj. bude i dodávka dvou připojovacích sad. Potřebuje-li zákazník jiný způsob připojení, a proto tyto sady nevyužije, OEZ s. r. o. je odkoupí zpět (od druhého čtvrtletí letošního roku).

OEZ s. r. o. připravuje do výroby odnímatelné provedení jističů BD250 a BH630 (obr. 1 a 2) a také výsuvné provedení jističů BD250 a BH630 (obr. 3 a 4). Spolu s pohony pro dálkové a otočné místní ovládání tvoří odnímatelné a výsuvné provedení těchto přístrojů řadu použitelnou v průmyslovém prostředí, v elektrárnách i v těžkých provozech. Lze je tedy využít všude tam, kde je nutná spolehlivost a rychlá výměna s možností dokonale viditelného rozpojení obvodů. Jejich aplikace jsou vhodné i v místech, kde jsou vykonávány pravidelné revize silových a pomocných obvodů. Aby OEZ s. r. o. nezůstal nic dlužen svému programu progresivního hledání nových cest, přináší odnímatelné a výsuvné provedení jisticích přístrojů několik zcela nových, ojedinělých myšlenek (i mezi renomovanými značkami). Jističe BD250 a BH630 jsou tvořeny dvěma hlavními samostatnými celky: spínacím blokem a výsuvným zařízením. Nová a zásadní je zde skutečnost, že spínací blok není dodáván jako samostatná část, ale je tvořen běžně dodávaným spínacím blokem v pevném provedení. Na ten uživatel velmi snadno připevní několik dílců a tak má k dispozici výsuvnou část. Tato nabízená možnost však nebrání tomu, aby si zákazník objednal již sestavený jistič, který OEZ dodá na zakázku.

Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4

Celý systém jističů BD250 a BH630 je vyvinut tak, aby byla dodržena stejná koncepce u obou velikostí.

Odnímatelné provedení tvoří základna, jejíž součástí jsou díly, pomocí nichž zákazník upraví spínací blok pevného provedení. Z toho vyplývá, že veškeré příslušenství pro pevné provedení, jako nadproudové spouště, pomocné spouště, spínače a pohony, je shodné i pro nově vzniklé odnímatelné provedení.

Odnímatelné zařízení se upevňuje do rozváděče šrouby, které jsou součástí dodávky. Svorkování je řešeno tak, aby bylo možné využít veškeré sady, které jsou k dispozici i pro pevné provedení. Odnímatelné zařízení má i s odejmutým jističem krytí IP20.

Výsuvné provedení koncepčně navazuje na odnímatelnou verzi. Od ní se liší především tím, že je vybaveno mechanismem, který zabezpečuje tři pracovní polohy (pracovní, vysunutou zkušební a odejmutou). Také výsuvné provedení je tvořeno základnou, jejíž součástí jsou díly, pomocí kterých zákazník upraví spínací blok pevného provedení. Rovněž u této verze lze využít veškeré příslušenství pevného provedení. Navíc ji lze doplnit spínači, které jednoznačně signalizují všechny tři pracovní polohy. Je tomu tak proto, že umožňují signalizovat polohu zajišťovací západky. Jistič se do výsuvného zařízení zasouvá pomocí pák, které jsou součástí výsuvného zařízení. Ve vysunuté i zasunuté poloze je možné spínací blok uzamknout až třemi visacími zámky. Celé výsuvné zařízení tvoří plastové dílce, které zaručují, že není potřebná zemnicí svorka. Výsuvné zařízení má i s odejmutým jističem krytí IP20.

Příslušenství jističe (pomocný spínač, podpěťová spoušť, vypínací spoušť atd.) se připojuje propojovacím kabelem s vícepólovým konektorem, který se objednává samostatně.

Další, neméně důležitou součástí jističů je připojování. Lze použít celý systém připojování pevného provedení, jak již bylo řečeno v popisu odnímatelného provedení. Bylo pamatováno i na možnost náhrady starších jističů J2UX75 a J2UX75T. Jsou připraveny připojovací a montážní sady, které usnadní a urychlí výměnu starších typů jističů. Vzhledem k tomu, že hloubka jističů, a to i ve vysunuté poloze s motorovým pohonem dálkového ovládání, je menší než u již zmiňovaných jističů J2UX, bude jejich výměna v jakémkoliv rozváděči bezproblémová.

Zahájení prodeje popsaných verzí se předpokládá v druhé polovině roku 2004.