Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2017 vyšlo
tiskem 5. 9. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 9. 2017. 

Téma: 59. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně; Elektrotechnika v průmyslu

Hlavní článek
Palivové články
Renesance synchronních reluktančních motorů
Návrh aktuátoru pracujícího s magnetickým polem

Aktuality

Praha otestuje elektrobus s dynamickým dobíjením Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zahájil výstavbu trolejového vedení v Prosecké ulici.…

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Od 1. září začne ve společnosti ČEZ fungovat nová divize Jaderná energetika Šest jaderných bloků, přes dva tisíce zaměstnanců včetně týmu, který zodpovídání za…

FOR ARCH 2017 přinese řadu zajímavých soutěží a konferencí Osmadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve…

Premiér navštívil hlavní sídlo provozovatele přenosové soustavy Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se přímo na…

Více aktualit

Novinky firmy DEHN + SÖHNE pro rok 2008

Ing. Jiří Kutáč,
DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG, organizační složka Praha
 

Úvod

Firma DEHN + SÖHNE uvedla na trh v první polovině roku 2008 dále popsané výrobky. Tyto novinky je možné obdržet u všech obchodních partnerů firmy DEHN + SÖHNE v České republice.
 

Modulární DEHNbloc®M…FM

Přístroj nové řady Red/Line – DEHNbloc M (obr. 1) je jednopólový, modulární (tab. 1) koordinovaný svodič Typ 1 podle ČSN EN 61643-11 (Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí – Požadavky a zkoušky), který je určen k ochraně spotřebitelských zařízení v napájecích sítích nn nejen před přepětím, ale především před účinky přímých úderů blesku. Měl by být instalován podle koncepce zón ochrany před bleskem na rozhraní zón LPZ 0A – 1 (co nejblíže vstupu do chráněného objektu).
 

1. Schopnost svádět bleskové proudy

Tato přepěťová ochrana je zapouzdřené jiskřiště, které je schopno svádět v jedné fázi bleskové proudy až do vrcholové hodnoty 50 kA (vlny 10/350 μs), a přitom ochranná úroveň garantovaná na výstupu tohoto svodiče nepřekročí hodnotu 2,5 kV.
 

2. Koordinace s dalšími svodiči přepětí

Svodič DEHNbloc M je přímo energeticky koordinovaný se svodičem přepětí Typ 2 – DEHNguard, aniž by bylo potřeba instalovat tlumivku nebo dodržet délku vedení mezi svodiči. Maximální trvalé napětí svodiče nepřekročí hodnotu 255 V.
 

3. Předjištění a eliminace následných proudů

Ve svodiči DEHNbloc M je využita technologie nevyfukujícího klouzavého jiskřiště RADAX-Flow pro přerušení následných proudů. Svodič bleskového proudu spolupracuje s pojistkami od 35 A s charakteristikami gL/gG a eliminuje následné síťové proudy až do hodnoty 50 kA. Tento svodič je také možné použít pro zapojení před elektroměrem podle PNE 33 0000-5 [1]. Předtím je však nutné získat souhlas technika příslušné distribuční společnosti.
 

4. Zdvojené svorky

Zdvojené svorky L/N-L´/N´ umožňují přesnou orientaci při zapojování vodičů a lepší mechanickou pevnost připojených vodičů. DEHNbloc M je možné zapojit do tvaru T nebo V. Hlavní výhoda zapojení do V spočívá v tom, že montér nemusí sledovat délku přívodních vodičů.
 

5. Signalizace

Funkčnost přístroje je signalizována zeleným polem a porucha červeným polem. Pro souhrnnou informaci o funkčnosti DEHNbloc (např. na vzdáleném pracovišti) se využije přepínací bezpotenciálový kontakt (FM) – viz tab. 2.
 

Svodič bleskových proudů DEHNbloc®Maxi 760 FM

DEHNbloc Maxi 760 (obr. 2) je jednopólový koordinovaný svodič Typ 1 podle ČSN EN 61643-11, který je určen k ochraně zařízení v sítích IT, 690 V před účinky přímých úderů blesku. Měl by být instalován podle koncepce zón ochrany před bleskem na rozhraní zón LPZ 0A – 1.
 

1. Schopnost svádět bleskové proudy

Svodič bleskových proudů DEHNbloc Maxi 760 je zapouzdřené jiskřiště, které je schopno svádět v jedné fázi bleskové proudy až do vrcholové hodnoty 25 kA (vlny 10/350 μs). Ochranná úroveň je na výstupu tohoto svodiče pod hodnotou 4 kV.
 

