časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové stykače Sirius 3RT1 do 250 kW

|

Elektro 4/2001

Ing. Zdeněk Bekr,
Siemens s. r. o.

Nové stykače Sirius 3RT1 do 250 kW

Obr. 1.

V oblasti nízkonapěťových vývodů pro spotřebiče zachycují současný směr vývoje modulární systémy, jež lze přirovnat ke stavebnici, která se skládá z jednotlivých dílů. V uvedeném případě z modulů, které lze vhodným způsobem kombinovat, mechanicky spojovat a elektricky propojovat. Moduly se rozumí nejen jednotlivé přístroje, jako jsou např. jističe, stykače či softstartéry, ale rovněž příslušenství, jako např. montážní sady nebo pomocné kontakty společné pro všechny velikosti určité přístrojové řady. Výsledkem je systém navržený podle požadavků zákazníka, který zajišťuje spolehlivý a zároveň efektivní provoz, usnadňuje projektování, montáž i údržbu elektrického zařízení. Toto hledisko je platné i pro generaci přístrojů Sirius, mezi něž patří jističe, stykače, jisticí nadproudová relé, softstartéry a časová relé napájecích vývodů pro motorové spotřebiče o příkonu (donedávna) do 45 kW (100 A) a nyní již do 250 kW (500 A).

Stykače pro výkony od 55 kW do 250 kW
Vývojově navazují na stykače Sirius 3RT1 ke spouštění motorů do 45 kW, doplňují je vzduchové stykače pro motory do 250 kW a vakuové stykače pro motory od 110 kW do 250 kW – jejich kombinací s elektronickým nadproudovým relé 3RB10 k ochraně motoru lze realizovat motorový vývod, jehož šířka instalovaná v rozváděči patří v současné době k nejmenším na trhu. Výhodou stykačů je unifikované příslušenství – např. pomocné kontakty lze připevnit na všechny velikosti stykačů od výkonu 5,5 kW do 250 kW; platí to rovněž pro časové moduly a částečně pro omezovače přepětí. Pro reverzační spouštěč nebo pro spouštěč hvězda-trojúhelník je k dispozici mechanické blokování stykačů velikostí S6 (55 kW) až S12 (250 kW), a to pouze v jediné verzi pro všechny uvedené velikosti (k blokování stykačů typu S6 a S3 pro výkon 45 kW lze použít mechanické blokování pro velikosti S0 až S3). Pomocí jističů Sentron 3VL je možné realizovat motorové vývody bez pojistek.

Obr. 2.

Prodloužení životnosti – zvýšení produktivity
Opravy a údržba zařízení během provozu se zpravidla neobejdou bez jeho odstávky, což v případě automatizovaného technologického procesu může být spojeno s vysokými ekonomickými ztrátami – pro zvýšení jeho produktivity lze využít tyto vlastnosti vakuových stykačů: hlavní kontakty jsou hermeticky uzavřeny uvnitř vysoce vakuovaného pouzdra a ve srovnání se vzduchovými stykači mají minimálně dvojnásobně dlouhý život, tj. 2,6 až 3 milióny spínacích cyklů. Vakuovaná pouzdra zamezují výstup ionizovaného oblouku do okolního prostoru, a snižují proto riziko poškození zařízení i úrazu obsluhy. Kromě toho mají větší krátkodobou přetížitelnost a četnost spínání. To vše rozhodující měrou přispívá ke zvýšení produktivity a rentability provozovaného zařízení.

