časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Novinky firmy DEHN + SÖHNE pro rok 2008

Ing. Jiří Kutáč,
DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG, organizační složka Praha
 

Úvod

Firma DEHN + SÖHNE uvedla na trh v první polovině roku 2008 dále popsané výrobky. Tyto novinky je možné obdržet u všech obchodních partnerů firmy DEHN + SÖHNE v České republice.
 

Modulární DEHNbloc®M…FM

Přístroj nové řady Red/Line – DEHNbloc M (obr. 1) je jednopólový, modulární (tab. 1) koordinovaný svodič Typ 1 podle ČSN EN 61643-11 (Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí – Požadavky a zkoušky), který je určen k ochraně spotřebitelských zařízení v napájecích sítích nn nejen před přepětím, ale především před účinky přímých úderů blesku. Měl by být instalován podle koncepce zón ochrany před bleskem na rozhraní zón LPZ 0A – 1 (co nejblíže vstupu do chráněného objektu).
 

1. Schopnost svádět bleskové proudy

Tato přepěťová ochrana je zapouzdřené jiskřiště, které je schopno svádět v jedné fázi bleskové proudy až do vrcholové hodnoty 50 kA (vlny 10/350 μs), a přitom ochranná úroveň garantovaná na výstupu tohoto svodiče nepřekročí hodnotu 2,5 kV.
 

2. Koordinace s dalšími svodiči přepětí

Svodič DEHNbloc M je přímo energeticky koordinovaný se svodičem přepětí Typ 2 – DEHNguard, aniž by bylo potřeba instalovat tlumivku nebo dodržet délku vedení mezi svodiči. Maximální trvalé napětí svodiče nepřekročí hodnotu 255 V.
 

3. Předjištění a eliminace následných proudů

Ve svodiči DEHNbloc M je využita technologie nevyfukujícího klouzavého jiskřiště RADAX-Flow pro přerušení následných proudů. Svodič bleskového proudu spolupracuje s pojistkami od 35 A s charakteristikami gL/gG a eliminuje následné síťové proudy až do hodnoty 50 kA. Tento svodič je také možné použít pro zapojení před elektroměrem podle PNE 33 0000-5 [1]. Předtím je však nutné získat souhlas technika příslušné distribuční společnosti.
 

4. Zdvojené svorky

Zdvojené svorky L/N-L´/N´ umožňují přesnou orientaci při zapojování vodičů a lepší mechanickou pevnost připojených vodičů. DEHNbloc M je možné zapojit do tvaru T nebo V. Hlavní výhoda zapojení do V spočívá v tom, že montér nemusí sledovat délku přívodních vodičů.
 

5. Signalizace

Funkčnost přístroje je signalizována zeleným polem a porucha červeným polem. Pro souhrnnou informaci o funkčnosti DEHNbloc (např. na vzdáleném pracovišti) se využije přepínací bezpotenciálový kontakt (FM) – viz tab. 2.
 

Svodič bleskových proudů DEHNbloc®Maxi 760 FM

DEHNbloc Maxi 760 (obr. 2) je jednopólový koordinovaný svodič Typ 1 podle ČSN EN 61643-11, který je určen k ochraně zařízení v sítích IT, 690 V před účinky přímých úderů blesku. Měl by být instalován podle koncepce zón ochrany před bleskem na rozhraní zón LPZ 0A – 1.
 

1. Schopnost svádět bleskové proudy

Svodič bleskových proudů DEHNbloc Maxi 760 je zapouzdřené jiskřiště, které je schopno svádět v jedné fázi bleskové proudy až do vrcholové hodnoty 25 kA (vlny 10/350 μs). Ochranná úroveň je na výstupu tohoto svodiče pod hodnotou 4 kV.
 

2. Koordinace s dalšími svodiči přepětí

Svodič DEHNbloc Maxi 760 je schopen přímo energeticky koordinovat s následným svodičem přepětí Typ 2 DEHNguard. Maximální trvalé napětí svodiče je 760 V.
 

