časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové výrobky firmy Moeller

|

číslo 8-9/2004

Mezinárodní strojírenský veletrh

Nové výrobky firmy Moeller

Ing. Lukáš Matějíček, Ph.D.,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Řídicí relé EASY500/700

EASY500 a EASY700 jsou malá programovatelná řídicí relé schopná řešit kombinační a sekvenční úlohy. Lze jimi s mnoha výhodami nahrazovat klasické reléové obvody a tím ušetřit místo v rozváděči, čas při instalaci i pořizovací náklady. Obr. 1 Je možné je instalovat místo několika klasických přístrojů, jako jsou časová a čítačová relé, pomocná relé, čítače provozních hodin atd. Nabídka funkcí těchto nových přístrojů, podrobná uživatelská příručka i jejich programové vybavení, včetně nápovědy, jsou v češtině, a tedy dostupné široké veřejnosti v ČR (obr. 1).

Programování uvedených přístrojů je velmi jednoduché; je podobné navrhování klasického elektrického obvodu (reléového schématu). K této činnosti lze využít displej a tlačítka na přístroji. Ještě pohodlnější je programovat je prostřednictvím počítače a programu EASY-SOFT-BASIC. Ten je dodáván s relé EASY500 či 700 zdarma (akce platí do 31. 10. 2004) Kapacita paměti pro uložení programu u přístrojů nových řad EASY byla zvětšena, rovněž vzrostl počet již existujících funkčních relé, rozšířeny byly i jejich funkce a také byla implementována nová funkční relé.

Nové ovládací prvky systému RMQ-Titan

Firma Moeller dodává na trh již několik let ovládací a signalizační přístroje řady RMQ-Titan. Nyní byla tato řada doplněna novými ovládacími hlavicemi a dalším příslušenstvím. Nově lze také objednat zlaté kroužky pro hlavice systému RMQ-Titan (obr. 2).

Tab. 1. Funkce relé EASY500/700

  EASY512 EASY719… (EASY721…)
Binární vstupy/výstupy 8/4 12/6R (8T)
Analogové vstupy 0 až 10 V (pouze přístroje AB, DA, DC) 2 4
Trvalý proud výstupů 8 A 8 A (0,5 A)
Možnost rozšíření ne ano
Vnitřní paměťové relé (marker) 32
Multifunkční časovač 16
Čítač s možností změny směru čítání 16
Rychlé vstupy pro čítání impulsů do 1 kHz (u DA, DC) 4
Analogový komparátor 16
Týdenní spínací hodiny 8
Roční spínací hodiny 8
Textový displej (zadávání proměnných) 16
Čítač provozních hodin 4
Napájecí napětí: DA – 12 V DC, DC – 24 V DC, AB – 24 V AC; AC – 115/240 V AC

Čtyřpolohové ovládací hlavice

Novinkou v sortimentu RMQ-Titan jsou čtyřpolohové ovládací hlavice. Je to tzv. joystick neboli křížový ovladač, čtyřtlačítko a čtyřpolohová otočná hlavice přepínače. Na joysticku jsou čtyři spínací polohy. Je k dispozici ve dvou verzích – s aretací a bez aretace. Čtyřtlačítko je standardně dodáváno s černými tlačítky, doplněnými kurzorovými šipkami. Lze objednat i tlačítka v libovolných barvách a s libovolným popisem. Čtyřpolohový otočný přepínač je dodáván s otočnou hlavicí nebo s otočným úchytem a mezi každou spínací polohou vždy s nulovou polohou. Vzhledem k tomu, že zmíněné ovládací hlavice mají čtyři spínací polohy, je k nim dodáván nový adaptér pro čtyři kontaktní prvky. Výrobce k nim rovněž dodává i prázdné nebo již potištěné štítky, popř. štítky s individuálním popisem.

Nové provedení diod LED pro SL

Obr. 2 Obr. 3 Obr. 5

V signalizačních sloupcích SL mohou být použity diody LED s paticí BA15d. Dosavadní diody LED pro 18 až 30 V AC/DC byly inovovány a nově jsou dostupné i LED pro 110 až 230 V AC. Ty jsou určeny pro montáž do signalizačních sloupků SL v barvě červené, žluté, zelené, modré a bílé (obr. 3).

Elektronické koncové spínače LS-Titan

V nabídce firmy Moeller je elektronický polohový spínač, jehož spínací polohu lze libovolně nastavovat, tedy i kdykoliv měnit. Uvedené polohové spínače splňují požadavky bezpečnostní kategorie 3 a při sériovém zapojení i požadavky kategorie 4.

Obr. 4

V současné době jsou k dispozici další nové typy zmíněných prvků s analogovým výstupem. Hlavice polohových spínačů typu LSE-AU jsou dodávány pro napětí 0 až 10 V a u typu LSE-AI pro proud 4 až 20 mA. Tyto typy elektronických koncových spínačů jsou vhodné především pro aplikace, kde je nutné měnit polohu spínání nebo vyhodnocovat více poloh koncového spínače. To lze s výhodou realizovat pomocí řídicího systému. Oba typy spínačů jsou napájeny napětím 24 V DC (obr. 4).

Vypínače P5 pro proudy 125 až 315 A

Sortiment vačkových spínačů a vypínačů byl rozšířen o řadu vypínačů P5 pro proudy 125, 160, 250 a 315 A. Jsou to třípólové vypínače, popř. ve verzi 3 + N. Přístroje mohou být vybaveny maximálně dvěma jednotkami pomocných kontaktů, každou se dvěma spínacími a jedním rozpínacím kontaktem, popř. dvěma svorkami N/PE. Vypínače se dodávají pro montáž do panelu anebo pro zadní montáž s ovládací hlavicí pro nouzové vypnutí (červenožluté, s možností uzamknutí), dále bez funkce nouzového vypínače (černé, také s možností uzamknutí) anebo ve verzi s černou ovládací páčkou a stříbrným štítkem (obr. 5).

Podrobnější informace o všech výrobcích, katalogy, uživatelské příručky atd. zájemci naleznou na internetových stránkách www.moeller.cz a www.easy-mfd.cz. Zde jsou dostupné také informace o připravovaných školeních.