Univerzální pohon – úspora nákladů
Ovládací obvody stykačů velikostí S6 až S12 jsou zároveň konstruovány pro střídavý (AC, 40 až 60 Hz) i stejnosměrný (DC) proud. Před hodnotou ovládacího napětí (Us) proto často bývá zkratka UC (z anglického universal current), např. UC 220 V (Usmin) až 240 V (Usmax). Kromě toho mají zvětšený pracovní rozsah ovládacího napětí (0,8 Usmin Ł Us Ł 1,1 Usmax). Ve stykači je integrován varistor, omezující přepětí při vypínání cívky. Ovládání stykače může být řešeno tradičně elektromagnetickou cívkou nebo elektronickým pohonem, který má ve srovnání s elektromagnetickou cívkou nižší příkon a větší pracovní rozsah napětí, např. UC 200 až 277 V, což odpovídá 0,7 až 1,25 Us. Okamžik zapnutí a vypnutí je v případě elektronického pohonu přesněji definován a spolu s hysterezí optimalizuje odskakování kontaktů a snižuje jejich opotřebení během provozu stykače v nestabilních napájecích soustavách – výsledkem je prodloužení životnosti stykače. Elektronický pohon, který může být ovládán kontaktem nebo přímo z řídicího automatu, je schopen překlenout krátkodobé výpadky napětí asi do 25 ms.

Obr. 3.

Uvedené vlastnosti stykačů zjednodušují projektování a logistiku. Cívku je možné ze zabudovaného stykače vyjmout a vyměnit, aniž by bylo nutné použít nářadí nebo odpojit hlavní obvod – přináší to úsporu času i nákladů při údržbě.

Návěstí životnosti – prevence při údržbě
Nepředvídatelné odstávky zařízení snižují produktivitu výroby a jsou zpravidla příčinou nepřiměřených ekonomických ztrát. Pro činnosti spojené s plánováním údržby a při prevenci s ohledem na vytížení provozu nabízí firma Siemens stykače s elektronickým pohonem a návěstím životnosti typu RLT. Skutečný stav opotřebení hlavních kontaktů je vyhodnocován elektronicky a zbývající doba života je signalizována svítivými diodami na čelním panelu elektronického pohonu – bezpotenciálový kontakt signalizuje osmdesátiprocentní opotřebení. Návěstí nahrazuje rutinní prohlídku hlavních kontaktů a přispívá ke snížení provozních nákladů a ke zvýšení produktivity.

Řízení výrobního procesu – komunikace
Elektronický pohon s návěstím „životnosti“ doplněný o rozhraní pro komunikaci umožňuje integraci do sběrnicových systémů AS-Interface a Profibus-DP (ve spojení se Simocode-DP). Tak je možné zajistit přenos následujících signálů na úroveň řízení procesu: stykač zapnut/vypnut, automatický/ruční režim, signalizace osmdesátiprocentního opotřebení hlavních kontaktů. Navíc je k dispozici jeden volný vstup pro potřebu provozu/obsluhy (např. zapůsobení nadproudového relé).

Obr. 4.

Nadproudová relé 3RB10 do 540 A
Elektronická nadproudová relé s třídami vypnutí Class 10 a Class 20 chrání motor proti přetížení. Pro každou velikost (S6, S10 a S12) a třídu vypnutí jsou k dispozici pouze tři přístroje s navazujícími proudovými rozsahy od 50 A do 540 A, s poměrem přeladění 1 : 4. Minimální počet variant zjednodušuje výběr vhodného relé k danému stykači, široký rozsah nastavení proudu usnadňuje projektování a vedení skladového hospodářství. Nadproudová relé velikosti S6, tj. od 50 do 200 A, jsou dodávána také s průvlečným převodníkem proudu. Přívody z třmenových svorek stykače je tudíž možné bez přerušení vést přes převodníky přímo do svorkovnice motoru – tím lze snížit počet připojovacích míst, přechodový odpor a zjednodušit montáž.

Elektronická nadproudová relé mají malý ztrátový výkon, což redukuje spotřebu elektrické energie, oteplení stykače i celého rozváděče. Zapůsobení relé při výpadku fáze chrání motor proti chodu na dvě fáze. Vypínací charakteristika relé, která je uložena v paměti, vykazuje dlouhodobou stabilitu a nezávislost na změně teploty okolí. Elektronická nadproudová relé tedy ve většině aplikací poskytují spolehlivou ochranu motoru.

Bližší informace zájemci získají na adrese:

Siemens s. r. o.
A&D CD
Roty Nazdar 500
541 01 Trutnov
tel.: 0439/85 13 21, 88 43 65
fax: 0439/85 13 20

Zpět