časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové termovizní kamery firmy FLIR Systems

|

číslo 12/2004

měření a měřicí přístroje

Nové termovizní kamery firmy FLIR Systems

Přední světový výrobce infračervené termografické techniky, nadnárodní společnost FLIR Systems, uvedla letos na trh nové typy kamer, které jsou v řadě aspektů průlomem v termovizní technice vůbec. Zejména technickými parametry, které výrazně převyšují konkurenční přístroje, a také např. cenou, která naopak klesla až na hranici 300 tisíc korun, se termovizní kamery firmy FLIR Systems staly skvělou volbou pro bezkontaktní měření a zobrazování teplot. Firma FLIR Systems má v současné době tři výrobní závody v USA (od začátku roku 2004 je součástí firmy FLIR Systems také americká společnost Indigo) a jeden ve Švédsku. V současnosti nabízí techniku, kterou lze rozdělit do dvou základních kategorií: přístroje určené pro bezpečnostní aplikace a přístroje pro „civilní“ použití.

Obr. 1

Nejlevnější termovizní kamera na trhu – ThermaCAM B2

Od poloviny tohoto roku byla nabídka přenosných systémů ThermaCAM rozšířena o řadu B. Řada B (B2 – kamera s detektorem 160 × 120 bodů, obr. 1, B 20 – kamera s detektorem 320 × 240 bodů) je speciálně určena pro kontrolu a diagnostiku stavu stavebních objektů. Kamery řady B mají patentovanou funkci automatické výstrahy (vyvinutou firmou FLIR Systems), která je součástí vnitřního softwaru a která se aktivuje v průběhu měření při zjištění teploty rosného bodu nebo podmínek, za nichž by jí mohlo být dosaženo. Tato funkce na základě parametrů jako jsou emisivita, vzdálenost, zdánlivá odražená teplota, teplota atmosféry a relativní vlhkost, které jsou vložených do kamery, vypočítává teplotu na povrchu např. stěny a následně, porovnáváním s vloženou hodnotou relativní vlhkosti, vyhodnocuje, zda a kde bylo dosaženo rosného bodu. Toto místo je pak v termogramu zobrazeno barevným zvýrazněním (obr. 2) a současně může být doprovázeno zvukovou výstrahou. To tedy znamená, že pracovník snímající infračervenou termografií termogramy stavebních objektů má k dispozici výkonný nástroj, jehož pomocí může při měření v terénu mj. zjišťovat a zaměřovat kritická místa v těch částech stavebního objektu, kde při určitých teplotách a vlhkosti vzduchu dochází či může docházet ke kondenzaci vodních par na stavební konstrukci. Není tedy nutné odděleně počítat, kdy a za jakých podmínek je dosaženo rosného bodu, neboť to vypočítá sama kamera a zároveň tato místa výrazně označí.

Obr. 2

Mezi novinky patří také přenosné termovizní kamery ThermaCAM řady P (P25, P45 a P65) a kamery řady E (E25, E45 a E65), které jsou určeny pro široké spektrum použití. Tyto kamery jsou zejména vhodné do průmyslového prostředí, a to díky vysokému stupni krytí (IP54), odolnosti a velkému rozsahu měřených teplot (–40 až +2 000 obr. 3) nabízena např. i s rozšířenou vnitřní pamětí, do níž je možné ukládat termogramy s frekvencí až 25 Hz, což umožňuje zachytit rychlý děj přímo do kamery bez nutnosti připojit počítač. Dalším technickým vylepšením u tohoto typu je např. možnost ukládat zvukový komentář (až 30 sekund ke každému termogramu) prostřednictvím bezdrátové soupravy Bluetooth®, která zaručuje dokonalý zvuk a volnost pracovníka (není třeba odpojovat sluchátka).

Další novinkou jsou termovizní kamery ThermaCAM řady S (S45 a S65), které mohou být použity v průmyslových aplikacích stejně jako kamery řady P, ale díky vestavěnému vysokorychlostnímu výstupu FireWire je lze použít také pro laboratorní účely, kde je potřeba zaznamenávat termogramy s vysokou frekvencí. Prostřednictvím počítače je možné kamery ovládat a termogramy ukládat na pevný disk počítače s frekvencí až 50 Hz. Doba záznamu je v podstatě omezena pouze kapacitou paměti připojeného počítače. Zaznamenané sekvence termogramů je pak možné analyzovat např. při použití programu ThermaCAM Researcher, který v sobě zahrnuje mnoho měřicích i výpočetních funkcí.

Obr. 3

Další samostatnou kapitolou jsou pak termovizní kamery ThermoVision řady A. Díky svým vlastnostem (integrovány jsou digitální/analogové vstupy a výstupy) a konstrukcí (externí komunikace – Ethernet nebo FireWire), jsou určeny pro pevné aplikace, jako je např. on-line snímání povrchových teplot při výrobě (možnost automatizace výrobních procesů) nebo také hlídání prostorů s možností automatického výstražného hlášení alarmu.

Nástroje pro ukládání a rozbor termogramů

Všechny kamery firmy FLIR ukládají termální obrazy – termogramy – v tzv. radiometrickém formátu JPEG. To znamená, že je kdokoli může zobrazit jakýmkoli prohlížečem podporující formát JPEG. Uživatelé s nainstalovanými programy firmy FLIR ale navíc mohou provádět i rozbor či vlastní úpravu (změna vnitřních parametrů, barevné palety atd.) termogramů. Termogramy se v kamerách (podle typu) ukládají buď do vnitřní paměti nebo do vyjímatelné paměti typu Compact Flash či přímo do připojeného počítače. Uložené termogramy je možné přenášet také přímo z kamer prostřednictvím programu ThermaCAM QuickView, který se dodává k termovizním kamerám jako standardní příslušenství. Tímto programem je možné také provádět jejich základní rozbor včetně vytištění protokolu s výsledky. V případě, že uživateli nestačí vyhodnocovací možnosti programu ThermaCAM QuickView, lze provádět komplexní analýzu termogramů dalšími programy z řady ThermaCAM Reporter nebo Researcher. Nová verze softwaru Reporter navíc pracuje v prostředí MS Word (do MS Word je vložen softwarový modul firmy FLIR Systems, jehož prostřednictvím lze vkládat do textu vytvořeného v editoru Word komplexní vyhodnocení termogramů). Firma FLIR Systems vyvinula také speciální softwarový produkt ThermaCAM Image Builder, určený k použití nejen ve stavebnictví, který umožňuje při měření velkých objektů „poskládat„ jednotlivé termogramy do jednoho obrazu a potom výsledný obraz vyhodnotit jako jeden termogram.

Ing. Jiří Svoboda,
TMV SS spol. s r. o.
www.tmvss.cz