časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Novinky pro revize a údržbu

číslo 4/2003

Amper 2003

Novinky pro revize a údržbu

Společnost Blue Panther instruments, přední dodavatel měří techniky, uvádí na trh tři nové měřicí přístroje pro revize elektrické instalace nn, ručního nářadí a údržbu elektro. Jedná se o přístroje z produkce jejího dlouholetého partnera, firmy Kyoritsu, výrobce velmi například populárního revizního přístroje KEW 6010A.

Obr. 1.

Jako první z novinek je představen přístroj s označením KEW 6200 (obr. 1). Je určen pro všechny ty, kteří provádějí revize či testování ručního nářadí a elektrických předmětů obecně a jejichž činnost nevyžaduje nákladné zařízení vybavené pamětí, čtečkou čárového kódu a podobně. Je určen pro ty, kdo potřebují provést snadno a rychle pravidelnou kontrolu ručního vybavení dílny a nechtějí investovat velké peníze (velmi zajímavá cena!).

Přístroj KEW 6200 je ruční přístroj ve skříni z rázuvzdorného plastu, vznikl spoluprací společností Blue Panther instruments a Kyoritsu a je určen pro český trh. Konstrukce přístroje se vyznačuje novým designem skříně a barevně rozlišenými popisy funkcí přístroje. Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na velkém, dobře čitelném displeji LCD.

Přístrojem KEW 6200 lze na předmětech třídy 1, 2 a 3 měřit všechny parametry vyžadované normou ČSN 331610 a dalšími souvisejícími předpisy. Tedy spojitost a odpor ochranného vodiče, izolační stav mezi L a PE a L a N napětím 500 V, přepočtený unikající proud do 20 mA s rozlišením 10 µA a dotykový proud s rozlišením 1 µA. Přístroj je samozřejmě schopen měřit i síťové napětí.

Další z trojice novinek od Kyoritsu je kombinovaný přístroj pro revize elektrických instalací nn, dodávaný pod označením KEW 6050 (obr. 2). Jedná se o velmi zdařilou kombinaci měření impedance proudové smyčky a testeru proudových chráničů. Tato kombinace je vhodná především pro ty techniky, kteří již vlastní nějaký měřič izolačního stavu a chtějí se dovybavit nebo pro ty, pro které je z provozních důvodů vhodné používat oddělené přístroje.

Obr. 2.

Konstrukce přístroje vychází z dlouholeté zkušenosti výrobce s tímto druhem zařízení. KEW 6050 je opět zapouzdřen do skříně nové linie a je pro zobrazení naměřených výsledků vybaven velkým, dobře čitelným displejem. Pro volbu měřicí funkce je určen otočný přepínač s opět barevně odlišeným popisem funkcí a pro volby režimu membránová tlačítka (přístroj je dodáván v krytí IP54).

Funkce pro měření impedance smyčky (přístroj skutečně měří impedanci, nikoliv odpor!), používá dvě velikosti měřicího proudu, a to 3 A a 15 mA. Konstrukčně je zajištěno, že při tomto měření na instalaci vybavené proudovým chráničem nedojde k jeho vybavení. Impedanci lze měřit při obou polaritách periody síťového napětí, a to jak impedanci L-N, tak i L-PE. To posouvá použití KEW 6050 i do oblasti měření na distribuční síti.

Měření vlastností proudových chráničů zahrnuje měření vybavovacího času chrániče při jmenovitém proudu, test nevybavení při proudu polovičním i test 5 × In, který je pro test citlivých chráničů velmi důležitý. Jmenovitý proud lze nastavit v rozsahu 10 mA až 1 A. Přístrojem je možné měřit i skutečný vybavovací proud chrániče metodou postupného nárůstu proudu.

Další nezbytnou funkcí pro revize instalací, kterou je KEW 6050 vybaven, je měření dotykového napětí. Po připojení na instalaci přístroj samozřejmě indikuje správnost připojení a měří síťové napětí. Protože je KEW 6050 vybaven elektricky izolovaným sériovým infrarozhraním a pamětí pro ukládání výsledků měření, lze tyto údaje po ukončení měření přenést do PC a dále zpracovat. Přes velmi propracované řešení přístroje a jeho vnitřní řízení mikropočítačem, který zajistí ochranu přístroje proti omylu uživatele, je KEW 6050 dodáván za velmi zajímavou cenu srovnatelnou s jednoúčelovými přístroji.

Obr. 3.

Třetí novinka využívá unikátní technologii Kyoritsu pro měření stejnosměrného i střídavého proudu otevřenými kleštěmi a nese označení KEW 2300R FORK (obr. 3). Tato technologie byla poprvé použita v multimetru KEW MATE 2000, který se díky tomu stal velmi oblíbeným přístrojem pro údržbu elektrických zařízení i kancelářské techniky. Anglické slůvko „fork - vidlička„, dobře charakterizuje konstrukci KEW 2300R. Jak je z obrázku 3 patrné, jedná se o klešťový přístroj, který nemá klasické kleště. Přístroj měří jak proud střídavý v jeho skutečné efektivní hodnotě, tak i proud stejnosměrný ve velikosti do 100 A. Velikost rozpětí „vidličky„ je 10 mm. Tvar a konstrukce otevřené kleštiny umožňuje v praxi měřit přístrojem i v místech, kde to doposud bylo s běžným klešťovým ampérmetrem velmi obtížné. Patří sem například svorkovnice rozváděčů či elektroměrů, kde snadným nasazením KEW 2300R vyřešíte problém nepřístupnosti. Kromě měření proudu je KEW 2300R vybaven zajímavou funkcí bezkontaktního indikátoru napětí. Po přiblížení přístroje k vodiči pod napětím se na displeji LCD objeví znak „H„ a ozve se pískání bzučáku. Jako vedlejší funkci využijete této vlastnosti ke zjištění polohy vodiče například pod omítkou. Díky svým funkcím, velikosti a velmi robustní konstrukci pouzdra, které je v místech držení pokryto pružnou hmotou, najde KEW 2300R určitě velmi rychle mnoho příznivců z řad pracovníků údržby či distribuce elektřiny. Další podrobnosti získáte u společnosti Blue Panther instruments (www.blue-panther.cz).


Blue Panther s. r. o.
Na Schůdkách 10
143 00 Praha 4
tel.: 241 762 724-5, 244 403 022
e-mail: info@blue-panther.cz
http://www.blue-panther.cz