časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Nové řídicí relé EASY500/700 – první česky komunikující řídicí relé

|

číslo 4/2004

AMPER 2004

Nové řídicí relé EASY500/700 – první česky komunikující řídicí relé

Ing. Lukáš Matějíček, Ph.D.,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Firma Moeller uvede 1. května tohoto roku na trh řídicí relé dvou nových řad EASY500 a EASY700, které nahradí řady EASY400 a EASY600. Nové přístroje disponují větším výkonem, větším počtem funkčních bloků a využívají možnost prostřednictvím menu přístroje komunikovat v češtině. Českým softwarem EASY-SOFT [Pro] lze programovat řídicí relé všech řad, včetně přístrojů MFD-Titan.

Obr. 1

Úvod

Řídicí relé EASY jsou na českém trhu již mnoho let. Mezi první zástupce patří přístroje řady EASY400 a EASY600, s kterými je možné řešit jednoduché kombinační a sekvenční úlohy. Následovala další řada přístrojů s mnohem větším výkonem – EASY800. S jejich pomocí lze provádět aritmetické operace, vykazují větší variabilitu a mají možnost zapojení do sítě. Jako poslední novinka byl představen multifunkční displej MFD-Titan, který vychází z řady EASY800, používá stejnou procesorovou jednotku, ale navíc disponuje grafickým displejem pro zobrazování hodnot, grafiky a zadávání vstupních údajů.

Řídicí relé EASY500 a EASY700

EASY500 a 700 (obr. 1) jsou malé programovatelné řídicí přístroje, jež jsou schopny řešit kombinační a sekvenční úlohy. Programovat je lze přímo s použitím displeje a tlačítek na přístroji nebo pohodlněji pomocí programu EASY-SOFT instalovaného v počítači. K vlastnímu programování se využívá tzv. spínací schéma, které lze přirovnat k elektrickému odvodu. Počet řádků u nových typů se zvýšil na 128 a je pro obě řady stejný. Ve spínacím schématu je možné použít prvky popsané v dalším textu.

Přístroje nových řad mají větší počet těchto funkčních bloků (v závorce jsou uvedeny počty bloků pro řady EASY500/700):

Obr. 2
 • binární vstup I – binární vstupy přístroje (8/12),
 • binární vstup R – binární vstupy rozšiřující jednotky, jen u EASY700 (–/12),
 • binární výstup Q – reléové nebo tranzistorové binární výstupy (4R, 4T/6R, 8T),
 • binární výstup S – reléové nebo tranzistorové binární výstupy rozšiřující jednotky, jen u EASY700 (–/6R, 8T),
 • marker M – vnitřní relé, určené pro uchovávání stavů v přístroji (32/ 32),
 • tlačítka P – kurzorová tlačítka (4/4),
 • časovač T – časovač s funkcemi zapnutí se zpožděním, zapnutí se zpožděním s náhodným časem, vypnutí se zpožděním, vypnutí se zpožděním s náhodným časem, puls při zapnutí, kmitání s různými časy pulsů a mezer (16/16),
 • čítač C – čítač impulsů s možností změny směru čítání a nulování, dva rychlé čítače do 1 kHz (16/16),
 • analogový komparátor A – pro porovnávání dvou analogových hodnot nebo analogové hodnoty s konstantou,
 • spínací hodiny HW – týdenní spínací hodiny se čtyřmi nezávislými kanály (4/4).

Rovněž byly doplněny nové funkční bloky:

 • spínací hodiny HY – roční spínací hodiny se čtyřmi nezávislými kanály (4/4),
 • textový displej D – možnost zobrazování textů a hodnot na displeji, zadávání číselných údajů (16/16),
 • čítač provozních hodin OT – slouží pro čítání provozních hodin (4/4).
Obr. 3