2. Koordinace s dalšími svodiči přepětí

Svodič DEHNbloc Maxi 760 je schopen přímo energeticky koordinovat s následným svodičem přepětí Typ 2 DEHNguard. Maximální trvalé napětí svodiče je 760 V.
 

3. Předjištění a eliminace následných proudů

Také v tomto svodiči DEHNbloc Maxi 760 je využita technologie nevyfukujícího klouzavého jiskřiště RADAX-Flow pro přerušení následných proudů. Svodič bleskového proudu nevybaví pojistky od 63 A s charakteristikami gL/gG a eliminuje následné síťové proudy až do hodnoty 10 kA.
 

4. Signalizace

Funkčnost přístroje je signalizována zeleným polem a porucha červeným polem. Pro souhrnnou informaci o funkčnosti DEHNbloc Maxi je k dispozici přepínací bezpotenciálový kontakt (FM) – viz tab. 3.
 

Systém DEHNconductor – vodič DEHNcon-H [2]

Střešní kovové a elektrické nadstavby jsou obzvlášť exponovaná místa z hlediska úderu blesku. Správně navržený hromosvod, který je určen pro střešní nadstavby jako oddálený, zabrání vniknutí dílčích bleskových proudů do vnitřní části instalace (obr. 3).
 
Firma DEHN + SÖHNE doplňuje osvědčený systém DEHNconductor o další aplikaci: DEHNcon-H. Tento variabilní stavebnicový systém se skládá z:
 • vodiče HVI ve světlé barvě (další vývojová řada izolovaného svodu), který je uchycen na izolační podpůrné trubce,
 • součástek pro uchycení, podpěr vedení a ostatního příslušenství.
Vodič DEHNcon-H musí být umístěn v ochranném prostoru jímací soustavy, např. tyčového jímače tak, aby nemohl do něho udeřit blesk. Ekvivalentní dostatečná vzdálenost nového vyvinutého vodiče HVI je s ≤ 0,45 m (pro vzduch) nebo s ≤ 0,90 m (pro tuhý materiál) a měla by být zkontrolována pro nejvyšší bod tyčového jímače.
 
DEHNcon-H je také opticky přizpůsoben praxi, protože mohou být zmenšeny rozměry podpěrné trubky. Toto přináší další výhody snížení hmotnosti celkové konstrukce. Vodič DEHNcon-H může být dodatečně instalován na anténních systémech.
 
Použití vodiče DEHNcon-H:
 • anténní a satelitní systémy (obr. 3),
 • solární systémy,
 • systémy ochrany objektů.
Parametry vodiče DEHNcon-H:
 • koaxiální vodič s vnějším průměrem 20 mm,
 • měděný drát o průřezu 19 mm2,
 • izolace vvn odolná proti vysokému napětí a speciální vnější plášť odolný proti povětrnostním vlivům a záření UV,
 • teplotní rozsah –20 až +70 °C,
 • o montáž při teplotě vzduchu >0 °C,
 • o minimální poloměr ohybu 200 mm,
 • o nutná kontrola této dostatečné vzdálenosti s (elektrická pevnost umožňuje přiřadit vodiči DEHNcon-H ekvivalentní dostatečnou vzdálenost s = 0,45 m (ve vzduchu), s = 0,9 m (ve zdivu),
 • o nutné dodržet montážní návod č. 1632/1207.
Provedení vodiče
Vodič DEHNcon-H se může skládat z několika variant, které jsou uvedeny v tab. 4 a tab. 5.
 
Informace o seminářích a výrobcích firmy DEHN + SÖHNE mohou zájemci najít na: http://www.dehn.cz nebo je lze zaslat na vyžádání na:
 
tel.: 222 560 104
fax: 222 562 424
 
Literatura:
[1] PNE 33 0000-5:2008-01: Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu 1 (třídy požadavků B) v elektrických instalacích odběrných zařízení.
[2] Getrennte Fangeinrichtung DEHNcon-H. DS 155/11.07, DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG.
 
Obr. 1. Modulární svodič bleskových proudů Typ 1
Obr. 2. Koordinovaný svodič bleskových proudů Typ 1
 
Tab. 1. Možné varianty výměnného ochranného modulu DEHNbloc M
Tab. 2. Možné varianty svodiče DEHNbloc M
Tab. 3. Možná varianta svodiče DEHNbloc Maxi 760
Tab. 4. Sada DEHNcon-H, vodič HVI I světlý
Tab. 5. Sada DEHNcon-H, vodič HVI III světlý (s vyrovnáním potenciálů)