3. Předjištění a eliminace následných proudů

Také v tomto svodiči DEHNbloc Maxi 760 je využita technologie nevyfukujícího klouzavého jiskřiště RADAX-Flow pro přerušení následných proudů. Svodič bleskového proudu nevybaví pojistky od 63 A s charakteristikami gL/gG a eliminuje následné síťové proudy až do hodnoty 10 kA.
 

4. Signalizace

Funkčnost přístroje je signalizována zeleným polem a porucha červeným polem. Pro souhrnnou informaci o funkčnosti DEHNbloc Maxi je k dispozici přepínací bezpotenciálový kontakt (FM) – viz tab. 3.
 

Systém DEHNconductor – vodič DEHNcon-H [2]

Střešní kovové a elektrické nadstavby jsou obzvlášť exponovaná místa z hlediska úderu blesku. Správně navržený hromosvod, který je určen pro střešní nadstavby jako oddálený, zabrání vniknutí dílčích bleskových proudů do vnitřní části instalace (obr. 3).
 
Firma DEHN + SÖHNE doplňuje osvědčený systém DEHNconductor o další aplikaci: DEHNcon-H. Tento variabilní stavebnicový systém se skládá z:
 • vodiče HVI ve světlé barvě (další vývojová řada izolovaného svodu), který je uchycen na izolační podpůrné trubce,
 • součástek pro uchycení, podpěr vedení a ostatního příslušenství.
Vodič DEHNcon-H musí být umístěn v ochranném prostoru jímací soustavy, např. tyčového jímače tak, aby nemohl do něho udeřit blesk. Ekvivalentní dostatečná vzdálenost nového vyvinutého vodiče HVI je s ≤ 0,45 m (pro vzduch) nebo s ≤ 0,90 m (pro tuhý materiál) a měla by být zkontrolována pro nejvyšší bod tyčového jímače.
 
DEHNcon-H je také opticky přizpůsoben praxi, protože mohou být zmenšeny rozměry podpěrné trubky. Toto přináší další výhody snížení hmotnosti celkové konstrukce. Vodič DEHNcon-H může být dodatečně instalován na anténních systémech.
 
Použití vodiče DEHNcon-H:
 • anténní a satelitní systémy (obr. 3),
 • solární systémy,
 • systémy ochrany objektů.
Parametry vodiče DEHNcon-H:
 • koaxiální vodič s vnějším průměrem 20 mm,
 • měděný drát o průřezu 19 mm2,
 • izolace vvn odolná proti vysokému napětí a speciální vnější plášť odolný proti povětrnostním vlivům a záření UV,
 • teplotní rozsah –20 až +70 °C,
 • o montáž při teplotě vzduchu >0 °C,
 • o minimální poloměr ohybu 200 mm,
 • o nutná kontrola této dostatečné vzdálenosti s (elektrická pevnost umožňuje přiřadit vodiči DEHNcon-H ekvivalentní dostatečnou vzdálenost s = 0,45 m (ve vzduchu), s = 0,9 m (ve zdivu),
 • o nutné dodržet montážní návod č. 1632/1207.
Provedení vodiče
Vodič DEHNcon-H se může skládat z několika variant, které jsou uvedeny v tab. 4 a tab. 5.
 
Informace o seminářích a výrobcích firmy DEHN + SÖHNE mohou zájemci najít na: http://www.dehn.cz nebo je lze zaslat na vyžádání na:
 
tel.: 222 560 104
fax: 222 562 424
 
Literatura:
[1] PNE 33 0000-5:2008-01: Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu 1 (třídy požadavků B) v elektrických instalacích odběrných zařízení.
[2] Getrennte Fangeinrichtung DEHNcon-H. DS 155/11.07, DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG.
 
Obr. 1. Modulární svodič bleskových proudů Typ 1
Obr. 2. Koordinovaný svodič bleskových proudů Typ 1
 
Tab. 1. Možné varianty výměnného ochranného modulu DEHNbloc M
Tab. 2. Možné varianty svodiče DEHNbloc M
Tab. 3. Možná varianta svodiče DEHNbloc Maxi 760
Tab. 4. Sada DEHNcon-H, vodič HVI I světlý
Tab. 5. Sada DEHNcon-H, vodič HVI III světlý (s vyrovnáním potenciálů)