Přístroje se dodávají ve dvou základních verzích: s displejem a tlačítky, nebo jako varianta bez displeje a tlačítek, kterou lze programovat s využitím počítače nebo program kopírovat z paměťové karty. Tyto karty jsou dostupné pro všechny řady. K dosud dodávaným přístrojům pro napájení 24 V DC a 115/240 V AC se v nových řadách začnou nově dodávat i přístroje pro napájení12 V DC (doposud jen u řady EASY400) a 24 V AC. Pro přístroje nových řad lze použít již existující příslušenství pro EASY400/600, vyjma paměťových kart.Možnosti rozšiřování nových přístrojů EASY700 zůstaly zachovány; lze použít dosavadní rozšiřující přístroje. Jednou z možností je rozšíření vstupů a výstupů pomocí jednoho rozšiřujícího modulu se stejným počtem vstupů a výstupů jako má základní modul. Rozšíření může být centrální nebo decentralizované. V druhém případě je možné rozšiřující modul umístit až ve vzdálenosti 30 m. Je-li nutné rozšířit pouze počet výstupů, lze použít modul se dvěma reléovými výstupy bez nutnosti napájení. Dále je možné k přístrojům připojit moduly pro komunikaci přes sběrnice Profibus DP, ASi, DeviceNet nebo CANopen. Přístroje EASY500 nelze rozšiřovat. Pro napájení přístrojů s napájením 24 V DC je možné použít spínané zdroje EASY200 (400) – POW.

Výkonné řídicí relé EASY800

Přístroje EASY800 ve srovnání s předcházejícími řadami EASY představují vývojový skok. Podstatný rozdíl je především v možnostech vykonávat aritmetické operace a v možnosti propojovat přístroje do sítě. Svými vlastnostmi uvedené přístroje stírají rozdíl mezi řídicími relé a programovatelnými automaty PLC.

Obr. 4

Multifunkční displej MFD-Titan

MFD-Titan je mezi řídicími relé, která dodává firma Moeller, přístroj s nejvyšší užitnou hodnotou. Možnosti řízení vycházejí ze schopností přístrojů EASY800, neboť je použita stejná procesorová jednotka. Pro možnost vizualizace je tento přístroj doplněn grafickým podsvíceným displejem s tlačítky. Na displeji je možné zobrazovat děje, hodnoty apod. a s jeho pomocí pohodlně zadávat údaje pro další zpracování (obr. 2).

Shrnutí vlastností řídicích relé

Z technických možností těchto přístrojů je zřejmé, že je lze využít v průmyslu k řízení jednoduchých jednoúčelových strojů i v klasické elektroinstalaci obytných domů a dalších objektů. Je možné nahradit jimi klasické spínací přístroje (roční či týdenní spínací hodiny, počítadlo provozních hodin, schodišťové spínače apod.) a zavést tak vyšší stupeň „inteligence„ ovládání. Při navrhování a realizaci složitějšího projektu s přístroji EASY, popř. s MFD-Titan, je možné využít služby tzv. EASY partnerů. To jsou firmy, které získaly certifikát od firmy Moeller Elektrotechnika s. r. o. pro vývoj aplikací s řídicími relé EASY a multifunkčním displejem MFD-Titan a jejichž pracovníci jsou v tomto oboru vyškoleni (jejich seznam lze nalézt na internetu). K jednotlivým přístrojům je k dispozici dokumentace a katalogy v češtině, včetně jednoduchých příkladů. Další informace, katalogy, demonstrační verze, aktualizace (update), seznam kompletního sortimentu, kontakty na „EASY partnery„ aj. lze nalézt na internetové stránce věnované řídicím relé s vizualizací (http://www.easy-mfd.cz). Zde zájemci najdou rovněž EASY/MFD fórum, kde mohou vyjadřovat své názory a popisovat svoje zkušenosti; budou zde umístěny i odpovědi na případné dotazy.

Obr. 5

Základní školení o EASY500/700

Se zaváděním řídicích relé nových řad EASY500/700 s českou nabídkou funkcí v přístroji a programem EASY-SOFT v češtině bude firma Moeller pořádat v květnu a červnu 2004 sérii základních školení ovládání a programování těchto přístrojů. Jednodenní školení je určeno především pro začátečníky a mírně pokročilé uživatele. Bude pořádáno v následujících městech: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Zlín. Každý účastník uvedené akce obdrží minitrenér s EASY500, programovací kabel, EASY-SOFT CZ včetně dokumentace (na školení se doporučuje mít s sebou notebook).

Podrobnější informace s možností registrace lze opět nalézt na stránkách http://www.easy-mfd.cz

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel: 267 990 411
fax: 267 990 419
e-mail: office.praha@moeller-cz.com

Třebovská 480
542 03 Ústí nad Orlicí
tel: 465 519 611
fax: 465 519 619
e-mail: office.usti@moeller-cz.com
http://www.moeller-cz.com