časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové webové stránky společnosti OEZ s. r. o.

|

číslo 2/2005

Nové webové stránky společnosti OEZ s. r. o.

Internet jako moderní komunikační prostředek je zejména v poslední době nedílnou součástí našeho každodenního života. V souvislosti s tímto trendem přistoupila společnost OEZ v rámci své nové koncepce komunikace se zákazníky k radikální změně svých webových stránek. Kromě nové grafiky je hlavní změnou odrážející současný styl OEZ obsahové pojetí – z ryze statických a produktově zaměřených webových stránek se stal plnohodnotný komunikační kanál. Společnost OEZ chce tímto vyjít vstříc všem zájemcům, kteří zde mohou najít veškeré aktuální informace o společnosti, jejích produktech i nabízených službách.

Základní struktura nových webových stránek OEZ

O společnosti – V této části může návštěvník nahlédnout do stručné historie firmy, najít kompletní kontakty na poskytované služby a získat informace o všech afilacích (přidruženích) a dceřiných společnostech OEZ Group. Nechybí přehledné informace o vybraných referencích ani podrobnější údaje o firemní identitě. Jsou zde uvedeny též informace personálního oddělení o nabídkách volných pracovních míst a profesí ve společnosti OEZ.

Obr. 1.

Obr. 1. Modrá planeta na nových webových stránkách společnosti OEZ

Aktuality – Tato část obsahuje novinky v sortimentu firmy a informuje o dění v celé společnosti. V tiskovém centru je nabízen přehled odborně-technických článků, tiskových zpráv a dalších odkazů publikovaných o společnosti v denním tisku i jiných periodikách. Navíc jsou zde uvedeny informace o pořádaných odborných seminářích.

Produkty – Jednu ze stěžejních částí tvoří informace o výrobcích. Jsou zde členěny obdobně jako v katalogové dokumentaci podle produktových skupin. Vedle technických parametrů příslušného výrobku jsou uváděny také technické údaje všech souvisejících komponent. Kromě toho je u každého výrobku kompletní soubor návodů k použití, a to opět nejen pro vlastní přístroj, ale i pro veškeré příslušenství. Další významnou součástí je přehled všech českých a zahraničních certifikátů, které se vztahují k danému výrobku. Díky této koncepci je možné na jednom místě získat kompletní informace o výrobku. Nechybí ani demonstrační verze programu Sichr, seznam prohlášení o shodě a nabídka kompletní katalogové dokumentace v elektronické podobě.

Prodejní místa – Spojení a kontakty na obchodníky, kteří prodávají sortiment výrobků OEZ v jednotlivých regionech České republiky.

Služby – Souhrnný přehled o veškerých službách pro zákazníky OEZ a uživatele jeho výrobků. Jde především o odbornou pomoc poskytovanou prostřednictvím speciálních telefonních linek při řešení návrhů složitých projektů. Pro používání instalovaných přístrojů v praxi po celou dobu jejich životnosti nebo při uvádění přístrojů do provozu jsou přichystány různé servisní služby, včetně operativního servisu. Odborníci na linkách technické podpory jsou připraveni pomoci také při výběru náhrad za dříve vyráběné přístroje.

E-obchod – tato část je v současné době přístupná jen omezenému počtu smluvních odběratelů a není určena k drobnému prodeji.

Obr. 2.

Obr. 2. Kompletní informace o výrobku na nových webových stránkách společnosti OEZ

Modrá planeta – Na konci hlavního menu se nachází registrovaná část, moderní a rychlý zdroj aktuálních profesně orientovaných informací. Proč Modrá planeta? Modrá je typická barva společnosti OEZ a planeta je domovem všech lidí. Modrá planeta by tedy měla být místem, kam se zákazník, spotřebitel nebo zájemce bude rád vracet pro aktuální informace. Modrá planeta reprezentuje otevřenost, vstřícnost, jedinečnost.

Na Modré planetě lze najít:

  • informace o novinkách v sortimentu a službách,
  • zajímavosti ze života firmy,
  • různé druhy pomůcek,
  • podpůrný software Sichr, CAD/CAE,
  • kompletní ceník,
  • prodejní akce a jiné akce o ceny,
  • přednostní přihlášení na vzdělávací semináře,
  • úplnou katalogovou dokumentaci,
  • odborné články a mnoho dalšího.

Návštěvníci těchto webových stránek mají možnost se ke všemu, co zde najdou, vyjádřit. Dotazy a připomínky budou zodpovězeny nejpozději do dvou pracovních dnů a současně se stanou součástí dalšího rozšíření nabídky, přičemž cílem bude maximálně usnadnit práci všem, a to nejen ohledně výrobků.

V dohledné době budou webové stránky OEZ k dispozici také v několika jazykových mutacích, především v angličtině, němčině, ruštině, polštině a ve slovenštině.

Nově nastolený směr v komunikaci, se kterým přichází společnost OEZ, je nepochybně příjemným dárkem pro všechny návštěvníky webových stránek OEZ a jistě pozitivně přispěje k rozvoji a prohloubení vztahů zainteresovaných stran. O tom se může přesvědčit každý sám na internetové adrese: www.oez.cz

(Kl)